Bestyrelse

Navn

Rolle

Udpeget til bestyrelsen af

  

Sofie Seidenfaden 

Formand

Københavns Kommune

  

Lone Loklindt

Næstformand

Frederiksberg Kommune

  

Mads Vinterby

Medlem

Tårnby Kommune

  

Lars Faurschou

Medlem

Dansk Industri

  

Per Holm Pedersen

Medlem

FH Hovedstaden

  

Nicolaj Bertel Riber (A) 

Medlem

Dragør Kommune

  

Jeppe Rosengard Poulsen

Medlem

Bestyrelserne for Hotel- og Restaurantskolen, UV Diakonisse-stiftelsen, TEC, NEXT-uddannelse København, SOSU H og Niels Brock

  

Karina Living

Medlem

Dansk Erhverv

  

Ulla Højmark Jensen

Medlem

Kommunalbestyrelserne i de fire dækningskommuner

  

Jan Hendriksen

Medlem

FH Hovedstaden

  

Jonas Skovgaard-Hansen

Medlem

Medarbejderne på FGU H

uden stemmeret

  

Maja Hedin

Medlem

Medarbejderne på FGU H

med stemmeret

  

Marie Skaaning

Tilforordnet

Elevrådet

Repræsentant uden stemmeret

  

 

 

   

BESTYRELSESREFERATER :