Udenbys-elever

FGU Hovedstaden dækker København, Frederiksberg og Tårnby/Dragør kommuner og har et udbygget samarbejde med deres kommunale ungeindsatser (KUI). Unge fra andre kommuner betegnes som udenbys-elever.
Hvis du er KUI-vejleder fra en anden, end de fire ovennævnte kommuner, og har kontakt til en ung, der gerne vil begynde på FGU Hovedstaden, er du velkommen til at kontakte Team Optag: Johannes Niegaard: joni@fguhovedstaden.dk – Telefon:  25 40 95 18 for at få yderligere oplysninger om ledige pladser.

Vi tager som udgangspunkt kun ’udenbys-elever’ ind på de spor og hold, hvor vi har ledige pladser, og det er som udgangspunkt ikke muligt for udenbys-elever at skifte til andre hold, når de er startet på FGU H.

Vi anbefaler at du kontakter Team Optag for at høre om muligheden for at få plads, før den unge tager en rundvisning, så det er afklaret hvilke hold der er en mulighed at søge.

Når du kontakter os omkring en udenbys-elev vil vi gerne have informationer om hvorfor den unge vil starte på FGU H og den unges relation/ kontakt til København. Vi vil også gerne høre om den unges skolebaggrund og historik og hvilket samarbejde, der kan skabes om den unge.

Efter kontakt med Team Optag/Johannes Niegaard og afklaring om start, bedes du sende uddannelsesplanen i underskrevet form til teamoptag@fguhovedstaden.dk(sikker mail)

Video: Elever udtaler sig om, hvordan det er at gå på FGU Hovedstaden

Åbent hus

Optag og adgangskrav

Der er løbende optag på EGU, så du kan starte hele året. Vil du gerne ind på EGU, skal du være under 25 år, uden en ungdomsuddannelse og målgruppevurderes af din kommune. Læs mere HER

Længde

Uddannelsen tager minimum 12 uger og maksimum 2 år, men kan forlænges op til et år med praktik, hvis skolen og kommunen mener, at det vil være godt for dig.

Økonomi

Du får elevløn når du er i praktik og skoleydelse når du er på skole. Elevlønnen er bestemt af en overenskomst indenfor det område, du bliver ansat i. Eksempler på elevløn i 2021:

9089 kr. pr. måned til EGU pædagogmedhjælper i praktik.

11923 kr. pr. måned for Business elever i praktik.

Prøver og port folio

Hvis du afslutter din EGU på FGU3 niveau efter 2 år skal du til en prøve i dit arbejdsportfolio. Det betyder, at du skal vælge noget af det du har arbejdet med gennem din tid på EGU og præsentere det. Hvis du består prøven og afslutter på FGU 3 niveau får du et uddannelsesbevis.

Med et uddannelsesbevis i hånden er du berettiget til at melde dig ind i A kasse.

Man kan også afslutte sin EGU på niveau 1 eller 2 og så får du et kompetencebevis, der beskriver det du har lært i den tid du har været på EGU.

Port folio er er både et arbejdsredskab og en prøveform. Port folien som arbejdsredskab er med til at fastholde din læring i form af opgaver, der kobler skole og praktik. Det kan være teoretiske begreber fra skole, som i praktikken bringes i spil i form af observationer, interview/samtaler eller aktiviteter.

Når du skal afslutte sin EGU, skal du lave en afsluttende port folio-opgave, kaldet prøve-port folio. Her har du mulighed for at se tilbage på egne læringsprocesser i form af port folio-opgaverne og sammen med din lærer udvælge elementer fra tidligere opgaver. Disse samles til en prøve-port folio. Du går herefter til en mundtlig prøve med udgangspunkt i egen prøve-port folio.

Har du brug for vejledning?

Er EGU noget for dig, og vil du gerne høre mere om dine muligheder for at blive optaget? Så book
en tid med en vejleder. Du kan finde din UU vejleder  i kommunen HER

Din EGU-vejleder i FGU Hovedstaden

Din EGU-vejleder samarbejder med dig gennem hele din uddannelse. Vi hjælper dig med at have overblik over din forløbsplan – dvs. dine skoleforløb og din praktik. Vi følger dig i praktikken, kommer på besøg i praktikken hos dig og din praktikansvarlige, og vi samarbejder med de lærere du har på skolen. Alt dette gør vi sammen med dig for at sikre, at du kommer omkring dit fags læringsmål. Vi er der for dig, når du skal videre til næste skridt både før, under og efter din EGU. Hvis du er i målgruppen for SPS i praktikken (special pædagogisk støtte) vil vi også være din SPS-vejleder gennem din uddannelse.