AGU Online

AGU Online er et alternativt undervisningstilbud til dig, der ikke kan være tilstede i den fysiske undervisning på fuld tid. Du modtager onlineundervisning i dansk, matematik, engelsk og identitet og medborgerskab.

AGU Online findes på vores bydelsskole i Valby.

Fag og niveauer:

⊚ Matematik
⊚ Dansk
⊚ Engelsk
⊚ Identitet og medborgerskab

Alle niveauer: Introducerende niveau til D niveau

Eksempel på ugeskema:

 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

 

Fysisk undervisning på skolen 

Inkl. Samtaler og vejledning 

Online undervisning 

dansk

Online undervisning 

matematik

Online undervisning 

engelsk

Online undervisning 

Identitet og medborgerskab 

08:30-09:30 

Identitet og medborgerskab  

 

Virtuel time på Teams 

Virtuel time på Teams 

 Fri

Virtuel time på Teams 

09:30-10:00 

Pause 

 

 

 

 

10:00-11:30 

Dansk

 

Vejledning 
Feedback på opgaver 

Vejledning 
Feedback på opgaver 

Virtuel time på Teams 

Vejledning 
Feedback på opgaver 

11:30-12:15 

Frokostpause 

 

 

 

 

12:15-14:00 

Matematik 

 

Vejledning 
Feedback på opgaver 

Vejledning 
Feedback på opgaver 

Vejledning 
Feedback på opgaver 

Aflevering af opgave 

14:00-14:15 

Pause 

 

 

 

 

14:15-15:00 

Engelsk

Aflevering af opgave 

Aflevering af opgave 

Aflevering af opgave