AGU Online

AGU Online er et alternativt undervisningstilbud til dig, der ikke kan være tilstede i den fysiske undervisning på fuld tid. Du modtager onlineundervisning i dansk, matematik, engelsk og identitet og medborgerskab.

AGU Online findes på vores bydelsskole i Valby.

Fag og niveauer:

⊚ Matematik
⊚ Dansk
⊚ Engelsk
⊚ Identitet og medborgerskab

Alle niveauer: Introducerende niveau til D niveau

En typisk dag på AGU Online:

9.15 – 9.30: Morgenkald. Fælles opstart hvor din lærer fortæller om dagens program og eventuelt forklarer nye ting.

9.30 – 10.45: Du arbejder med dagens opgaver. I denne blok vil du kunne skrive med din lærer, og du vil kunne bede om et opkald, hvor i sammen gennemgår opgaven/problemstillingen.

10.45 – 11.15: I dette tidsrum kan holdes en kortere pause.

11.15 – 12.45: Faget fra morgenstunden fortsætter som regel.

Frokosten er fra 12.45 – 13.15.

13.15 – 14.45: Dagens sidste modul. Ofte vil du skifte fag, så der vil ofte være endnu et fælleskald 13.15.

Kommunikation og IT:

⊚ Du kan forvente, at din lærer tager løbende kontakt til dig. Det er vigtigt, at du svarer, så vi ved, at du er aktiv på den anden side af skærmen, da vi jo ikke kan se dig.

⊚ Det er sådan, at der er en ‘åben linje’ under fælleskald, hvor hele holdet og din lærer er med. Ellers arbejder vi med chat og individuelle samtaler, hvor det kun er dig og din lærer. Hvis du har svært ved at sige noget i fælles kald, så er der ikke noget krav om, at du taler. Ligesom du ikke behøver at have live kamera tændt i fælleskald, men gerne når vi snakker en til en.

⊚ Vi bruger Teams og OneNote som vores vigtigste redskaber på AGU Online. Når man kommunikerer på Teams, kan man både vælge chat eller opkald, hvad der passer bedst til dig.

Vigtigt at vide:

⊚ Man skal selv kunne møde ind på de rigtige tidspunkter.

⊚ Man skal kunne strukturere sin dag selv.

⊚ Man skal selv kunne bede om hjælp.

⊚ Man skal vise, hvad man har lavet og kan.

⊚ Man skal kunne benytte forskellige IT-redskaber og programmer. Nogle gange også nogle, man ikke har prøvet før

Udstyr:

Du skal selv stå for udstyret til undervisningen. Ud over computeren skal du have mikrofon og høretelefoner, det er nødvendige redskaber for at kunne kommunikere med dine lærere. Samtidigt er det en stor fordel med stabil adgang til internettet.

Klar, parat, start :

Det er vigtigt, at du overvejer, hvordan du er studieparat. Hvad skal der til om morgenen, for at du er klar til at modtage undervisning?

⊚ Vil du i bad først?

⊚ De fleste har god gavn af at have fået morgenmad.

⊚ Det kan være en god ide med en kop kaffe, te eller et glas vand med ved computeren.

⊚ Det er en dårlig ide at sidde i sengen. Sæt dig hellere ved et bord. Indret dig som et lille kontor, hvor du ‘møder i skole hver dag’.

⊚ Det kan være en rigtig god ide at få lidt frisk luft i pauserne. I hvert fald komme op at stå og strække kroppen.

Udfordringer ved online undervisning:

⊚ Man kan komme til at føle sig ensom. Så er det vigtigt, at man kan udtrykke det til sin lærer, så vi sammen kan skabe netværk.

⊚ Man skal være moden til at kende sig selv og kunne række ud efter hjælp, hvis der er noget der er svært

Vores prøveformer er baseret på portfolio. Det betyder, at du i hvert fag laver nogle opgaver igennem din skoletid og det er disse opgaver, du går til prøve i. Så er der ingen overraskelser senere. Det betyder også, at det er din prøve, hvor du er med til at bestemme indholdet, mens din lærer guider dig hele vejen.

AGU Online har tilknyttet vejleder, som kan hjælpe med studievejledning, trivsel, skat, løn og så videre. Vejlederen vil afholde introduktions-samtale og løbende kontakte dig, ligesom vedkommende er tilgængelig igennem hele din studietid på FGU.

Du er velkomment til at kontakte vejleder Johanna Diness på jodi@fguhovedstaden.dk eller på 25409568, hvis du vil vide mere om AGU Online.

Til vejledere: