Åbent hus

D. 25. januar 2023 kl. 15.00 – 17.00

Er du mellem 15 og 25 år og har brug for at forberede dig til erhvervsuddannelse, gymnasiet/HF eller job? Og vil du opleve undervisnings- og skolemiljø på én eller flere af vores fire FGU bydelsskoler i Hovedstaden? Tilmeld dig her eller duk bare op – Tag gerne en ven med.

Alle er velkommen: 

Onsdag d. 25. januar mellem 15.00 – 17.00 åbner vi vores døre for alle interesserede.  

Er du ung, forælder/familie/ven, vejleder, kommende elev, samarbejdspartner, politiker eller bare nysgerrig, så er du velkommen til Åbent hus på vores adresser i Hovedstaden.  

Dagen byder på sjove aktiviteter, forplejning fra vores Køkken & Klima-linjer samt åbne værksteder – og vejlederboder med info om hvordan du starter, og hvilken del af vores forberedende grunduddannelse, der passer bedst til dig.

Oplev:
  • hvad vi laver på vores håndværksfaglige- og kreative PGU-linjer 
  • hvordan vi underviser i almenfag på vores AGU-spor 
  • hvilke muligheder unge har for virksomhedspraktik på vores EGU-spor 
Se hvad vores skoler tilbyder af hold og linjer:

Voxpop: Elever udtaler sig om, hvordan det er at gå på FGU Hovedstaden

Der er løbende optag på EGU, så du kan starte hele året. Vil du gerne ind på EGU, skal du være under 25 år, uden en ungdomsuddannelse og målgruppevurderes af din kommune. Læs mere HER

Uddannelsen tager minimum 12 uger og maksimum 2 år, men kan forlænges op til et år med praktik, hvis skolen og kommunen mener, at det vil være godt for dig.

Du får elevløn når du er i praktik og skoleydelse når du er på skole. Elevlønnen er bestemt af en overenskomst indenfor det område, du bliver ansat i. Eksempler på elevløn i 2021:

9089 kr. pr. måned til EGU pædagogmedhjælper i praktik.

11923 kr. pr. måned for Business elever i praktik.

Hvis du afslutter din EGU på FGU3 niveau efter 2 år skal du til en prøve i dit arbejdsportfolio. Det betyder, at du skal vælge noget af det du har arbejdet med gennem din tid på EGU og præsentere det. Hvis du består prøven og afslutter på FGU 3 niveau får du et uddannelsesbevis.

Med et uddannelsesbevis i hånden er du berettiget til at melde dig ind i A kasse.

Man kan også afslutte sin EGU på niveau 1 eller 2 og så får du et kompetencebevis, der beskriver det du har lært i den tid du har været på EGU.

Port folio er er både et arbejdsredskab og en prøveform. Port folien som arbejdsredskab er med til at fastholde din læring i form af opgaver, der kobler skole og praktik. Det kan være teoretiske begreber fra skole, som i praktikken bringes i spil i form af observationer, interview/samtaler eller aktiviteter.

Når du skal afslutte sin EGU, skal du lave en afsluttende port folio-opgave, kaldet prøve-port folio. Her har du mulighed for at se tilbage på egne læringsprocesser i form af port folio-opgaverne og sammen med din lærer udvælge elementer fra tidligere opgaver. Disse samles til en prøve-port folio. Du går herefter til en mundtlig prøve med udgangspunkt i egen prøve-port folio.

Er EGU noget for dig, og vil du gerne høre mere om dine muligheder for at blive optaget? Så book
en tid med en vejleder. Du kan finde din UU vejleder  i kommunen HER

Din EGU-vejleder samarbejder med dig gennem hele din uddannelse. Vi hjælper dig med at have overblik over din forløbsplan – dvs. dine skoleforløb og din praktik. Vi følger dig i praktikken, kommer på besøg i praktikken hos dig og din praktikansvarlige, og vi samarbejder med de lærere du har på skolen. Alt dette gør vi sammen med dig for at sikre, at du kommer omkring dit fags læringsmål. Vi er der for dig, når du skal videre til næste skridt både før, under og efter din EGU. Hvis du er i målgruppen for SPS i praktikken (special pædagogisk støtte) vil vi også være din SPS-vejleder gennem din uddannelse.