Bliv elev

Optagelse

Hvis FGU Hovedstaden er en skole for dig, så kontakt din vejleder i kommunen og aftal et møde. Din vejleder finder du ved at ringe enten til din kommune og spørge, eller du kan finde vedkommende HER

Sammen med vejlederen laver du en såkaldt målgruppevurdering og en uddannelsesplan. Du skal lave en liste med tre ønsker om, hvor på FGU Hovedstaden, du vil gå.

Vi anbefaler, at du tager på rundvisning først, så du kan få en fornemmelse af ønsket hold/linje. Se mere om rundvisninger her

Du skal allerførst kontakte din vejleder i kommunen og aftale et møde. Husk at tage dine skolepapirer fra tidligere og eventuelle eksamensbeviser med til mødet. Din vejleder finder du ved at ringe enten til din kommune og spørge, eller du kan finde vedkommende HER

Sammen med vejlederen finder du ud af, om FGU Hovedstaden er noget for dig. Vejlederen laver en såkaldt målgruppevurdering og en uddannelsesplan. Du skal lave en liste med tre ønsker om, hvor på FGU Hovedstaden, du vil gå.

Læs mere her

Direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du fx er vurderet ikke-uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Det skal ske efter aftale med din vejleder i kommunen og i samarbejde med dine forældrer.

Hvis du har været i gang med anden ungdomsuddannelse, som du ikke har gennemført. Det gør du ved at snakke med din vejleder i kommunen. Efter du og din vejleder i kommunen i fællesskab har vurderet, at FGU Hovedstaden er det rigtige uddannelsestilbud for dig. Det gør I gennem en målgruppevurdering.

FGU Hovedstaden er for unge, der bor i Københavns, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune. Vi har adresser på Vesterbro, Nørrebro, Valby, Østerbro og Amager. Du kan finde info om besøgsdage og kontakt til vores 5 bydelsskoler i FGU Hovedstaden HER

  1.  

Målgruppevurdering handler ikke om dine karakterer. Det er heller ikke en ny uddannelsesparathedsvurdering. Hvis din uddannelsesparathedsvurdering fra folkeskolen sagde, at du ikke var parat til uddannelse, er det oplagt at kigge på FGU. Du skal tale med din vejleder i kommunen om, hvad, du synes, er spændende, svært og så videre.

Dernæst laver I sammen en uddannelsesplan, som beskriver, hvordan du opnår de mål, du har om uddannelse eller job. Uddannelsesplanen er samtidig en aftale mellem dig og den kommune, du bor i.

På FGU hovedstaden får du lavet en forløbsplan, der beskriver dit uddannelsesforløb. Det kan være valg af uddannelsesspor, erhvervstræning, virksomhedspraktik, kombinationsforløb og valgfag.

Vi har to halvårige hovedoptag (august og januar), hvor du kommer direkte ind på det spor/hold/linje, du har ansøgt om. Derudover har FGU Hovedstaden løbende optag. Det betyder, at du kan søge ind på FGU Hovedstaden i løbet af hele skoleåret. Vi har løbende optag hver 14. dag, så selvom du ikke har nået at søge ind ved vores halvårige hovedoptag i begyndelsen august eller januar, er der stadig plads til dig på FGU Hovedstaden.

Alle elever, der søger ind på FGU i løbet af året – altså via vores løbende optag, starter op på vores på Basis-hold, som vi har på alle vores fire bydelsskoler: Vesterbro, Østerbro, Amager,Valby.

Læs mere om Basis her

FGU Hovedstadens Afsøgningsforløb er en mulighed for dig, der er i tvivl om FGU er den rette uddannelse eller hvilket spor (PGU, AGU eller EGU) du skal vælge. Afsøgningsforløbet varer 14 dage og du deltager i opstart og undervisning sammen med de elever der går på vores basis-hold. Inden du starter på afsøgning skal du vælge hvilke skole du gerne vil have dit afsøgningsforløb på. Derfor anbefaler vi,  at du deltager i rundvisning på minimum 2 af vores 4 bydelsskoler: Østerbro, Vesterbro, Valby eller Amager.

Læs mere om Afsøgning 

Du kan finde info om besøgsdage og kontakt til vores 5 bydelsskoler i FGU hovedstaden HER

Du kan finde kontakt til elevadministrationen HER

FGU Hovedstaden henvender sig til unge under 25 år, men du kan i særlige tilfælde starte på FGU, efter du er fyldt 25 år. Det kræver, at din uddannelsesvejleder i kommunen vurderer, at FGU er det rette tilbud for dig, og at du er indforstået med det.