Elevintra

Anmod om adgang til elevernes intranet ved at klikke her. Brug din FGU mail til at logge ind med.

Elev

Information til elever om FGU Hovedstaden

Elevintra

Anmod om adgang til elevintra ved at klikke her og brug din FGU mail til at logge ind med

Info om Corona

Kære nuværende eller kommende elev på FGU Hovedstaden

Fra den 1. februar vil COVID-19 ikke længere være kategoriseret som samfundskritisk sygdom i Danmark, og derfor forsvinder de sidste restriktioner.

Vi opfordrer til løbende at blive testet for at mindste smittespredning. Elever vil kunne afhente selvtest-kits hos skolesekretæren.

Oplever du symptomer, så skal du blive testet. Tester du positiv skal du informere din lærer og gå i selvisolation. Læs gældende regler om selvisolation HER

Kort fortalt betyder det, at du skal være isoleret i mindst fire døgn, hvis du testes positiv. Har du symptomer, skal du blive hjemme, til de er aftaget. Har du ingen eller milde symptomer, skal du isolere dig i fire døgn og kan herefter komme i skole, forudsat du ikke har udviklet symptomer. Som symptomfri skal du altså ikke vente 48 timer som tidligere.

Hvis du er i tvivl om noget, kan du henvende dig til din bydelsskole. Find kontaktinformationer HER

Studiekort

Det er muligt for alle elever på FGU Hovedstaden at få sig et studiekort. Og det er digitalt og kommer til at ligge på din telefon. Har du ikke smartphone kan det selvfølgelig også lade sig gøre at få et fysisk studiekort.

Du skal følge guiden i højre side til oprettelsen (også til fysisk) og have digitalt billede af dig selv klar samt dit unilogin. Billedet er din identifikation og skal derfor fremstå vellignende. Hvid baggrund anbefales og det kan være et “hurtigt” selfie eller i mere professionel stil.

I studiekort-appen fremgår også en lang liste over steder med studierabat. Alt fra caféer til biografer og museer.

God fornøjelse

Skoleydelse

Du får skoleydelse, når du er elev på FGU Hovedstaden. Ydelsen varierer, i forhold til om du bor hjemme eller for dig selv. Hvis du har børn, er det også muligt af få et tillæg.

  • Ung under 18 år, hjemmeboende: 388 kroner om ugen, 1.681 kroner om måneden.
  • Ung over 18 år, hjemmeboende: 672 kroner om ugen, 2.912 kroner om måneden.
  • Ung over 18 år, udeboende: 1.557 kroner om ugen, 6.747 kroner om måneden.

Har du børn kan du få et forsørgertillæg oveni din skoleydelse:

  • Ikke-enlig forsørger: 606 kroner om ugen, 2.626 kroner om måneden.
  • Enlig forsørger: 1.520 kroner om ugen, 6.586 kroner om måneden.

NB: Du skal være opmærksom på, at du trækkes i ydelse, hvis du ikke møder op til undervisning. Selvfølgelig trækkes du ikke i ydelse, hvis du har lovligt fravær, fx når du er syg.

Angående skoleydelse i sommerferien: De elever der afslutter på FGU med sidste skoledag d.30.6, får fuld skoleydelse i juli måned og en halv skoleydelse til ud- betaling i august da skoleydelsen jo er bagudbetalt. Elever der fortsætter på FGU efter sommerferien, får selvfølgelig også fuld ydelse i juli og august.

Bemærk: man må ikke have overlap i ydelser, da man så risikerer at skulle til- bagebetale en af ydelserne. Ydelserne Skoleydelse og SU overlapper ikke hinanden, da skoleydelse er bagudbetalt og SU er forudbetalt.

Læs om din lønseddel og udbetaling af skoleydelse

Læs vejledning til Nemkonto

Læs om tilmelding til e-Boks

Ferie- og undervisningsfrie dage i 2021

Se elevkalender for 2022 og 2023:

Ordblind på FGU!

Vi hjælper dig med at nå igennem uddannelsen på flere måder:

It-støtte
Du kan få en program-pakke til din pc. Hvis du ikke har en pc, kan du låne en. Pro- grammerne kan hjælpe med at læse og skrive tekst. Vi viser dig, hvordan de virker.

Skolens miljø
Alle lærere kender til ordblindhed. Skolen arbejder med alternative prøveformer. Måske vil du hellere lave en film eller tegne i stedet for at skrive en tekst?
Hvis du vil skrive, får du hjælp til det.

Undervisning
Du har mulighed for at få undervisning for ordblinde.
Hvis du har spørgsmål så kontakt din vejleder eller lærer. Du kan også skrive en email til ordblinde-vejleder Gitte: gibo@fguhovedstaden.dk

Ordensreglement

SKOLETID
I skoletiden opholder du dig på skolen, med mindre andet er aftalt med læreren. Hvis du er forhindret i at møde på skolen, skal du melde det til din lærer før mødetid. Hvis du ikke er mødestabil, vil du blive indkaldt til en samtale.

SKOLEYDELSE
Din lærer registrerer dit fremmøde og fravær hver dag. Du modtager kun skoleydelse for den tid du deltager i undervisningen, produktionen eller erhvervstræning. Der trækkes dog ikke i skoleydelsen, hvis der er tale om ”lovligt fravær”, f.eks. når du er syg eller skal til et vigtigt møde – og melder det til din lærer. Hvis du mener, at du er blevet trukket for meget i skoleydelse på grund af ”ulovligt fravær”, har du ret til at klage.

MOBNING OG CHIKANE
På skolen skal der være plads til os alle, og vi accepterer ikke mobning, chikane, trusler, vold eller anden krænkende adfærd. Hvis du er udsat for dette, eller oplever at andre bliver det, skal du henvende dig til din lærer, vejleder eller skolens ledelse.

HÆRVÆRK
Vi behandler bygninger og inventar ordentligt, og rydder op efter os selv. Hærværk og anden skadevoldende adfærd vil medføre sanktioner, og evt. krav om erstatning eller udbedring.

RYGNING
Rygning er ikke tilladt i skoletiden. Det betyder, at eleverne, lærerene og andre ikke må ryge i skoletiden – heller ikke, hvis de forlader skolens område. Læs mere her om den nye lovgivning.

RUSMIDLER
I skoletiden skal du være upåvirket, og må ikke indtage eller være i besiddelse af alkohol eller andre rusmidler.

BILLED- OG LYDOPTAGELSER
Du må ikke optage eller dele foto, video eller lyd af andres private forhold, navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke andres blufærdighed eller personlige integritet.

SANKTIONER
Overtrædelse af skolens ordens- og samværsregler vil – afhængigt af graden og karakteren – medføre sanktioner i form af

– mundtlige eller skriftlige advarsler
– midlertidig udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer
– midlertidig udelukkelse fra undervisning i op til 10 dage
– midlertidig bortfald af skoleydelsen i op til 5 dage
– bortvisning fra skolen (i grove eller gentagne tilfælde)

Prøver i FGU Hovedstaden

Denne info om prøver indeholder de generelle retningslinjer i forbindelse med afvikling af prøver for uddannelser på FGU Hovedstaden. Det forudsættes, at eleven har sat sig grundigt ind i reglementet inden deltagelse i prøver. Dette reglement er udarbejdet efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.

Regler for prøver i FGU Hovedstaden

Prøver du kan tage i FGU Hovedstaden

Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU vejleder de ældste elever i grundskolen, og unge mellem 15 og 24 år, som har brug for hjælp til at finde den rette ungdomsuddannelse. Her kan du finde kontaktinformation på din kommunale UU. Du kan også søge efter den vejleder, der er tilknyttet dig. 

Elevintra

Anmod om adgang til elevernes intranet ved at klikke her. Brug din FGU mail til at logge ind med. På elevintra for du info om hvad der sker i FGU Hovedstaden, samt gode undervisningsvideoer, sjov og events. Her kan du også finde elevernes grundforståelse af hvem vi er, hvad vi står for og hvor vi vil hen!

Elevkalender

Se hvordan dit skoleår ser ud med ferier, events, festival, hjemmearbejdsdage og meget mere.
 
 

Efter din uddannelse på FGU Hovedstaden

FGU giver dig en ny chance for ungdomsuddannelse eller job. Uddannelsen kan tilpasses dine ønsker og behov, og du behøver ikke være bange for at vælge forkert. Der er nemlig gode muligheder for at ændre kurs undervejs. Det er ikke et krav, at du gennemfører FGU på bestemt tid. Som udgangspunkt kan du dog ikke gå mere end to år på FGU.

HF & gymnasiel uddannelse
Med en FGU kan du blive kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse, en 2-årig hf eller anden gymnasial uddannelse. Du kan få adgang til den 2-årige hf ved at bestå dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik på d-niveau og samfundsfag og naturfag på mindst g-niveau.

Erhvervsuddannelse
For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du som udgangspunkt have bestået 9. klasses afgangseksamen. Her kan FGU også hjælpe dig ved at give