Info til forældre og værger

Information til forældre/værge

FGU Hovedstaden har både elever over og under 18 år. Vores erfaring er at det som forældre, ikke altid er lige nemt at navigere i overgangen til ungdomsuddannelse, eller når ens barn fylder 18 år, men stadig har brug for guidning og støtte. Derfor har vi udarbejdet denne side, så du som forældre/værge kan orientere dig i hvad du kan forvente og hvordan du kan støtte.

Elev over og under 18 år
Som forældre eller værge til en ung på FGU H har du mulighed for at orientere dig om ”livet på FGU H” her på hjemmesiden, ligesom der under fanen ”Elev” står mange praktiske informationer.

For elever under 18 år har vi løbende forældresamarbejde, hvis der er brug for særlige aftaler eller støtte, det vil typisk være i samarbejde med elevens FGU-vejleder og eventuelt med inddragelse af UU/KUI-vejleder.

Samtykke over 18 år
Hvis en ung over 18 år har brug for at vi inddrager forældre/værge, er det vigtigt at den unge kontakter sin FGU-vejleder og fortæller om behovet, så vi kan få lavet aftaler omkring samtykke. Med samtykke fra den unge, har vi mulighed for at lave en aftale om samarbejde med forældre/værge, selvfølgelig altid med inddragelse af den unge selv.


Tilmelding til FGU

Hvis du er forældre/værge til en ung som gerne vil starte på FGU Hovedstaden, skal I kontakte jeres UU/KUI-vejleder i kommunen. FGU Hovedstaden optager som udgangspunkt unge der bor i København, Frederiksberg og Tårnby/Dragør kommune.
Den unge vil sammen med sin UU/KUI-vejleder lave en uddannelsesplan som skal underskrives af dig som forældre/værge, hvis den unge er under 18 år.

Når den unge skal begynde på FGU Hovedstaden vil den unge modtage velkomstbrev i E-Boks.
Hvis den unge er under 18 år, vil både du som forældre/værge og den unge modtage velkomstbrev i E-Boks med dato, tid og adresse.
I dette brev kan I sammen orientere jer om ungdomskort, skoleydelse mm. Samme informationer findes her på hjemmesiden.

Fravær og sygemelding
Hvis den unge er syg, skal han/hun/de melde sig syg til sin lærer på sms/telefon. Den unge har i opstart på FGU fået informationer om hvordan der sygemeldes og at det skal gøres inden undervisningens start.
Det er vigtigt at der gives besked om sygdom, da der registreres lovligt og ulovligt fravær.
Ved lovligt fravær vil eleven modtage skoleydelse for fraværet.

Læs FGU Hovedstadens fremmøde-procedure her

Du har som forældre/værge til unge på FGU Hovedstaden mulighed for sammen med den unge at følge op på fremmøde og fravær i Studie+. Der er ingen adgang for forældre/værge, så det skal være i dialog/samarbejde med den unge, som har mulighed for at downloade Studie+-appen eller via computer kan tjekke sit fremmøde.

Hvis der er bekymring fra FGUs side omkring fx manglende fremmøde eller mistrivsel vil forældre/værge til unge under 18år blive kontaktet af elevens FGU-vejleder. Ved kontakt til forældre/værge informeres eleven altid om dette.
Som forældre/værge har du selvfølgelig altid mulighed for at kontakte den unges FGU-vejleder, hvis der er bekymring som skal deles med skolen. Kontaktinformationer på den unges FGU-vejleder findes her på hjemmesiden.

Skoleydelse
Elever på FGU modtager skoleydelse, også dem under 18 år. Det er derfor vigtigt at den unge har styr på E-Boks, skattekort og NemKonto, så skoleydelsen kan blive udbetalt. Det er den unges ansvar at få oprettet NemKonto og E-Boks. 

I kan læse mere om hvordan der oprettes NemKonto og e-boks mm her

Se hvad vores skoler tilbyder af hold og linjer:

Isaks forvandling på FGU: Et forældreperspektiv af Jette Eskelund

Video: Elever udtaler sig om, hvordan det er at gå på FGU Hovedstaden

Åbent hus

Optag og adgangskrav

Der er løbende optag på EGU, så du kan starte hele året. Vil du gerne ind på EGU, skal du være under 25 år, uden en ungdomsuddannelse og målgruppevurderes af din kommune. Læs mere HER

Længde

Uddannelsen tager minimum 12 uger og maksimum 2 år, men kan forlænges op til et år med praktik, hvis skolen og kommunen mener, at det vil være godt for dig.

Økonomi

Du får elevløn når du er i praktik og skoleydelse når du er på skole. Elevlønnen er bestemt af en overenskomst indenfor det område, du bliver ansat i. Eksempler på elevløn i 2021:

9089 kr. pr. måned til EGU pædagogmedhjælper i praktik.

11923 kr. pr. måned for Business elever i praktik.

Prøver og port folio

Hvis du afslutter din EGU på FGU3 niveau efter 2 år skal du til en prøve i dit arbejdsportfolio. Det betyder, at du skal vælge noget af det du har arbejdet med gennem din tid på EGU og præsentere det. Hvis du består prøven og afslutter på FGU 3 niveau får du et uddannelsesbevis.

Med et uddannelsesbevis i hånden er du berettiget til at melde dig ind i A kasse.

Man kan også afslutte sin EGU på niveau 1 eller 2 og så får du et kompetencebevis, der beskriver det du har lært i den tid du har været på EGU.

Port folio er er både et arbejdsredskab og en prøveform. Port folien som arbejdsredskab er med til at fastholde din læring i form af opgaver, der kobler skole og praktik. Det kan være teoretiske begreber fra skole, som i praktikken bringes i spil i form af observationer, interview/samtaler eller aktiviteter.

Når du skal afslutte sin EGU, skal du lave en afsluttende port folio-opgave, kaldet prøve-port folio. Her har du mulighed for at se tilbage på egne læringsprocesser i form af port folio-opgaverne og sammen med din lærer udvælge elementer fra tidligere opgaver. Disse samles til en prøve-port folio. Du går herefter til en mundtlig prøve med udgangspunkt i egen prøve-port folio.

Har du brug for vejledning?

Er EGU noget for dig, og vil du gerne høre mere om dine muligheder for at blive optaget? Så book
en tid med en vejleder. Du kan finde din UU vejleder  i kommunen HER

Din EGU-vejleder i FGU Hovedstaden

Din EGU-vejleder samarbejder med dig gennem hele din uddannelse. Vi hjælper dig med at have overblik over din forløbsplan – dvs. dine skoleforløb og din praktik. Vi følger dig i praktikken, kommer på besøg i praktikken hos dig og din praktikansvarlige, og vi samarbejder med de lærere du har på skolen. Alt dette gør vi sammen med dig for at sikre, at du kommer omkring dit fags læringsmål. Vi er der for dig, når du skal videre til næste skridt både før, under og efter din EGU. Hvis du er i målgruppen for SPS i praktikken (special pædagogisk støtte) vil vi også være din SPS-vejleder gennem din uddannelse.