Dialogmøder

NB: Mødet er aflyst

FGU næste skoleår – Dialogmøde 8. maj 

PGU, AGU, EGU – hvad er det nu, det dækker over og hvilke værksteder og hold udbyder FGU Hovedstaden fra august 2024?

Hammer, pensel eller elbas samt naturligvis dansk og matematik. Mulighederne er mange.

Håndværk, Pædagogik, Business, Skuespil, Musik, Medie og Kommunikation, Dansk og Matematik, PASE, er bare eksempler på nogle af de faglige værksteder, fag og retninger eleverne kan møde hos FGU Hovedstaden – og onsdag den 8. maj, vil vi gerne invitere til dialogmøde på FGU Valby, hvor vi fortæller netop om det. Holdudbud og muligheder for det kommende skoleår på FGU Hovedstaden.

Du vil også komme til at høre om nogle af de efterhånden mange spændende rejser til bl.a. Tyrkiet, Kenya eller Portugal, som nogle af vores elever har været på.

Vi håber at alle jer, der arbejder med unge i målgruppen for FGU – hvad enten I er vejledere, lærere, jobkonsulenter eller ungeguider, eller noget helt femte – har lyst til at deltage.

Tid og sted:

Dialogmødet afholdes onsdag den 8. maj fra kl. 14.00-15.30. På FGU-afdeling Valby, Høffdingsvej 22, 2500 Valby.

Dialogmøder:

Fra dette skoleår er vi i FGU Hovedstaden begyndt at arrangere dialogmøder med fagpersoner, der ønsker at vide mere om FGU Hovedstaden. Møderne foregår cirka fire gange årligt på vores adresser i Valby, Amager, Vesterbro og Østerbro og har forskellige temaer. Den 8. maj er fokus på næste års holdudbud. Vi har en ansøgningsfrist 1. juni, hvis unge vil være sikre på at få svar før sommerferien om optag til august.

Tilmelding:

Du tilmelder dig selv, via nedenstående link. Hvis du har kollegaer, hvor mødet kunne være relevant, er du velkommen til at dele hjemmesidelinket til denne invitation.

Tilmeldingsfristen er mandag d. 6. maj.

Vi glæder os til at se dig.

Tilmelding HER

Tidligere Dialogmøder:

Tirsdag d. 7 marts:

FGU elev: Før-under-efter. Du kommer til at høre om og være med i drøftelser omkring: – Fra Målgruppevurdering og uddannelsesplan til forløbsplaner og arbejdet med elevernes vej videre. Hvem er vores elevgruppe; hvor kommer de fra, og eksempler på nogle af de elevgrupper vi har på skolen. – Portefoliearbejde i undervisningen og prøveformer. – Erfaringer med basis og overgang til FGU: dialog; hvordan hjælper vi bedst hinanden – professionel til professionel i de unges overgang til FGU; I optaget, viden om eleverne, nedsat tid, støttebehov både hos FGU og fra kommunerne og hvornår er det muligt at få SPS.

Download pp-slides her

Onsdag d. 29 november:

Vi gik vores EGU-tilbud i sømmene – processen fra tanke på EGU til afsluttet EGU.

Eleverne fra vores nye lufthavnslinje, AGU Air, var mødt op og lavede en præsentation om deres praktikperiode som lufthavnsoperatører. Se video her

Download PP-slides fra mødet her

Video: Elever udtaler sig om, hvordan det er at gå på FGU Hovedstaden

Åbent hus

Optag og adgangskrav

Der er løbende optag på EGU, så du kan starte hele året. Vil du gerne ind på EGU, skal du være under 25 år, uden en ungdomsuddannelse og målgruppevurderes af din kommune. Læs mere HER

Længde

Uddannelsen tager minimum 12 uger og maksimum 2 år, men kan forlænges op til et år med praktik, hvis skolen og kommunen mener, at det vil være godt for dig.

Økonomi

Du får elevløn når du er i praktik og skoleydelse når du er på skole. Elevlønnen er bestemt af en overenskomst indenfor det område, du bliver ansat i. Eksempler på elevløn i 2021:

9089 kr. pr. måned til EGU pædagogmedhjælper i praktik.

11923 kr. pr. måned for Business elever i praktik.

Prøver og port folio

Hvis du afslutter din EGU på FGU3 niveau efter 2 år skal du til en prøve i dit arbejdsportfolio. Det betyder, at du skal vælge noget af det du har arbejdet med gennem din tid på EGU og præsentere det. Hvis du består prøven og afslutter på FGU 3 niveau får du et uddannelsesbevis.

Med et uddannelsesbevis i hånden er du berettiget til at melde dig ind i A kasse.

Man kan også afslutte sin EGU på niveau 1 eller 2 og så får du et kompetencebevis, der beskriver det du har lært i den tid du har været på EGU.

Port folio er er både et arbejdsredskab og en prøveform. Port folien som arbejdsredskab er med til at fastholde din læring i form af opgaver, der kobler skole og praktik. Det kan være teoretiske begreber fra skole, som i praktikken bringes i spil i form af observationer, interview/samtaler eller aktiviteter.

Når du skal afslutte sin EGU, skal du lave en afsluttende port folio-opgave, kaldet prøve-port folio. Her har du mulighed for at se tilbage på egne læringsprocesser i form af port folio-opgaverne og sammen med din lærer udvælge elementer fra tidligere opgaver. Disse samles til en prøve-port folio. Du går herefter til en mundtlig prøve med udgangspunkt i egen prøve-port folio.

Har du brug for vejledning?

Er EGU noget for dig, og vil du gerne høre mere om dine muligheder for at blive optaget? Så book
en tid med en vejleder. Du kan finde din UU vejleder  i kommunen HER

Din EGU-vejleder i FGU Hovedstaden

Din EGU-vejleder samarbejder med dig gennem hele din uddannelse. Vi hjælper dig med at have overblik over din forløbsplan – dvs. dine skoleforløb og din praktik. Vi følger dig i praktikken, kommer på besøg i praktikken hos dig og din praktikansvarlige, og vi samarbejder med de lærere du har på skolen. Alt dette gør vi sammen med dig for at sikre, at du kommer omkring dit fags læringsmål. Vi er der for dig, når du skal videre til næste skridt både før, under og efter din EGU. Hvis du er i målgruppen for SPS i praktikken (special pædagogisk støtte) vil vi også være din SPS-vejleder gennem din uddannelse.