Dialogmøder

Onsdag den 29. november kl. 8.30-10.00

I inviteres til dialogmøde for vejledere, ungeguider, jobkonsulenter og andre professionelle, der gerne vil høre om FGU. Dialogmødet er et nyt tiltag, som FGU H vil afprøve. Derfor inviterer vi til et møde om FGU og relevante emner for samarbejdspartnere, herunder UU og jobcentre. Mødet er ikke for unge eller forældre, men for fagfolk, der arbejder med og omkring unge, der går eller kan gå på FGU.

Dialogmødet afholdes onsdag den 29. november kl. 8.30-10.00 på FGU Valby, Høffdingsvej 22, 2500 Valby, på 2. sal i kantinen. Efter mødet er der mulighed for en rundvisning på skolen i ca. 25-30 minutter, for dem der er interesserede. Dagsordenen for dette møde omhandler generelle emner og aspekter vedrørende FGU Hovedstaden, herunder basis, afsøgning, AGU Air og andre relevante emner, store som små. Vi vil også fokusere på EGU; Fra tanke til EGU-elev. Hvad kan EGU tilbyde specifikt, hvordan får en elev en EGU-plads, hvordan ser EGU ud på FGU Hovedstaden i dag, og hvordan arbejder vi med eleverne undervejs.

Du kan tilmelde dig via det følgende link. Hvis du kender kollegaer, som måske ikke har modtaget nyhedsbrevet, men som kunne have interesse i mødet, er du velkommen til at videresende invitationen. De skal blot også tilmelde sig, så vi har overblik over, hvem der deltager og hvor mange vi bliver.
Tilmeldingsfristen er mandag den 27. november kl. 12.00.

Tilmeld dig her: Link til tilmelding til FGU Valby – Dialogmøde

Video: Elever udtaler sig om, hvordan det er at gå på FGU Hovedstaden

Optag og adgangskrav

Der er løbende optag på EGU, så du kan starte hele året. Vil du gerne ind på EGU, skal du være under 25 år, uden en ungdomsuddannelse og målgruppevurderes af din kommune. Læs mere HER

Længde

Uddannelsen tager minimum 12 uger og maksimum 2 år, men kan forlænges op til et år med praktik, hvis skolen og kommunen mener, at det vil være godt for dig.

Økonomi

Du får elevløn når du er i praktik og skoleydelse når du er på skole. Elevlønnen er bestemt af en overenskomst indenfor det område, du bliver ansat i. Eksempler på elevløn i 2021:

9089 kr. pr. måned til EGU pædagogmedhjælper i praktik.

11923 kr. pr. måned for Business elever i praktik.

Prøver og port folio

Hvis du afslutter din EGU på FGU3 niveau efter 2 år skal du til en prøve i dit arbejdsportfolio. Det betyder, at du skal vælge noget af det du har arbejdet med gennem din tid på EGU og præsentere det. Hvis du består prøven og afslutter på FGU 3 niveau får du et uddannelsesbevis.

Med et uddannelsesbevis i hånden er du berettiget til at melde dig ind i A kasse.

Man kan også afslutte sin EGU på niveau 1 eller 2 og så får du et kompetencebevis, der beskriver det du har lært i den tid du har været på EGU.

Port folio er er både et arbejdsredskab og en prøveform. Port folien som arbejdsredskab er med til at fastholde din læring i form af opgaver, der kobler skole og praktik. Det kan være teoretiske begreber fra skole, som i praktikken bringes i spil i form af observationer, interview/samtaler eller aktiviteter.

Når du skal afslutte sin EGU, skal du lave en afsluttende port folio-opgave, kaldet prøve-port folio. Her har du mulighed for at se tilbage på egne læringsprocesser i form af port folio-opgaverne og sammen med din lærer udvælge elementer fra tidligere opgaver. Disse samles til en prøve-port folio. Du går herefter til en mundtlig prøve med udgangspunkt i egen prøve-port folio.

Har du brug for vejledning?

Er EGU noget for dig, og vil du gerne høre mere om dine muligheder for at blive optaget? Så book
en tid med en vejleder. Du kan finde din UU vejleder  i kommunen HER

Din EGU-vejleder i FGU Hovedstaden

Din EGU-vejleder samarbejder med dig gennem hele din uddannelse. Vi hjælper dig med at have overblik over din forløbsplan – dvs. dine skoleforløb og din praktik. Vi følger dig i praktikken, kommer på besøg i praktikken hos dig og din praktikansvarlige, og vi samarbejder med de lærere du har på skolen. Alt dette gør vi sammen med dig for at sikre, at du kommer omkring dit fags læringsmål. Vi er der for dig, når du skal videre til næste skridt både før, under og efter din EGU. Hvis du er i målgruppen for SPS i praktikken (special pædagogisk støtte) vil vi også være din SPS-vejleder gennem din uddannelse.