PGU – PÆDAGOGIK & OMSORG

Du arbejder med pædagogik og undervisning for børn, unge og ældre igennem dans, idræt og kreative projekter, og sammen med dine klassekammerater på linjen prøver du kræfter med at udvikle og afholde aktiviteter for målgruppen.
UNDERVISNING
Du får praktisk og teoretisk viden om pædagogik, psykologi, motivation, leg og læring, krop og idræt og sundheds -og omsorgslære. På linjen arbejder du med teamwork, konflikthåndtering, natur, sundhed, trivsel, kost, motion og kommunikation. Se nedenstående figur for overblik over fag og undervisningsindhold på de linjen forskellige bydelsskoler. Du får kendskab til alle fag på din linje, men du har mulighed for at fordybe dig i et fag og dygtiggøre dig inden for det område.
 
NB: Du får kendskab til alle fag på din linje, men du har også mulighed for at fordybe dig i et fag og dygtiggøre dig inden for det område.
LINJEN RETTER SIG MOD
Pædagog, Pædagogisk assistent, Lærer, Social – og sundhedshjælper og -assistent.

Lokationer, fag og undervisning:

FGU Amager beskæftiger sig med ældreomsorg, pleje, livskvalitet, fysisk aktivitet samt projekter og events, herunder workshops i f.eks. børnehaver.

 

FGU Valby beskæftiger sig hovedsageligt med undervisning og projektforløb med børn og unge. Du deltager i og igangsætter kreativt værksted og fysisk aktivitet med målgruppen. Du samarbejder med børnehaver og ungdomsklub. På et ældrecenter hjælper du med IT support. Læs mere her

FGU Nørrebro giver dig mulighed for at udforske mulighederne i idræt og dans. De får undervisning i dans samt sport, særligt i fodbold. Du underviser andre, f.eks. i børnehaver, på lokale skoler mv.