Pædagogik & Omsorg Amager

Vi arbejder i to spor: Leg & Udeliv og Kreativitet & Workshop. Undervisningen er praksis baseret, uanset om vi arbejder med teori eller konkrete opgaver. Fx vil sundhedsforløbet ”Ung & Sund” ende med en udstilling inde i centrum. Du bliver en del af en stor fælles klasse, hvor der også arbejdes selvstændigt og i grupper.

 • Vi samarbejder på tværs af linjer i temauger.
 • Du skal være indstillet på at motion, leg og bevægelse vil blive en del af hverdagen.
 • Almenfag indtænkes i videst muligt omfang i fag og aktiviteter, i tæt samarbejde med almenlærerne.
 • Vi har en ambition om, at dit arbejde skal have værdi for andre end dig selv.
Kort beskrivelse af linjens strukturelle opbygning:

Vi veksler mellem korte og lange forløb med forskellige emner. Vi starter md at træne og øve formidling og aktiviteter trygt på FGU Amager, hvor vi samarbejder med en lokal skole. Vi skaber workshops og events i samarbejde med lokale institutioner eller som aktører på forskellige markeder og events i nærområdet, fx sanebaner, ansigtsmaling, skattejagt, motionsleg eller maling/tryk/tegning.

Der undervises 5 antal spor:

 • LEG: Sang og bevægelseslege, måder at bruge kroppen på, motorisk udvikling
 • UDENDØRSAKTIVITETER: Motionslege, motorik og praktiske færdigheder
 • KREATIVITET: Idegenerering, kreative udtryksformer og planlægning, motorisk udvikling
 • OMSORG: den professionelle omsorgsrolle, identitet og egenomsorg
 • PASE: Vi kigger på lønseddel, budget, Lån, skat, fagforening, forsikring, jobsamtale mv.

Fag og fagligheder:

Vi arbejder med emner som

 • Børns udvikling, psykisk, fysisk og socialt,
 • Unge og ældres mentale og fysiske helbred
 • Kommunikation og konflikthåndtering
 • Værktøjer til planlægning af workshops
 • kreativ og visuel kommunikation

Vekslen mellem teori og praksis, med vægt på praksis.

Skole-samarbejdspartner: og i dansk og matematik, hvor faglæreren deltager.

FAG

PÆDAGOGISK LÆRING

LEG & UDELIV

KREATIVITET

UNDERVISNINGS

INDHOLD

Pædagogik
Psykologi
Sundhed
Kommunikation
Undervisningslære
Omsorgslære

Igangsætte lege med børnehavebørn

Lave udendørsaktiviteter, fx bål, bygge huler, lave skattejagt og motionslege
Deltagelse i markeder og events i nærområdet

Udsmykning

Kreative udtryksmåder
Ansigtsmaling
Lave Workshops

Deltagelse i markeder og events i nærområdet

Læs om hvordan vi laver undervisning på FGU Hovedstaden: Vores 15 didaktiske principper