Pædagogik & Omsorg Amager

FGU Amager beskæftiger sig med Pædagogik, Leg og Kreativitet.  

Du vil arbejde med vekslende aktiviteter rettet mod børn og ældre så du kan udvikle og afholde små forløb og events indenfor SOSU og PAU områderne.  

Kort beskrivelse af linjens faglige opbygning:

Vi arbejder med Leg og Kreativitet. Undervisningen er praksis baseret, uanset om vi arbejder med teori eller konkrete opgaver. Du bliver en del af en stor fælles klasse, hvor der både arbejdes selvstændigt og i grupper. 

 Du skal være indstillet på at lege og bevæge dig. Almenfag indtænkes i videst muligt omfang i fag og aktiviteter, i tæt samarbejde med almenlærerne. Vi har en ambition om, at dit arbejde skal have værdi for andre end dig selv. Vi tager ofte ud af huset. 

Kort beskrivelse af linjens strukturelle opbygning:

Vi veksler mellem korte og lange forløb med forskellige emner. Vi starter md at træne og øve formidling og aktiviteter trygt på FGU Amager. Vi skaber workshops og events i samarbejde med lokale institutioner og aktører. 

Der undervises 5 antal spor:

  • LEG:  Sang og bevægelseslege, måder at bruge kroppen på, motorisk udvikling 
  • KREATIVITET: Idegenerering, kreative udtryksformer og planlægning, motorisk udvikling 
  • OMSORG: den professionelle omsorgsrolle, identitet og egenomsorg 
  • PASE: Vi kigger på lønseddel, budget, Lån, skat, fagforening, forsikring, jobsamtale mv. 
  • Observation og refleksion over egen praksis. 

Fag og fagligheder:

Vi arbejder med emner som

  • Børns udvikling, psykisk, fysisk og socialt,
  • Unge og ældres mentale og fysiske helbred
  • Kommunikation og konflikthåndtering
  • Værktøjer til planlægning af workshops
  • Kreativ og visuel kommunikation

 

FAG 

PÆDAGOGISK LÆRING 

LEG  

KREATIVITET  

UNDERVISNINGS 

INDHOLD 

Pædagogik  
Psykologi 
Sundhed 
Kommunikation 
Undervisningslære 
Omsorgslære 

Igangsætte lege med børnehavebørn 

 

Udsmykning  

Kreative udtryksmåder  
Lave Workshops  

Bæredygtighed 

Deltagelse i markeder og events i nærområdet 

 

Læs om hvordan vi laver undervisning på FGU Hovedstaden: Vores 15 didaktiske principper