Pædagogik & Omsorg – Valby

Kort beskrivelse af linjens faglige opbygning:

Der undervises i fem hovedspor hvor teori og praksis supplerer hinanden, fx et legepladsforløb, hvor vi er ude på pladsen, og binder teorien til stedet med spørgsmål såsom: Hvilken aldersgruppe henvender pladsen sig til? Hvilke motoriske evner kræves? Hvad med sikkerheden? Det hele dokumenteres med tekst og billeder, og bearbejdes i portfolie.

Almenfag indtænkes i videst muligt omfang i fag og aktiviteter, i tæt samarbejde med almenlærerne fx ældre menneskers livshistorie med dansk, eller vores gå projekt med matematik.

Kort beskrivelse af linjens strukturelle opbygning:

Hver måned har, på skemaet, en overskrift/emne (se også årshjul), hvor der i den periode, vil blive arbejdet i dybden med emnet, praktisk og teoretisk fx børnehaveidræt og motorik.

Fag og fagligheder:

Du vil udvikle dig på det faglige, personlige og sociale plan, igennem de projekter som vi i det teoretiske og praktiske arbejder med.

Vi ligger meget vægt på samarbejde og trivsel og arbejder bl.a. med emner som pædagogik– omsorg – sundhed – bevægelse – kommunikation – hygiejne –arbejdspladslære mm

Der undervises i fem hovedspor: