åbenthus coverfoto

Nyhedsbrev uge 19 // Ny Rektor // Prøver & Forlængelser // Optag // Infomøde // Afslutning & Ferie // Afsøgningsforløb

Ny rektor

Camilla Saebel, uddannelsesdirektør for ungeområdet hos NEXT Uddannelse København, tiltræder stillingen som rektor for FGU Hovedstaden 15. maj og siger dermed farvel efter en lang karriere i først KTS og siden NEXT.
Vi glæder os til d. 15 maj, hvor vi sammen med Camilla skal starte et nyt kapitel i arbejdet med at skabe forandring for unge og de bedste muligheder for uddannelse og job. Læs mere her

Prøver og forlængelser

FGU Hovedstaden står over for at skal afslutte 230 elever til juni.
Eleverne får i disse dage datoerne for deres prøver. Elever som skal til prøve, er godt i gang i portfolio-opgaverne. Vi er også i gang med at følge op på forlængelser og elever som ønsker at skifte hold til august. Læs her om fagprøvesucces for Business-elever

Optag

I juni vil der være flere hold med elever som skal til prøve. Vi lukker optaget på de hold i prøveperioden.  Det er derfor vigtigt, at de unge har flere prioriteter i deres uddannelsesplan. Hvis der ikke er plads/åben for optag på elevens ønskede hold, vil I blive kontaktet af Team Optag.
Der er forsat løbende optag på EGU og ligeledes afholder vi afsøgningsforløb hver anden uge (lige uger) frem til sommerferien.

Nye elever og hold til august

FGU H er ved at lægge sidste hånd på næste skoleårs udbud. D. 19. maj, starter vi med at holdplacere elever til næste skoleår. De elever, hvor vi har modtaget uddannelsesplaner inden d. 19. maj, vil få optagelsesbrev i E-Boks d. 16. juni om hvilke hold og skole de skal starte på d. 3. august.

Der er sket ændringer i hold og lokationer. Vi kan nu sige, at Medie & kommunikation samt Håndværk & service fra Østerbro flytter til Valby i løbet af efteråret.

Vores hjemmeside vil blive opdateret midt maj med eventuelle flere ændringer.

Infomøde for kommende elever

Vi gentager succesen fra sidste år og laver igen et infomøde for elever og forældre som skal starte til august. Datoen bliver d. 22. juni kl.17.00-18.00 og der vil være møde på skolerne på Amager, Østerbro, Vesterbro og Valby. Elever som har søgt om start i august, vil modtage invitation i deres optagelsesbrev, og vi vil ligeledes lave et opslag på vores hjemmeside og sociale medier.

Afslutning og ferie for elever

Der er sidste skoledag og afslutning for alle elever på FGU H d. 28.6. hvor der også er dimission for afsluttende elever på FGU Vesterbro.
Her vil elevernes afslutning blive fejret med sang, taler og overrækkelses af beviser.

Ferielukket og henvendelse til Team Optag

FGU H holder ferielukket i uge 28 og 29. I uge 27 og 30 kan der rettes henvendelse til Team Optag via mail Sikkerpost@fguhovedstaden.dk
Vi optager forsat elever, og det løbende optag forsætter i det nye skoleår, så længe der er ledige pladser på holdene.

I september vil vi have basishold klar til det løbende optag. Det fortæller vi mere om i et nyhedsbrev i starten af august.

Afsøgningsforløb

Vi har forkortet vores afsøgningsforløb. De unge møder ind mandag til fælles dag med vejleder, med fælles vejledning og der bliver lavet individuelle planer for rundvisninger på de skoler som er aktuelle. Herefter mødes vejleder med den unge til vejledningssamtale, hvor der laves en individuel plan for det videre forløb på FGU.
Forløbet strækker sig over en uge, men vil være et 3dagsforløb i forhold til taxameter og skoleydelse.
Der er afsøgningsforløb i lige uger. Det er skiftevis på Østerbro og Vesterbro.

Fagprøvesucces for Business-elever

Vores Business-hold med lærer Mette Gro Sejersen i spidsen har været til fagprøve og PASE-prøve med stor succes. Læs med her

Elevblog og sociale medier:

Hold dig løbende opdateret på hvad der foregår på hold og linjer i hele FGU Hovedstaden via vores nyhedsblog og Sociale medier. De er også gode at dele med unge når I vejleder. Her får de unge en fornemmelse af kulturen og identiteten på skolen. Klik på billerne for at komme videre.

Nyhedsblog
Facebook
Instagram

Bestil eller download vores FGU Lommepjece eller oversigtsplakat:

Pjecen og plakaten indeholder overblik over spor, pakker, linjer og andre tilbud i FGU Hovedstaden. I kan downloade den her og bestille fysiske eksemplarer ved at skrive til dani@fguhovedstaden.dk med ønsket antal og forsendelsesadresse. 

Relaterede Nyheder

Del:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Email

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?