PGU

Produktionsgrunduddannelsen

PGU er for dig der vil arbejde med håndværk, mad, performance, design eller kreativ kommunikation – mens du bliver bedre til dansk og matematik.

Du vælger én af de nedenstående linjer, som matcher dine interesser. Der er typisk 15 elever per lærer på et PGU-hold.

Skoledagen på PGU minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor du i fællesskab med din linjelærer og andre elever producerer oplevelser, varer eller ydelser, som kan sælges til kunder. Almenfagene dansk og matematik bliver integreret i dine fag på linjen.

Basis: Når du søger optagelse på FGU i begyndelsen af august og i begyndelsen af januar, begynder du direkte på dit ønskede hold. FGU har derudover optag løbende i løbet af året. Søger du ind på FGU i løbet af forår eller efteråret, vil du begynde dit FGU forløb på et af vores fire basis-hold. Vi har basis-hold på alle vores fire bydelsskoler. Dette er for at sikre, at din opstart på FGU bliver bedst mulig. Der er optag på Basis hver 14. dag i løbet af året. Læs mere om Basis her

NB: PGU-elever har også mulighed for at tage i erhvervstræning / praktik. Læs mere her

HÅNDVÆRK & SERVICE

På linjen ”Håndværk & Service” arbejder du med forskellige håndværksfag, og med produktion i materialer som træ, metal og beton. Linjen vil gøre dig nysgerrig på håndværksfaget, og give dig skills til at skabe og producere for kunder.

BUSINESS & BRANDING

På linjen arbejder du med webdesign, SoMe, websalg, handel og lærer om elementer af forretningsverdenen, f.eks. branding, salg, service, markedsføring og webshop opbygning og drift af skolens webshop.

SCENEKUNST

På linjen Scenekunst udvikler og styrker du dine evner inden for et eller flere af de sceniske kunstarter: dans, teater og musik.
I samarbejde med andre elever arbejder du også med at producere forestillinger, shows og events.

MEDIE & KOMMUNIKATION

På Medie & Kommunikation arbejder du med flere forskellige typer af kommunikation og medier såsom SoMe, foto, film, video, grafik, artikler m.fl. Sammen med andre elever arbejder du også med udførelse af kreative PR-projekter og kampagner eller laver events såsom udstillinger, støttekoncerter eller filmscreening.

KØKKEN & KLIMA

Du arbejder med sund og klimavenlig mad og madproduktion. Du arbejder med hele processen fra menuplanlægning, økonomiberegning til indkøb, forberedelse, servering og afrydning, og der er fokus på bæredygtig mad og at undgå madspild.

DESIGN & GENBRUG

På linjen arbejder du med håndværk, design og genbrug, og er med i de kreative opgaver hele vejen fra ideudvikling over planlægning til produktioner med deadlines og fremvisning/salg. Der er fokus på bæredygtighed, redesign og genbrug indenfor møbler, tøj, udsmykning, kostumer og smykker.

PÆDAGOGIK & OMSORG

Du arbejder med pædagogik og undervisning for børn, unge og ældre igennem idræt og kreative projekter, og sammen med dine klassekammerater på linjen prøver du kræfter med at udvikle og afholde aktiviteter for målgruppen.

KUNST & PROJEKT

Du laver kunstnerisk produktion, hvor du sammen med andre elever på linjen lærer forskellige teknikker og materialer fra tusch og akryl til gips og træ. Vores produktion er målrettet det oplevelsesøkonomiske marked, som eksempelvis produktion af interaktiv skulptur til Ungdommens Folkemøde, visuelle udsmykningsopgaver til konferencer eller salg i FGU Butikken på Blågårdsgade 10.

Godt at vide inden du starter

Der er løbende optag på PGU, så du kan starte hele året. Vil du gerne ind på PGU, skal du være under 25 år, uden en ungdomsuddannelse og målgruppevurderes af din kommune. Læs mere HER

Uddannelsen tager minimum 12 uger og maksimum 2 år, men kan forlænges, hvis skolen og kommunen mener, at det vil være godt for dig.

Du får skoleydelse, når du er elev på PGU. Beløbet er afhængig af din bopæl- og forsøger status. Læs om skoleydelsen HER

Du kan afslutte dit forløb med en prøve på fgu 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Hvis du afslutter dit forløb på fgu 1- eller 2-niveau, får du en standpunktsbedømmelse, hvor det bliver vurderet, om du har bestået/ikke bestået.

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten g-, e- eller d-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, herunder karakterer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer. Hvis du afslutter pgu med en faglig prøve på fgu 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.

Kombinationsforløb er korte undervisningsforløb, der foregår på en erhvervsskole.

Et Kombinationsforløb kan hjælpe dig med at bliver afklaret om uddannelsesvalg, og med at udvikle dine personlige, sociale og faglige kompetencer inden uddannelsen påbegyndes, så du får mulighed for at vænne dig til den atmosfære og de krav, der stilles på en erhvervsskole.
Ideen er, at du bliver afklaret, inden du begynder på en uddannelse og ikke risikerer at dropper ud efter nogle måneder, for derefter at skulle starte forfra.
​Efter kombinationsforløbet kan du komme tilbage på FGU, som du kender, indtil du kan blive optaget på erhvervsskolen i et ordinært uddannelsesforløb, eller du kan starte direkte op på erhvervsskolen.

På PGU kan du tilføje erhvervstræning med skoleydelse. Erhvervstræningen, som er kortere end fx virksomhedspraktikken i Erhvervsgrunduddannelsen, planlægges, så du kommer til at arbejde i en rigtig virksomhed. Det giver dig erfaringer, der gør det lettere for dig at vælge uddannelse og job i fremtiden. Erhvervstræningen kan også bruges som din adgang til en praktikplads eller et job i en virksomhed. Du kan få 4 ugers erhvervstræning pr. halve år, dog højst 2 uger ad gangen.

Læs mere her

Er PGU noget for dig, og vil du gerne høre mere om dine muligheder for at blive optaget? Så book
en tid med en vejleder. Du kan kontakte FGU Hovedstaden HER, eller finde din UU vejleder  i kommunen HER

Optag og adgangskrav

Der er løbende optag på PGU, så du kan starte hele året. Vil du gerne ind på PGU, skal du være under 25 år, uden en ungdomsuddannelse og målgruppevurderes af din kommune. Læs mere HER

Længde

Uddannelsen tager minimum 12 uger og maksimum 2 år, men kan forlænges, hvis skolen og kommunen mener, at det vil være godt for dig.

Økonomi

Du får skoleydelse, når du er elev på PGU. Beløbet er afhængig af din bopæl- og forsøger status. Læs om skoleydelsen HER

Prøver og port folio

Du kan afslutte dit forløb med en prøve på fgu 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Hvis du afslutter dit forløb på fgu 1- eller 2-niveau, får du en standpunktsbedømmelse, hvor det bliver vurderet, om du har bestået/ikke bestået.

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten g-, e- eller d-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, herunder karakterer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer. Hvis du afslutter pgu med en faglig prøve på fgu 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.

Kombinationsforløb

Kombinationsforløb er korte undervisningsforløb, der foregår på en erhvervsskole.

Et Kombinationsforløb kan hjælpe dig med at bliver afklaret om uddannelsesvalg, og med at udvikle dine personlige, sociale og faglige kompetencer inden uddannelsen påbegyndes, så du får mulighed for at vænne dig til den atmosfære og de krav, der stilles på en erhvervsskole.
Ideen er, at du bliver afklaret, inden du begynder på en uddannelse og ikke risikerer at dropper ud efter nogle måneder, for derefter at skulle starte forfra.
​Efter kombinationsforløbet kan du komme tilbage på FGU, som du kender, indtil du kan blive optaget på erhvervsskolen i et ordinært uddannelsesforløb, eller du kan starte direkte op på erhvervsskolen.

Tilfør din uddannelse spændende erhvervstræning

På PGU kan du tilføje erhvervstræning med skoleydelse. Erhvervstræningen, som er kortere end fx virksomhedspraktikken i Erhvervsgrunduddannelsen, planlægges, så du kommer til at arbejde i en rigtig virksomhed. Det giver dig erfaringer, der gør det lettere for dig at vælge uddannelse og job i fremtiden. Erhvervstræningen kan også bruges som din adgang til en praktikplads eller et job i en virksomhed. Du kan få 4 ugers erhvervstræning pr. halve år, dog højst 2 uger ad gangen.

Læs mere her

Har du brug for vejledning?

Er PGU noget for dig, og vil du gerne høre mere om dine muligheder for at blive optaget? Så book
en tid med en vejleder. Du kan kontakte FGU Hovedstaden HER, eller finde din UU vejleder  i kommunen HER