Mulighed for praktik

Vil du ud i en tøjbutik og afprøve arbejdslivet som sælger? Eller skal med en professionel fotograf på job?  Hvad med at komme ud på en restaurant, og opleve livet i et professionelt køkken?

Du kan komme i kortere praktikforløb i en virksomhed eller organisation, som en del af din undervisning på FGU Hovedstaden. Mulighederne er mange og valget er dit.

Hvorfor tage i praktik?

 • Det giver dig erfaringer, der gør det lettere for dig at vælge uddannelse og job i fremtiden.
 • Du kan lære om livet på en rigtig arbejdsplads.
 • Du lærer at forstå din egen rolle og ansvarsopgaver.
 • Du lærer at arbejde selvstændigt og sammen med andre.
 • Du lærer at anvende almindelige fagudtryk og kommunikere om faglige problemstillinger.
 • Du lærer at anvende værktøjer og udstyr indenfor den valgte praktik.
 • Du kan afprøve de ting du lærer i din undervisning ude i den virkelige verden.
 • Du skaber netværk og kontakter.

Praktikkens længde?

Du kan komme i praktik i op til 2 uger ad gangen – og du kan tage 2 praktikforløb hvert halve år, mens du er elev på FGU Hovedstaden.

Hvordan?

Du skal i udgangspunktet selv finde din praktikplads, men dine lærere og vejledere på skolen kan også hjælpe dig på vej. Din lærer eller vejleder vil også følge op med dig under dit praktikforløb.

Gode råd inden praktik!

 1. Lav en liste over læringsmål / ønsker (med din kontaktperson på praktikken eller din lærer)
  • Hvad vil du gerne afprøve?
  • Hvad vil du gerne lære?
  • Hvad er dine forventninger?
  • Hvad er din største fordele og udfordringer?
 2. Få styr på hvordan du melder dig syg.
  • Hvem skal du kontakte?  
  • Hvad er deres telefonnummer? 
  • Hvornår skal du give besked?
 3. Hvilke krav har arbejdspladsen?
  • Må man have synlige tatoveringer og piercinger 
  • Skal man have bestemt påklædning
 1.