PGU – SCENEKUNST

På linjen Scenekunst udvikler og styrker du dine evner inden for et eller flere af de sceniske kunstarter: Dans, teater og musik. I samarbejde med andre elever arbejder du også med at producere forestillinger, shows og events.

UNDERVISNING
Undervisningen foregår som en kombination af teori, proces og samarbejde omkring produktion, markedsføring og afholdelse af events. Du får afprøvet grænser og styrket kroppen/stemmen/det musiske udtryk afhængigt af lokation og de linjefag du vælger. Se nedenstående figur. Du får kendskab til alle fag på din linje, men du har mulighed for at fordybe dig i et fag og dygtiggøre dig inden for det område.
 
Vær dog opmærksom på, at dans og teater er ét samlet hold og holdets elever som udgangspunkt har begge retninger. Det betyder blandt andet, at man skal være parat til i perioder at modtage undervisning i dans eller i teater. Ikke udelukkende den ene fagretning.
LINJEN RETTER SIG MOD
Linjen retter sig mod: Erhvervsuddannelser inden for den kreative branche, fx event og av-tekniker, scenekunstskolen, film og tv-produktion, eventkoordinator, ufaglært arbejde som fx assistent på teatre, festivaler/koncertsteder, servicejobs indenfor kultur- og turistbranchen mv..
NB – Når du vælger scenekunst skal det udspecificeres i din målgruppevurdering, om du vil spille musik eller lave dans og teater.
 

Til vejledere:

Scenekunst-linjen knytter sig til fagbilaget “Musisk & Kunstnerisk produktion”.

Læs om de 12 fagbilag her

Video om musik

Lavet af elever fra Medie & Kommunikation

Video om Teater

Video om Dans

Fag og undervisning:

FGU ØSTERBRO

Scenekunst er opdelt i to indgange. Du skal vælge enten vælge Musik eller Dans & Teater.  Hvis du kommer ind på Dans & Teater-holdet, så skal du efterfølgende vælge om du vil have danse eller lave teater, da dette hold er opdelt.

 

I Musik arbejdes der med forberedelse og gennemførelse af koncerter, ofte i samarbejde med andre linjer, samt undervisning og træning i instrumentbrug, samspil mv.

 

I Dans/Teater arbejdes der med kropsbevidsthed og at udvikle evnen til at udtrykke sig både kunstnerisk og i livet. Som elev møder og afprøver man forskellige genrer indenfor dans og teater.

Linjens adresse er Østerfarimagsgade 16B, Opgang F, 2100 Østerbro. Find kontakt- og rundvisningsinfo her

 

 

FGU ØSTERBRO

Du skal vælge dig ind på Musik eller Dans/Teater, da linjens fag er opdelt. I Musik arbejdes der med forberedelse og gennemførelse af koncerter, ofte i samarbejde med andre linjer, samt undervisning og træning i instrumentbrug, samspil mv.

I Dans/Teater arbejdes der med kropsbevidsthed og at udvikle evnen til at udtrykke sig både kunstnerisk og i livet. Som elev møder og afprøver man forskellige genrer indenfor dans og teater.

 

Linjens adresse er Østerfarimagsgade 16B, Opgang F, 2100 Østerbro. Find kontakt- og rundvisningsinfo her