PGU – SCENEKUNST

På linjen Scenekunst udvikler og styrker du dine evner inden for et eller flere af de sceniske kunstarter: Dans, teater og musik. I samarbejde med andre elever arbejder du også med at producere forestillinger, shows og events.

UNDERVISNING
Undervisningen foregår som en kombination af teori, proces og samarbejde omkring produktion, markedsføring og afholdelse af events. Du får afprøvet grænser og styrket kroppen/stemmen/det musiske udtryk afhængigt af lokation og de linjefag du vælger. Se nedenstående figur. Du får kendskab til alle fag på din linje, men du har mulighed for at fordybe dig i et fag og dygtiggøre dig inden for det område.
LINJEN RETTER SIG MOD
Linjen retter sig mod: Erhvervsuddannelser inden for den kreative branche, fx event og av-tekniker, scenekunstskolen, film og tv-produktion, eventkoordinator, ufaglært arbejde som fx assistent på teatre, festivaler/koncertsteder, servicejobs indenfor kultur- og turistbranchen mv..
NB – Når du vælger scenekunst skal det udspecificeres i din målgruppevurdering, om du vil spille musik eller lave dans og teater.
 

Til vejledere:

Scenekunst-linjen knytter sig til fagbilaget “Musisk & Kunstnerisk produktion”.

Læs om de 12 fagbilag her

Almenfag og fremtidsperspektiver:​

På FGU Hovedstaden laver vi integreret undervisning. Det betyder at du lærer dansk og matematik samtidig med at du arbejder i praksis med dine linjefag. Vi i FGU hovedstaden tror nemlig på, at du lærer bedst, når du er aktiv, og derfor bryder vi med den klassiske skolebænksundervisning.

Fag og undervisning:

Du skal vælge dig ind på Musik eller Dans/Teater, da linjens fag er opdelt. I Musik arbejdes der med forberedelse og gennemførelse af koncerter, ofte i samarbejde med andre linjer, samt undervisning og træning i instrumentbrug, samspil mv.

I Dans/Teater arbejdes der med kropsbevidsthed og at udvikle evnen til at udtrykke sig både kunstnerisk og i livet. Som elev møder og afprøver man forskellige genrer indenfor dans og teater.

 

Linjens adresse er Østerfarimagsgade 16B, Opgang F, 2100 Østerbro. Find kontakt- og rundvisningsinfo her

 

Du skal vælge dig ind på Musik eller Dans/Teater, da linjens fag er opdelt. I Musik arbejdes der med forberedelse og gennemførelse af koncerter, ofte i samarbejde med andre linjer, samt undervisning og træning i instrumentbrug, samspil mv.

I Dans/Teater arbejdes der med kropsbevidsthed og at udvikle evnen til at udtrykke sig både kunstnerisk og i livet. Som elev møder og afprøver man forskellige genrer indenfor dans og teater.

 

Linjens adresse er Østerfarimagsgade 16B, Opgang F, 2100 Østerbro. Find kontakt- og rundvisningsinfo her