PGU – BUSINESS & BRANDING

På linjen ”Business og Branding” arbejder du med webdesign, SoMe, websalg, handel og lærer om elementer af forretningsverdenen, f.eks. Branding, salg, service, markedsføring og webshop opbygning og drift af skolens webshop, som sælger elevernes produkter skabt på skolens værksteder og hold. Du lærer at forstå hvad skal til for at drive en virksomhed og få hverdagen i en butik til at fungere. Det omfatter også intro til opstart af egen webshop. 

UNDERVISNING

I undervisningen arbejder du med udvikling, opstart og drift af en web virksomhed. Du deltager i forløb med udgangspunkt i de elementer, som er centrale for de fleste webvirksomheder, f.eks. branding, målgrupper, produktbilleder, lagerstyring, salg og service, kommunikation og markedsføring. Vi skal arbejde med salg af elevproduktioner fra de andre linjer på FGU Hovedstaden.

LINJEN RETTER SIG MOD
Handelsmæssige erhvervsuddannelser og EUX Business. Linjen kan også være vejen til ufaglært arbejde i servicefag og som butiksassistent i detailbranchen og evt på medie bureauer.
 
 
ADRESSE OG KONTAKT
Høffdingsvej 22, 2500 Valby.
 
 
Find rundvisningsinfo her  
 
 
 

Til vejledere:

Business & Branding-linjen knytter sig til fagbilaget “Handel & Kundeservice”.

Læs om de 12 fagbilag her

Almenfag og fremtidsperspektiver:​

På FGU Hovedstaden laver vi integreret undervisning. Det betyder at du lærer dansk og matematik samtidig med at du arbejder i praksis med dine linjefag. Vi i FGU hovedstaden tror nemlig på, at du lærer bedst, når du er aktiv, og derfor bryder vi med den klassiske skolebænksundervisning.

Årsplan

Denne årsplan giver et overblik og er en struktureret vejledning for PGU Business & Branding på PGU sporet på FGU Valby, med betoning på praksis, webshopoprettelse, branding og integration af faglig viden.

 

Uge 43-46: Introduktion til PGU Business og Branding

 

Uge 43:

 • Velkomst og introduktion til PGU Business linjen.  
 • Velkommen til de nye elever og en præsentation af Kaspers baggrund.  
 • Præsentation af elevernes forventninger og mål. 
 • Gennemgang af FGU Valbys værdier og fokus på bæredygtighed. 
 • Opbygning af værkstedet 

Uge 44:

 • Forståelse for branding og dets betydning. 
 • Hvordan skal værkstedet brandet sig?  
 • Introduktion til grundlæggende forretningskoncepter. 
 • Start på oprettelsen af individuelle porteføljer. 

Uge 45:

 • Undersøgelse af værdikæden i en forretningskontekst. 
 • Case-studier om succesfulde virksomheder og deres brandingstrategier. 
 • Begrundelse for oprettelsen af en webshop og dens betydning for moderne forretningsdrift. 

Uge 46:

 • Gennemgang af værdikæden i en forretningskontekst. 
 • Opstart på individuelle webshop-projekter. 

 

Uge 47-50: Oprettelse af Webshop og Brandingstrategi 

 

Uge 47:

 • Praktiske trin til oprettelse af en webshop. 
 • Valg af produktsortiment og leverandører. 
 • Start på oprettelse af webshop-design og indhold. 

Uge 48:

 • Fortsættelse af arbejdet med webshop-design og indhold. 
 • Diskussion af brandingstrategi og målgruppeanalyse. 
 • Introduktion til e-handelslovgivning og sikkerhed. 

Uge 49:

 • Færdiggørelse af webshop-design og indhold. 
 • Udvikling af brandingstrategi og oprettelse af brandidentitet. 
 • Præsentation af individuelle webshops og brandkoncepter. 

Uge 50:

 • Praksisorienteret arbejde med oprettelse af webshops. 
 • Undervisning i online markedsføring og kundetiltrækning. 
 • Diskussion af udfordringer og muligheder i e-handelsbranchen. 

 

Uge 51-4: Drift af Webshop og Integration af Faglig Viden 

 

Uge 51:

 • Lancering af de individuelle webshops. 
 • Opstart af drifts- og forretningsaktiviteter, herunder ordrer, lagerstyring og kundeservice. 
 • Integration af faglige emner som dansk og matematik i webshopprojekterne. 

Uge 1:

 • Fortsat drifts- og forretningsaktiviteter. 
 • Integration af viden om målgruppeanalyse og branding i praksis. 
 • Opfølgning på salgsresultater og kundeanmeldelser. 

Uge 2:

 • Afsluttende opgaver og projektpræsentationer. 
 • Evaluering af PGU Business-programmet og individuelle præstationer. 
 • Forberedelse til næste semester med nye udfordringer og mål. 

 

Uge 3-5: Salgsstrategier og Butiksøkonomi 

 

Uge 3:

 • Gennemgang af salgsstrategier og metoder. 
 • Diskussion af kundeservice og relationsskabelse. 
 • Introduktion til butiksøkonomi og grundlæggende erhvervsøkonomi. 

Uge 4:

 • Anvendelse af markedsføringsmæssige metoder i praksis. 
 • Budgettering og økonomistyring for webshops. 
 • Analyse af salgsdata og beslutningsprocesser. 

Uge 5:

 • Fokus på salgsfaser og kundeinteraktion. 
 • Undervisning i regnskabsføring og økonomisk planlægning. 
 • Diskussion af e-handelsplatforme og teknologiske løsninger. 

Uge 6:

 • Udarbejdelse af salgs- og markedsføringsplaner. 
 • Opfølgning på webshopprojekter med salg og økonomi som fokus. 
 • Evaluering af viden om butiksøkonomi og salgsstrategier. 

 

Uge 6-9: Innovation, Iværksætteri og Lovgivning 

 

Uge 6:

 • Undervisning i innovation og iværksætteri. 
 • Udvikling af kreative forretningsideer. 
 • Gennemgang af gældende lovgivning for e-handel og forretning. 

Uge 7:

 • Opstart af innovationssprojekter. 
 • Praktisk anvendelse af iværksættermetoder. 
 • Overholdelse af juridiske krav og forpligtelser i webshopprojekter. 

Uge 8:

 • Evaluering af innovationssprojekter og præsentation af resultater. 
 • Videreudvikling af iværksætterfærdigheder og kreativitet. 
 • Diskussion af etik og ansvar i erhvervslivet. 

Uge 9:

 • Introduktion til personlig fremtræden, kropssprog og mundtlig kommunikation i salg og kundeservice. 
 • Forståelse for virksomheders kommunikation internt og eksternt. 
 • Diskussion af ansvarlig forretningspraksis og bæredygtighed. 

 

Uge 10-13: Praksisorienterede Projekter og Afslutning 

 

Uge 10:

 • Praksisorienterede projekter inden for handel og kundeservice. 
 • Integrering af tidligere lært viden og færdigheder. 
 • Evaluering af projekter og fremlæggelse af resultater. 

Uge 11:

 • Afslutning af innovationssprojekter og iværksætteri. 
 • Opsummering af nøglekompetencer inden for PGU Business. 
 • Forberedelse til eksamen og præsentationer. 

Uge 12-13:

 • Eksamensforberedelse og præsentationer. 
 • Afslutning af PGU Business-programmet med fokus på praksis og erhvervslivet. 
 • Udlevering af eksamensbeviser og fejring af studerendes succes. 

FGU VALBY

Linjen udbydes på FGU Valby, og du har mulighed for at fordybe sig i to faglige toninger af business: Detail og handel. I forløbet arbejdes der på kryds og tværs, så du stifter kendskab til begge områder, men har mulighed for at fordybe sig særligt i det ene ud fra interesse.
Linjens adresse er Høffdingsvej 22, 2500 Valby. Find kontakt- og rundvisningsinfo her
 

Se video om linjen her: