PGU – MEDIE & KOMMUNIKATION

På Medie & Kommunikation arbejder du med flere forskellige typer af kommunikation og medier såsom SoMe, foto, film, video, podcast, grafik, artikler m.fl. Sammen med andre elever arbejder du også med udførelse af kreative PR-projekter og kampagner eller laver events såsom udstillinger, støttekoncerter eller filmscreening.
UNDERVISNING

I undervisningen arbejder du og dine klassekammerater med hele den kreative proces fra ide til udførelse/udgivelse. Undervejs i projekterne får du også indblik i processen med kunde-/målgruppekontakt i konkrete opgaver. Du arbejder selvstændigt og i grupper med opgaver på og uden for din bydelsskole. Du får kendskab til alle fag på din linje, men du har mulighed for at fordybe dig i et fag og dygtiggøre dig inden for det område.

NB: Du får kendskab til alle fag på din linje, men du har også mulighed for at fordybe dig i et fag og dygtiggøre dig inden for det område.

LINJEN RETTER SIG MOD
Fotograf, grafiker, skilteteknikker, kommunikation og medieuddannelser, eventkoordinator m.fl.

Almenfag og fremtidsperspektiver:​

På FGU Hovedstaden laver vi integreret undervisning. Det betyder at du lærer dansk og matematik samtidig med at du arbejder i praksis med dine linjefag. Vi i FGU hovedstaden tror nemlig på, at du lærer bedst, når du er aktiv, og derfor bryder vi med den klassiske skolebænksundervisning.

Lokationer, fag og undervisning:

På Østerbro arbejder du med foto, film, podcast og grafik. Du lærer fagenes håndværk og teknikker, og du lærer arbejdsmetoder og får kunstneriske færdigheder, så du kan udtrykke dig i billeder, film og lyd. Læs mere her

På Vesterbro har vi afdelingerne Grafisk Design og Billeder & Tekst. Vi arbejder fokuseret med trivsel, samarbejde og udvikling gennem de faglige forløb, hvor fagene dansk og matematik er en naturlig del af de projekter, som du kommer til at arbejde med. Læs mere her