Medie & Kommunikation – Vesterbro

På Vesterbro har vi afdelingerne Film og Billeder & Tekst. Vi arbejder fokuseret med trivsel, samarbejde og udvikling gennem de faglige forløb, hvor fagene dansk og matematik er en naturlig del af de projekter, som du kommer til at arbejde med. På Vesterbro tilrettelægger vi undervisningen med fokus på, at du gennem øvelser og opgaver finder din vej til den ungdomsuddannelse, som er rigtig for dig, eller at du kommer i arbejde, når du slutter hos os.

Når du starter hos os, vil du blive tilknyttet en af afdelingerne, som vil være din faste base, og hvor du har din kontaktlærer. Du vil i perioder få mulighed for at arbejde med et projekt i den anden afdeling.

Du skal være indstillet på at eksperimentere med teknikker og materialer, både i digitale og analoge (ikke digitale) udtryk.

Vi arbejder med fordybelse i konkrete projekter og produkter, og du vil komme til at samarbejde med og for interne og eksterne kunder. Du lærer på den måde at styrke din faglige identitet, at samarbejde i grupper og du får erfaring med projekter og at have kundekontakt.

Linjen henvender sig til dig, der overvejer at blive fx fotograf (NEXT), at tage uddannelsen Multiplatform Storytelling and Production (VIA). Eller dig der ønsker at starte på HF, STX, HTX for at blive klar til en uddannelse på fx visuel kommunikation (DMJX) eller medietilrettelægger (DMJX).