Medie & Kommunikation – Valby

På Linjen arbejder du med fagene FOTO og GRAFIK. Undervisning og produktion ligner et professionelt værkstedsmiljø. Vi benytter det udstyr og de materialer, som benyttes i branchen. Du får et godt kendskab til fagets håndværksmæssige og kunstneriske områder og kan finde ud af senere job- eller uddannelsesretning.

Vi samarbejder med andre institutioner, og vi har en ambition om, at elevernes arbejde skal have værdi for andre end dem selv. -F.eks. ved at du løser opgaver for kunder eller udstiller deres arbejde ude i byen eller hos skolens samarbejdspartnere. På linjen samarbejder vi f.eks. med biblioteker i Københavns kommune, lokale foreninger og udstillingssteder.

Linjen er også aktiv i interne kommunikationsopgaver for FGU Hovedstaden.

Linjen har en instagram-profil, hvor der løbende uploades eksempler på elevernes arbejde.

Læs / få oplæst og se billeder fra elevernes fernisering på Thorvaldsens Museum her:
Se linjens arbejde her:

Grafisk:

Vi arbejder med grafisk design og illustration: typografi, layout af tryksager, plakatdesign og logoformgivning, Illustrationsmetoder, frihåndstegning, collageteknikker, maleri, og trykteknikker. Vi mikser ofte de digitale og analoge teknikker. Der vil være udstillingsbesøg, tegneture og oplæg om kunst- og designhistorie. Vi har kundeopgaver og her bliver du inddraget i kundekontakten, og du lærer at indgå i alle processerne fra idéudvikling til færdigt produkt. Vi arbejder med adobe-pakken: Illustrator, Indesign og Photoshop. 

Foto:

Vi arbejder kreativt med fotografi, og du lærer at udtrykke dig gennem billeder og udføre forskellige typer fotojobs. Vi har fokus på fagets teknik og håndværk og på at kunne fortælle med billeder. Du får kendskab til fotografiets virkemidler og arbejder med at udvikle dit personlige udtryk. Du lærer at bruge professionelt udstyr og får undervisning i kamerateknik, studiefotografering, flash-anlæg, location-lys og billedbehandling i Photoshop. Du introduceres også til fotografiets teori og historie, og du lærer at bruge mediet indenfor en række genrer og opgavetyper fra portræt til mode- dokumentar- og iscenesat fotografi. Du arbejder både med selvstændige opgaver og i gruppe, og nogle gange kommer du til at samarbejde med andre linjer på skolen. 

 

 NB: For både Grafik og Foto gælder, at du sideløbende med den faglige undervisning også bliver undervist i dansk, matematik og PASE.