Vejledernyheder

 

(Nyeste indlæg placeres øverst)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Rokade ifm. fraflytning af adresse på Nørrebro

D. 14 / 04 2021 kl 14.04

FGU Hovedstadens lejekontrakt på lejemålet i Ravnsborggade 18. udløber i 2021, og derfor flytter vores hold og linjer på adressen ud til vores andre bydelsskoler i FGU Hovedstaden. Rokaden træder i kraft til skolestart mandag d. 2. august, og tiden op til sommerferien bliver brugt på at planlægge overgangen, og sørge for, at de berørte medarbejdere og elever bliver godt integreret det nye sted.  

Læs videre her

______________________________________________________________________________________________________________________________

Forlængelser // EGU og SPS // Status på de 3 spor // Optag

D. 16 / 03 2021 kl 15.40

Den virtuelle undervisning og nødundervisningen, vi har haft under nedlukningen, fortsætter og vi afventer med spænding, hvornår det bliver FGU institutionernes tur til at kunne åbne lidt mere op. Vi har flere og flere elever, som kommer ind til nødundervisning på skolerne af forskellige grunde. Det er godt, vi har denne mulighed for at tilbyde nødundervisning til de elever, der har brug for det. Forhåbentlig kan vi snart åbne skolen endnu mere op.

Læs videre her

______________________________________________________________________________________________________________________________

Status på AGU hold // PGU basis på Nørrebro // Prøver og Vinterferie i FGU Hovedstaden

d. 11.02. 2021 kl 12.00

Alle vores AGU-hold rundt på skolerne er fyldt godt op og de bliver fra uge 8 lukket for yderligt optag.

Det betyder at alle nye elever vi optager fra nu af, starter på AGU-basis i Valby. Dette må I gerne være opmærksomme på at fortælle de unge, der her i foråret ønsker at starte på  AGU-sporet.

Der er fortsat løbende optag hver uge på alle linjerne på PGU- sporet. Ligeledes er der løbende optag på EGU-sporet.

Læs videre her

______________________________________________________________________________________________________________________________

Status på nødundervisning // optagelse // afsøgningsforløb // rundvisning og opdateret kontaktinfo

d. 12.01. 2021 kl 12.00


I skrivende stund er vi på FGU stadig omfattet af nødundervisning, hvor det meste af undervisningen foregår virtuelt. Enkelte elever, der er i en særlig sårbar position, møder op fysisk på skolen. Vi forbereder os i øjeblikket på, at myndighederne formodentlig kommer til at forlænge restriktionerne som foreløbig gælder frem til den 17.januar.  

Det er en udfordring for mange af vores elever, når undervisningen primært foregår virtuelt. Vores fokus er derfor i høj grad at fastholde eleverne i uddannelse.  Her får vi brug for jeres hjælp, i forhold til at få støttet op omkring og få motiveret denne gruppe af unge, som har det særligt svært under nedlukningen. Vi kontakter jeg, hvis vi mener, at der er risiko for frafald, hvis der er mistrivsel osv.

Læs videre her

______________________________________________________________________________________________________________________________

Virtuel undervisning forsættes til d. 17 januar

d. 05.01. 2021 kl 12.00

Elever har tidligere modtaget besked fra os om, at de skulle møde ind til vores virtuelle nødundervisning den 4. og 5. januar og fra den 6. januar fysisk til undervisning på skolen. I mellemtiden er der kommet nye udmeldinger fra myndighederne om, at vi skal forsætte med vores nødundervisning. Det betyder at elever vil forsætte med at blive undervist virtuelt frem til og med den 17. januar.

Alle nye elever fik i går besked om, at de skal møde fysisk ind på onsdag den 6. januar, hvor de i opdelte hold hen over dagen vil blive oprettet og introduceret til Teams, så de kan følge nødundervisningen fra den 7. januar. Samtidig skal de nye elever også have mulighed for at kunne møde ind på skolen, hvis vi vurderer at der er nogen som har behov for dette. 

Læs besked til eleverne her

______________________________________________________________________________________________________________________________

Opdateret information om fysisk fremmøde kommer snarest

d. 04.01. 2021 kl 09.00

Vi opdaterer snarest om hvordan de nye corona-restriktioner påvirker skolens opstart. Alt undervisning er pt. virtuelt.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Juleferie, opstart i 2021 og status på spor i FGU Hovedstaden

d.18.12. 2020 kl 12.00

Hermed en julehilsen fra FGU Hovedstaden inden vi d. 23.12, lukker skolerne helt ned og går på juleferie frem til d. 4. januar.
Fra den 21. december er FGU omfattet af reglerne for overgang til nødundervisning, hvilket betyder at alle eleverne bliver undervist virtuelt indtil de går på juleferie og ligeledes igen mandag d.4. januar og 5.januar. Først onsdag d.6 januar møder de op fysisk på skolerne.
 
Alle elever, gamle såvel som nye vil modtage et brev i e-Boks om, at den fysiske undervisning først starter den 6. januar.
 
Læs videre her om opstart af nye elever, status på antal pladser og info om EGU-sporet

LÆS VIDERE HER

______________________________________________________________________________________________________________________________

Information om corona restriktioner fra 10. december i FGU Hovedstaden

d.8.12. 2020 kl 15.30

Kære vejleder

Denne besked er i dag blevet sendt ud til alle elever i FGU Hovedstaden:

Som følge af et øget smittetryk i hovedstadsområdet har regeringen indført yderligere restriktioner for 38 kommuner fra 9. december og året ud. FGU Hovedstaden er ikke omfattet af kravet om nedlukning af skoler, men vi vil gerne passe mest muligt på dig og dine skolekammerater og undgå smittespredning på vores skole. Derfor vælger
vi at omlægge vores undervisning til virtuel undervisning fra 10. december 2020 og året ud.

Det betyder, at du skal møde normalt i skole i morgen onsdag den 9. december, hvor du sammen med din lærer får mere besked om, hvordan du skal møde ind virtuelt fra torsdag den 10. december. Vi regner med, at du skal følge dit normale skema hjemme fra de kommende uger.

LÆS VIDERE HER

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Status på de tre spor:

d.20.11.2020 kl 13.40

AGU-sporet:

Sporet er lukket for optag indtil d.4.januar. De uddannelsesplaner vi har modtaget efter d.17.11, vil alle kunne starte op mandag d. 4. januar. Eleverne modtager et velkomstbrev inden jul.

EGU-sporet:

På EGU sporet kan elever, der har en virksomhedspraktik optages med det samme. - Kontakt gerne Kim Marinussen for mere info.

PGU- sporet og sidste opstartsdato i december:

Vi behandler MGV/Uddannelsesplaner en uges tid endnu med sidste opstart for i år er mandag d.7.december. MGV/Uddannelsesplaner modtaget efter den 23.11, bliver sat til at starte op mandag d.4.januar.

Elever vil modtage brev i e Boks inden jul.

PGU-sporet og status på pladser:

Der er igen blevet lidt plads på håndværk og service på Amager, imens der er pres på medie og Kommunikation på alle vores skoler, ligeledes er design og genbrug samt køkken på Vesterbro  fyldt pt.

Der er til gengæld god plads på: Pædagogik og Omsorg og ligeledes på scenekunst på både Vesterbro og Østerbro (musik er stadigvæk lukket ned grundet Covid 19).

Antallet af ledige pladser ændrer sig hele tiden og de fleste unge får stadigvæk opfyldt deres 1 eller 2.priortet.”

_____________________________________________________________________________________________________________________________

AGU-optag lukkes frem til medio januar undtagen AGU Basis- og Online

d.9.10.2020 kl 13.00

Vi lukker per dags dato for yderligere optag på vores eksisterende AGU-hold rundt på alle bydelsskolerne i FGU Hovedstaden grundet planlægningsmæssige omstændigheder ift. corona.   

Det betyder, at vi fra nu af og frem til medio januar kun optager på vores AGU-basis i Valby, hvor eleverne derefter udsluses til spor/klasser på de forskellige FGU-bydelsskoler. Vi optager også på AGU-Online.

Vi taler selvfølgelig med eleverne om dette ved opstart på AGU-basis, men det er vigtigt, at I ligeledes præciserer dette for de unge, når I har vejledningssamtalen.  

I ønskes en rigtig god efterårsferie her fra FGU Hovedstaden 🍁🍂

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Efterårsferie og opdateret kontaktinfo på vejledere i FGU Hovedstaden

d.8.10.2020 kl 12.00

Vi har opdateret i kontaktoplysninger for vejledere i FGU Hovedstaden. Vær særlig opmærksom på at Ulla-Birgitte Nies nu er vikar for Anna-Sophie på Bydelsskolen på Amager.

Se kontaktinfo her

Efterårsferie på FGU-H og team optag

FGU Hovedstaden holder efterårsferie i uge 42. Elev- administrationen er lukket for henvendelse, men Lene Steendahl og Kim Klausen fra team optag er på arbejde og I bedes henvende jer til dem ang. uddannelsesplaner, optagelse osv.

Kim Clausen: Kicl@fguhovedstaden.dk  25409504

Lene Steendahl: lest@fguhovedstaden.dk 42495205

______________________________________________________________________________________________________________________________

Opdatering: Status på pladser

d.25.9.2020 kl 15.00

Vi modtager for tiden mange uddannelsesplaner på unge, som ønsker optag på håndværk og servicelinjerne, og der er desværre lige nu helt fyldt op på alle vores skoler, og vi må afvise en del.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Rundvisninger lukkes ned

d.17.9.2020 kl 13.00

Pga. Coronasituationen bliver vi nødt til i en periode at lukke ned for rundvisninger igen.

Der er elever der allerede har meldt sig til rundvisning de kommende uger, og vi er ved at finde ud af om vi kan gennemføre dem på forsvarligt vis. Hvis vi bliver nødt til at aflyse rundvisningerne fra dags dato, tager vi kontakt til de unge der allerede har tilmeldt sig.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Status på pladser

d.25.8.2020 kl 17.30


Vi optager løbende på alle hold og der skal stadigvæk forventes en ca. behandlingstid på tre uger fra vi har modtaget den unges plan i Unoung og selvfølgelig længere behandlingstid, hvis vi skal indhente eller, hvis der mangler oplysninger til brug for optagelse på FGU-H.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Rundvisninger starter op igen fra uge 35. Tilmelding kræves!

d. 19/8 kl 13.00

I uge 35 åbner vi op for rundvisninger igen.

På grund af forholdsregler ift smittespredning må vi max. have 6 elever på en rundvisning, og det kræver derfor tilmelding. Du kan som tidligere ikke blot møde op på bydelsskolen. Se mere info og hvorledes man tilmelder sig i nedenstående link. Her finder du tidspunkt og tilmeldingsoplysninger på de fem bydelsskoler i FGU Hovedstaden.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Skolestart i august, fremmøde, status på pladser og nyt om rundvisninger

d. 14/8 kl 10.30

Skolestart i August og fremmøde
Ca. 330 unge startede op onsdag d. 5. august på vores fem bydelsskoler i dejligt sommervejr. Det har været nogle varme introdage og tilbagemeldingerne fra skolerne er, at det er en masse søde og forventningsfulde unge mennesker, som glæder sig til at komme i gang med deres FGU-forløb.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Ny struktur på Afsøgningsforløb

d. 10/8 kl 14.15

Kære vejledere. Vi har lavet ny struktur på vores Afsøgningsforløb i FGU Hovedstaden, og I bedes orientere jer i nedenstående links:
 
" FGU Hovedstadens Afsøgningsforløb er et introducerende vejledningsforløb på 5 dage, der retter sig mod dig, der er i tvivl om FGU Hovedstaden er den rette uddannelse, og hvilket spor i FGU du skal vælge for at matche dine drømme og kompetencer. "
 
Læs mere her:
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________

FGU Hovedstaden starter op igen onsdag d. 5 august.

d. 3/8 kl 10.15

Onsdag d.5.august kl.8.30 starter over 300 nye elever på FGU Hovedstaden. Vi har optaget elever løbende hen over sommeren og glæder os til at tage i mod nye såvel som ”gamle” elever.

Nedenfor ses en opdateret liste over kontaktoplysninger over vores FGU vejledere. Vær opmærksom på, at der er ændringer på både Østerbro og Vesterbro.

Kontaktinfo på vejledere i FGU Hovedstaden

______________________________________________________________________________________________________________________________

Kontakt til FGU Hovedstaden i uge 28, 29 og 30 

d. 1/7 kl 14.00

FGU Hovedstaden holder ferielukket i uge 28-30, men elevadministration er åben for henvendelse og vi behandler i hele perioden de uddannelsesplaner, som I sender til os.

I kan henover sommeren kontakte os på telefon: 51814151 eller på mail: sikkerpost@fguhovedstaden.dk

Rigtig god sommer til jer alle ☀️

______________________________________________________________________________________________________________________________

Elever på FGU Hovedstaden skal videre mod eventyr og drømme 

d. 1/7 kl 12.19

Disse smukke og seje unge mennesker er blevet færdige hos os, og skal nu videre ud i livet mod uddannelse, job og eventyr, men først en velfortjent sommerferie. Eleverne på nedenstående billedgalleri har henholdsvis afsluttet deres år på kombineret ungdomsuddannelse, produktionsgrunduddannelsen og på den almene grunduddannelse på FGU Hovedstaden. De er nu klar til at tage næste skridt mod deres uddannelsesdrømme, og de er nogle ambitiøse unge. De skal bland andet videre på:

Læs videre her

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 August-optag og status på pladser på PGU-sporet

d. 25/6 kl 15.55

Alle uddannelsesplaner vi har modtaget fra jer frem til medio juni, er behandlet og der er i dag sendt optagelsesbreve ud til 56 nye PGU/EGU-elever med opstart d.5.august. Hvis der ikke har været plads på en linje, er I blevet kontaktet. I starten af næste uge sendes der ligeledes optagelsesbreve ud til ca.40 kommende AGU-elever med opstart 5.august.

Vi behandler planer til alle tre spor løbende henover sommeren.

Se status på PGU-linjerne torsdag d.25.6.2020:  Lukket for optag/ Åbent for optag

Læs mere her

______________________________________________________________________________________________________________________________

Lancering af AGU online

d. 23/6 kl 13.30

AGU online er et alternativ for de elever, som ikke kan være tilstede til den fysiske undervisning på fuld tid. På AGU online modtager eleven onlineundervisning i dansk, matematik, engelsk, identitet & medborgerskab og skal følge onlineundervisningen hver dag inden for tidsrummet: 8.30-15.00.

Opstart d.5.august i Valby. 20 pladser

Læs mere her

______________________________________________________________________________________________________________________________

Ti tændstikker, en FGU og atten mus - Fiona´s vej til uddannelse og job

d. 19/6 kl 14.09

På grund af fejldiagnosticeringer og ufleksibel skoleform har Fiona Schlosser (20) ikke været glad for at gå i skole siden 6. klasse. Det ændrede sig på FGU og trods en Aspergerudredning og ADD-diagnose, har Fiona med sin utrættelige viljestyrke nu afsendt sin ansøgning til HF Inklusion. Ved siden af FGU dekorerer hun caféen South Harbour med mus.

Læs artiklen her

_______________________________________________________________________________________________________________________________

God nyhed for EGU: Indføring af ekstra tilskud til private arbejdsgivere for nye EGU aftaler.

d. 19/6 2020 kl 11.00

EGU løntilskud: Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) for FGU-elever er ikke omfattet af Trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalancen i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), da uddannelsen ikke er omfattet af AUB-ordningen. Med trepartaftalen blev der etablereret en ny løntilskudsordning for erhvervsuddannelseselever fra 1. maj til 31. december 2020. For også at styrke EGU-elevernes mulighed for at få en praktikaftale med en virksomhed, indføres et ekstra tilskud til private arbejdsgivere for nye EGU aftaler med virksomhedspraktik, som indgås i resten af 2020. Tilskuddet vil blive udmøntet som et tillæg til den eksisterende bonusordning på EGU. 

Læs mere her

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Nyhed om optag - skema over linjer, der er fyldt op

d. 18/6 2020 kl 11.50

I fredags blev der sendt ca. 120 optagelse breve ud i e-Boks til kommende FGU-H elever som har opstart d.5.august. Størstedelen af dette optag var grundskoleelever, og mange har her søgt om optag på PGU-sporet. Langt de fleste af de unge i dette optag, har fået deres første prioritet opfyldt i forhold til linje eller skole.

Vi er i gang med at behandle nye uddannelsesplaner og særlig på PGU-sporet er der ”kamp” om pladserne nogen steder. I skemaet nedenfor kan I se hvilke linjer, som der allerede er fyldt op på, og derfor lukket for yderligt optag.  I slut juni sendes der igen optagelsesbreve ud til kommende elever. Hvis I ikke har hørt fra teamoptag, kan I forvente at de unge, I har sendt planer på, har fået en plads på en af deres prioriteringer. 

Se skema her

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Ny samlet oversigt over kontakt til vejledere i FGU H

d. 8/6 2020 kl 12.25

Vi har lavet en samlet oversigt til jer, så I nemt kan finde kontaktinformationer på alle vejledere i FGU Hovedstaden, deres spor samt fordelingen på vores 5 bydelsskoler. Du kan finde oversigten i nedenstående link, og de er også listet under "Kontakt og Rundvisning" samt under fanerne " Optagelse", "Vejleder" og "Elev" her på hjemmesiden. 

Se oversigt her

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Virtuelle rundvisninger

d. 4/6 2020 kl 15.15

Som I er bekendt med, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at lave rundvisninger på FGU Hovedstadens 5 bydelsskoler grundet Corona. Vi har derfor oprettet virtuelle rundvisninger for hver bydelsskole med billeder af facader, gange og klasselokaler, så unge kan få en fornemmelse af hvordan de forskellige bydelsskoler ser ud. 

Læs videre

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktuelt om optagelse på FGU-H

(genopslag m. opdateret info)

d. 25.05 2020 kl 12.00

Optagelse på AGU og PGU-sporet i maj 2020. Sidste og eneste opstartsdato inden sommerferien, bliver d.15.maj. Vi behandler de sidste sager d.11.maj. Næste optag er efter sommerferien d.5.august. Optagelse på EGU-sporet. Her er det fortsat muligt at blive optaget, hvis man har en praktikaftale, og ligeledes på EGU-basis.

Læs videre

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Sammen - nu lidt mindre hver for sig

d.20 maj 2020 kl 13.30

Vi genåbnede i mandags og vores AGU og PGU hold er opdelt i to og undervisning foregår på skift - halvt virtuelt og halvt på bydelsskolerne. Det er dejligt at være tilbage igen og se sine lærere og sine venner.

Elev: "Fedt at være tilbage og lave noget"

Læs hele artiklen her

 

______________________________________________________________________________________________________________________

I morgen genåbner FGU Hovedstaden langsomt og sikkert.

d.17 maj 2020 kl 13.00


Efter to måneders hjemmeundervisning, som har været produktivt og hyggeligt, men mest af alt lidt irriterende og totalt væk fra virkeligheden, så glæder vi os til endeligt at

⋆ svejse ⋆ bage ⋆ regne ⋆ skrive ⋆ danse ⋆ skrue ⋆ bore ⋆ hamre ⋆ male ⋆ tegne

Læs hele artiklen her

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Vi åbner langsomt op igen fra d.18 maj

Mandag d. 11/5 2020 kl. 14.05


Vi er så heldige, at vi kom med i næste fase af genåbningen af Danmark fra d. 18. maj. Det betyder, at vi fra dags dato og ugen ud skal have etableret sikre forhold for tilbagevenden for vores elever og ansatte.

Læs hele artiklen her

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktuelt om optagelse på FGU-H

d. 05.05 2020 kl 15.15

Optagelse på AGU og PGU-sporet i maj 2020. Sidste og eneste opstartsdato inden sommerferien, bliver d.15.maj. Vi behandler de sidste sager d.11.maj. Næste optag er efter sommerferien d.5.august. Optagelse på EGU-sporet. Her er det fortsat muligt at blive optaget, hvis man har en praktikaftale, og ligeledes på EGU-basis.

Læs videre

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Opdatering omkring udvikling af PGU-linjer i FGU Hovedstaden:

d. 30.04 2020 kl 14.35

Vi er i gang med at udvikle PGU’en (produktionsgrunduddannelsen). Det betyder at vores nuværende 40 individuelle PGU-værksteder bliver sammenlagt og temamæssigt opdelt i 8 nye PGU-linjer. F.eks. vil værkstederne grafisk, foto og videoværkstedet på bydelsskolen Østerbro, blive samlet i linjen “Medie & Kommunikation”. Det vil sige, at elever fremadrettet ikke kun er tilknyttet ét værksted, men går på en linje med flere fag og flere muligheder.

Læs videre