Podcast om ordblindhed

Tre elever fortæller deres historie

Lyt til tre podcasts, hvor elever på FGU fortæller deres historie om at klare sig med ordblindhed i og uden for skolen. Hør om, hvordan de kommunikerer med vennerne på SMS og SoMe, og hvordan det er at leve med ordblindhed på godt og ondt. 

Miriam

Miriams ordblindhed har ikke altid gjort det nemt at gå i skole. Her kan du høre hendes historie. 

 

Herbert

Herbert har lært sig forskellige strategier, når han skal kommunikere skriftligt. Her fortæller han, hvad han gør. 

 

Minna

Minna blev testet ordblind sent i sin skolegang. Det forhindrer hende ikke i at have drømme om uddannelse. Hør hende fortælle om det her. 

 

Optag og adgangskrav

Der er løbende optag på PGU, så du kan starte hele året. Vil du gerne ind på PGU, skal du være under 25 år, uden en ungdomsuddannelse og målgruppevurderes af din kommune. Læs mere HER

Længde

Uddannelsen tager minimum 12 uger og maksimum 2 år, men kan forlænges, hvis skolen og kommunen mener, at det vil være godt for dig.

Økonomi

Du får skoleydelse, når du er elev på PGU. Beløbet er afhængig af din bopæl- og forsøger status. Læs om skoleydelsen HER

Prøver og port folio

Du kan afslutte dit forløb med en prøve på fgu 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Hvis du afslutter dit forløb på fgu 1- eller 2-niveau, får du en standpunktsbedømmelse, hvor det bliver vurderet, om du har bestået/ikke bestået.

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten g-, e- eller d-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, herunder karakterer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer. Hvis du afslutter pgu med en faglig prøve på fgu 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.

Kombinationsforløb

Kombinationsforløb er korte undervisningsforløb, der foregår på en erhvervsskole.

Et Kombinationsforløb kan hjælpe dig med at bliver afklaret om uddannelsesvalg, og med at udvikle dine personlige, sociale og faglige kompetencer inden uddannelsen påbegyndes, så du får mulighed for at vænne dig til den atmosfære og de krav, der stilles på en erhvervsskole.
Ideen er, at du bliver afklaret, inden du begynder på en uddannelse og ikke risikerer at dropper ud efter nogle måneder, for derefter at skulle starte forfra.
​Efter kombinationsforløbet kan du komme tilbage på FGU, som du kender, indtil du kan blive optaget på erhvervsskolen i et ordinært uddannelsesforløb, eller du kan starte direkte op på erhvervsskolen.

Tilfør din uddannelse spændende erhvervstræning

På PGU kan du tilføje erhvervstræning med skoleydelse. Erhvervstræningen, som er kortere end fx virksomhedspraktikken i Erhvervsgrunduddannelsen, planlægges, så du kommer til at arbejde i en rigtig virksomhed. Det giver dig erfaringer, der gør det lettere for dig at vælge uddannelse og job i fremtiden. Erhvervstræningen kan også bruges som din adgang til en praktikplads eller et job i en virksomhed. Du kan få 4 ugers erhvervstræning pr. halve år, dog højst 2 uger ad gangen.

Læs mere her

Har du brug for vejledning?

Er PGU noget for dig, og vil du gerne høre mere om dine muligheder for at blive optaget? Så book
en tid med en vejleder. Du kan kontakte FGU Hovedstaden HER, eller finde din UU vejleder  i kommunen HER