EGU – Pædagogik & Omsorg

I virksomhedspraktikken og i dine kurser på skolen arbejder du med følgende emner:

Den styrkede pædagogiske læreplan og de 6 pædagogiske læreplanstemaer
Barnets sproglige udvikling Kommunikation & konflikthåndtering
Barnets udvikling
Pligt og rettigheder
Institutionstyper & institutionens historie
Pædagogiske retninger
Legens betydning Køn og leg
Kreativitet
Planlægning, udførelse og evaluering