EGU – Pædagogik & Omsorg

I virksomhedspraktikken og i dine kurser på skolen arbejder du med følgende emner:

Den styrkede pædagogiske læreplan og de 6 pædagogiske læreplanstemaer

Barnets sproglige udvikling Kommunikation & konflikthåndtering

Barnets udvikling

Pligt og rettigheder

Institutionstyper & institutionens historie

Pædagogiske retninger

Legens betydning Køn og leg

Kreativitet

Planlægning, udførelse og evaluering