AGU

 

Almen grunduddannelse - AGU giver dig undervisning i almenfag, og er til dig, der gerne vil forbedre dine fag fra 9. eller 10. klasse, så du kan gå videre på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

 

Undervisningen i dansk og matematik er obligatorisk samt enten identitet & medborgerskab eller PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære). Udover de obligatoriske fag tilbydes der forskellige valgfag såsom engelsk, samfundsfag, teknologiforståelse og naturfag.

Teorien i almenfagene bliver også sat i tæt forbindelse med praksis gennem projekter og produktioner i samarbejde med FGU Hovedstadens PGU linjer.

Du kan tage en afsluttende prøve på det niveau, du behøver for at kunne forsætte på din ønskeungdomsuddannelse.

 

FGU Hovedstaden tilbyder 9 fag:

Dansk
DSA (Dansk som andetsprog)
Matematik
Engelsk
PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære,  Samarbejdslære, Erhvervslære)
Samfundsfag
Naturfag
Identitet og medborgerskab
Teknologiforståelse

 

Du får hjælp til at sammensætte dine fag. Du aftaler med din vejleder fra kommunen, hvilke fag du skal have, så de passer bedst muligt til dine ønsker og interesser. Du kan tage en afsluttende prøve på det niveau, du behøver for at kunne forsætte på din ønskeungdomsuddannelse.

 

AGU online:

AGU online er et alternativt undervisningstilbud til dig, der ikke kan være tilstede i den fysiske undervisning på fuld tid. Du modtager onlineundervisning i dansk, matematik, engelsk og identitet og medborgerskab.

Læs mere her

 

AGU basis:

Er for dig som starter uden for vores normale holdstart. Du vil typisk blive overflyttet til et ordinært hold på en af vores bydelsskoler, når du har afsluttet dit basisforløb på én til fire måneder.  AGU-basis er også for ”Turboelever”, som mangler 1-3 fag for at kunne fortsætte videre i uddannelse.

Læs mere her

 

FGU Hovedstaden tilbyder AGU på alle 5 bydelsskoler, som er fordelt på: 

NørrebroVesterbroØsterbro ★ Valby ★ Amager

                                                   

Bliv elev - klik her

 
Almen grunduddannelse er især for dig som

⊚ Er træt af den almindelige skolegang og undervisningsform
⊚ Har behov for undervisning, der er lettere at forstå
⊚ Gerne vil ind på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse
⊚ Vil blive bedre til almene fag som fx dansk, matematik og engelsk

 

Godt at vide inden du starter

Optag:

På AGU sporet har FGU Hovedstaden på nuværende tidspunkt optag nogle gange hver halve år. Vi er stadig en nyopstartet skole, kontakt vejledningen for at høre om AGU optag. Du starter på det niveau på uddannelsen, som passer til dine behov og forudsætninger.

For at blive optaget skal du henvende dig HER

Adgangskrav:
Almen grunduddannelse er for dig under 25 år, der gerne vil have adgang til en ungdomsuddannelse og derfor har brug for at blive bedre til almene fag som dansk og matematik.

Længde:
Uddannelsen tager minimum 12 uger og maksimum 2 år, men kan forlænges, hvis skolen og kommunen mener, at det
vil være godt for dig.

Økonomi:
Skoleydelsen er på 2.631 kr. pr. måned til hjemmeboende og 6.106 kr. pr. måned til udeboende, og der kan søges om et
forsørgertillæg


Fremtidsmuligheder:
En Almen grunduddannelse er for dig, der ønsker at fortsætte på fx HF, en anden gymnasial uddannelse eller i en
erhvervsuddannelse.

 

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Undervisningen er er en kombination af teoretisk undervisning i fagene og praktisk brug af fagene i projekter og produktioner.
Uddannelsen består af ca. ⅔ almindelig undervisning og ⅓ praktisk undervisning. 
Der er mange kombinationsmuligheder. Et forløb kunne fx se sådan ud:


⊚ Basisforløb: Dansk (intro), matematik (G), engelsk (intro), identitet og medborgerskab (G)
⊚ 1. halvår: Dansk (G), matematik (G), engelsk (G), naturfag (G)
⊚ 2. halvår: Dansk (E), matematik (D), engelsk (G), naturfag (E)
⊚ 3. halvår: Dansk (D), matematik (D), engelsk (E), naturfag (D)


Den måde, undervisningen foregår på, sikrer, at du kan begynde og afslutte din Almene grunduddannelse på det niveau,
som er det rigtige for dig. Begyndelses- og slutniveauet kommer til at stå i din uddannelsesplan.

Tilfør din uddannelse spændende erhvervstræning

I Almen grunduddannelsen kan du tilføje erhvervstræning med skoleydelse. 
Erhvervstræningen planlægges, så du kommer til at arbejde i en rigtig virksomhed. Det giver dig erfaringer, der gør det lettere for dig at vælge uddannelse og job i fremtiden. Erhvervstræningen kan også bruges som din adgang til en praktikplads eller et job i en virksomhed. 
Du kan få 4 ugers erhvervstræning pr. halve år. Dog højst 2 uger ad gangen. 
Du kan også gå på et kombinationsforløb, hvor du går på en ungdomsuddannelse noget af tiden.

Har du brug for vejledning?

Er Almen grunduddannelsen noget for dig, og vil du gerne høre mere om dine muligheder for at blive optaget? 
Se HER hvem du skal kontakte.