PGU

jgh

Produktionsgrunduddannelsen - PGU er for dig der godt kan lide håndværksfagligt eller kreativt arbejde, men også gerne vil forbedre dig i dansk og matematik.

 

PGU er for dig der vil ind på en erhvervsuddannelse eller i ufaglært arbejde. Du kan også komme videre på en ungdomsuddannelse - såsom HF eller gymnasiet.

Du vælger dig ind på en linje, der matcher dine interesser, hvor du fx kan arbejde med at lave mad på Køkken & Klima, bygge på Håndværk & Service eller producere video på Medie & Kommunikation. Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor du i fællesskab med din linjelærer og andre elever producerer oplevelser, varer eller ydelser, som kan sælges til kunder. Almenfagene dansk og matematik bliver integreret i dine fag på linjen og fylder en tredjedel af undervisningen. 

PGU veksler således mellem produktion og undervisning i almenfag kombineret med individuel vejledning, som støtter din beslutning om uddannelse og job.

 

Du kan her læse om vores 8 linjer og orientere dig om lokation, toning, fag og undervisningsindhold:

Vælg mellem 8 linjer:

Håndværk & Service
Business
Scenekunst
Medie & Kommunikation
Køkken & Klima
Design & Genbrug
Pædagogik & Omsorg
Kultur & Event

(se hvilke faglige temaer som linjerne hører til. Klik her)

 

PGU Basis:

PGU Basis er både for dig, der har brug for at forberede dig til næste uddannelsesskridt, og for dig der ønsker at starte på PGU sporet, men endnu ikke er afklaret om plads eller hvilken af vores faglige linjer, der er det bedste match for dig. Som elev på PGU Basis arbejder du med fag indenfor design og håndværk og tuner dig derigennem ind på en linje.

Læs mere her

 

Linjer og deres lokation:

FGU Hovedstadens 5 bydelsskoler vil i flere tilfælde udbyde de samme linjer, men toningerne og størrelse ift fag og elevantal vil være forskellige på de enkelte bydelsskoler. Du får kendskab til alle fag på din linje, men du har mulighed for at fordybe dig i et fag og dygtiggøre dig inden for det område. Du vælger 3 prioriteter sammen med din vejleder - Eksempelvis:


1. Medie & kommunikation- Vesterbro

2. Medie & kommunikation- Østerbro

3. Design & Genbrug - Nørrebro 

 

xsasxasx

 

FGU Hovedstaden tilbyder PGU på alle 5 bydelsskoler, som er fordelt på: 

NørrebroVesterbroØsterbro ★ Valby ★ Amager

 

Bliv elev - klik her

dsc

 

Produktionsgrunduddannelsen er især for dig som:

⊚ Er træt af den almindelige skolegang og undervisningsform
⊚ Er god til at bruge dine hænder
⊚ Gerne vil arbejde inden for produktion og/eller håndværk
⊚ Gerne vil videre på erhvervsuddannelse eller i ufaglært arbejde

 

Godt at vide inden du starter

Optag:
Der er optag på pgu to gange om året - januar og august, og starter ud med et introducerende basisforløb. Læs mere om dette HER
 

Adgangskrav:
Produktionsgrunduddannelsen er for dig under 25 år uden en ungdomsuddannelse, der har opfyldt
undervisningspligten, og som elsker at bruge dine hænder.


Længde:
Uddannelsen tager minimum 12 uger og maksimum 2 år, men kan forlænges, hvis skolen og kommunen mener, at det
vil være godt for dig.


Økonomi:
Skoleydelsen er afhængig af din bopæl- og forsøger status. Læs om hvad du får i skoleydelse HER


Fremtidsmuligheder:
Produktionsgrunduddannelsen er for dig, der gerne vil videre på en erhvervsuddannelse eller i ufaglært arbejde.

 

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Uddannelsen foregår, så den teoretiske del og den praktiske undervisning blandes. Uddannelsen består af ca. ⅔
produktion og ⅓ almindelig undervisning. Et forløb kan se sådan ud:
⊚ Basisforløb:‘Mad og ernæring’ (intro), matematik (intro), dansk (G), PASE (G)
⊚ 1. halvår: Mad og ernæring (FGU1), matematik (intro), dansk (G), PASE (G)
⊚ 2. halvår: Mad og ernæring (FGU2), matematik (intro), dansk (E)
⊚ 3. halvår: Mad og ernæring (FGU3), matematik (G), dansk (E)
Den måde, undervisningen foregår på, sikrer, at du kan begynde og afslutte din Almene grunduddannelse på det niveau,
som er det rigtige for dig. Begyndelses- og slutniveauet kommer til at stå i din uddannelsesplan.

 

Prøver og beviser

Du kan afslutte dit faglige tema med en prøve på fgu 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Hvis du afslutter dit faglige tema på fgu 1- eller 2-niveau, får du en standpunktsbedømmelse, hvor det bliver vurderet, om du har bestået/ikke bestået.  

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten g-, e- eller d-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, herunder karakterer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer. Hvis du afslutter pgu med en faglig prøve på fgu 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.

 

Kombinationsforløb

Når du går på FGU har du har mulighed for at komme på Kombinationsforløb.
Kombinationsforløb er korte undervisningsforløb, der foregår på en erhvervsskole.

Et Kombinationsforløb kan hjælpe dig med at bliver afklaret om uddannelsesvalg, og med at udvikle dine personlige, sociale og faglige kompetencer inden uddannelsen påbegyndes, så du får mulighed for at vænne dig til den atmosfære og de krav, der stilles på en erhvervsskole.
Ideen er, at du bliver afklaret, inden du begynder på en uddannelse og ikke risikerer at dropper ud efter nogle måneder, for derefter at skulle starte forfra.
​Efter kombinationsforløbet kan du komme tilbage på FGU, som du kender, indtil du kan blive optaget på erhvervsskolen i et ordinært uddannelsesforløb, eller du kan starte direkte op på erhvervsskolen.

 

Tilfør din uddannelse spændende erhvervstræning

På Produktionsgrunduddannelsen kan du tilføje erhvervstræning med skoleydelse. Erhvervstræningen, som er kortere
end fx virksomhedspraktikken i Erhvervsgrunduddannelsen, planlægges, så du kommer til at arbejde i en rigtig
virksomhed. Det giver dig erfaringer, der gør det lettere for dig at vælge uddannelse og job i fremtiden.
Erhvervstræningen kan også bruges som din adgang til en praktikplads eller et job i en virksomhed. Du kan få 4 ugers
erhvervstræning pr. halve år, dog højst 2 uger ad gangen. 
 

 

Har du brug for vejledning?

Er Produktionsgrunduddannelsen noget for dig, og vil du gerne høre mere om dine muligheder for at blive optaget? Så
book en tid med din vejleder enten på din nuværende skole eller hos din UU vejleder. Du kan finde kontakt info på FGU hovedstaden HER

 

Tilmeld dig en FGU-uddannelse

Du kan finde kontakt info på FGU hovedstaden HER