AGU-KORPS

KORPS er for dig der ønsker undervisning rettet imod uddannelser indenfor beredskabsområdet: ambulancebehandler, politi, brandmand, livreddere, gadeplansmedarbejdere, samarit, vagt/fængselsvagt og militær. KORPS henvender sig også til uddannelser indenfor pædagogik og omsorg: SOSU, PAU, pædagog.

Undervisningen er ikke kun teoretisk, men også praktisk med erhvervspraktik og praktisk/fysisk undervisning.

Vi tilbyder et aktivt undervisningsforløb i mødet med professionelle indenfor livredning, brandbekæmpelse og militær mm. Det betyder at undervisningen i almenfagene dansk, matematik, engelsk og PASE tager udgangspunkt i temaer, der indgår i beredskabs- og pædagogik
og omsorgsuddannelserne.

TEMAOVERSIGT:

Livredder
Vandet omkring Danmark har altid spillet en stor rolle for vores samfund. Det blå Danmark er en af vores største arbejdspladser og får samtidig flere og flere fritidsbrugere.  Vi skal tage et kig på, hvordan livredderne ved de danske strande passer på os, og hvilke teknikker og udstyr de bruger – både i og ude af vandet!
Besøg: Amager Strandpark Livreddere
Fokus: livredderprøve, krisehåndtering, samarbejde, førstehjælp.

Brandmand
Brandmændene har vi til at slukke ildebrande: Et forholdsvis farligt job, som kræver et højt niveau af samarbejde. Hvordan forbereder brandmænd sig til disse farlige opgaver? Og hvad kræver dette job fysisk og mentalt? Vi skal kigge på brandmænds hverdag, træning og opgaver.
Besøg: Frederiksberg Brandstation
Fokus: brandslukning, førstehjælp, samarbejde, krisehåndtering

Vagt
Når covid-19 forhåbentlig snart er fortid, begynder både små og store events igen at blive en del af vores hverdag. Hvordan håndterer man menneskemængder og de konflikter, der opstår, når mange mennesker er samlet på et sted? Hvilke sikkerhedskrav er der til forskellige opgaver?
Besøg: Parken Sport og Entertainment 
Fokus: Samtaleteknikker, cases, konflikthåndtering og mægling,

Pleje- og pædagogisk personale
En af den danske velfærdsstats fineste opgaver er at sikre pleje til dem, der har brug for det, fx ældre, handicappede og andre, der kan have svært ved at klare sig uden hjælp. Vi tager et kig på plejesektoren og de opgaver plejerne løser.
Besøg: Rollespil og SOSU skolen, Gadeplansmedarbejdere.
Fokus: Sundhed, omsorg, kommunikation og rapportering.

Ambulancebehandler
En anden af den danske velfærdsstats vigtige opgaver er at rykke ud tilskadekomne eller syge mennesker og hurtigt være i stand til at vurdere en patients tilstand og giver behandling på ulykkesstedet eller i ambulancen.
Besøg: Cases, interviews.
Fokus: Kommunikation, livredning, anatomi.

FORLØBSSTRUKTUR:

Hvert forløb løber over ca. fire uger inkl. aflevering og fernisering af produkter som afslutning.

1.uge: Intro oplæg / Research
Portfolio: artikler, interviews, videoer, nyheder, overblik over aktører, statistik/beregninger, mm.

2.uge: Besøg hos aktør
Portfolio: forberedelse af besøg m. spørgsmål, opgaver mm.

3.uge: Bearbejdelse af information
Portfolio: skriftlige afleveringer, mm.

4.uge: Udstilling/aflevering af produkt
Portfolio: Kunstværk, kampagne, borger undersøgelse, fotoudstilling mm.

Læs om hvordan vi laver undervisning på FGU Hovedstaden: Vores 15 didaktiske principper