Optag

 

Unge fra København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner kan begynde på FGU Hovedstaden.

 

FGU Hovedstaden er til unge der:

⊚ er under 25 år

⊚ ikke har taget en ungdomsuddannelse

⊚ ikke har et fuldtidsjob (defineret som 20 timer eller derover pr. uge)

⊚ har brug for at få overblik over sine muligheder, og blive sendt godt afsted til job eller uddannelse

⊚ har brug for at få afklaret sine fremtidsdrømme og få rum til at udvikle sit talent

 

Info om uddannelsesplan:

Her finder I informationer om udfyldelse af uddannelsesplan, svar på optagelse og FGU Hovedstadens unikke afsøgningsforløb. Jo flere af de nødvendige oplysninger vi får fra jer sammen med uddannelsesplanen, jo hurtigere kan vi give eleverne besked om optagelse og eventuel opfyldelse af deres ønsker. Derfor vil vi gerne bede jer hjælpe os.

 

⊚  Kontaktoplysninger: Skriv både elevens og jeres egne kontaktoplysninger på planen. Vi vil gerne bede om mail og telefonnummer på begge parter, hvis der er noget, der hurtigt skal afklares. Eleven får et velkomstbrev i E-boks

 

Dansk eller DSA: Det er vigtigt, at I (UU- og KUI-vejledere) sammen med en kommende elev udfylder alle punkter i planen. Vær opmærksom på at notere, om eleverne skal have dansk eller dansk som andetsprog. Som udgangspunkt skal elever, der ikke har gået i dansk folkeskole en længere årrække have dansk som andetsprog. Det gælder således elever fra sprogskoler. Kravet til dem for at begynde på FGU Hovedstaden er, at de skal have taget en såkaldt PD2 (danskprøve 2) eller have bestået minimum FVU trin 2 eller tilsvarende.

 

Dokumentation: Husk dokumentation fra elevernes tidligere skolegang og eventuelle eksamener og at sende kopi med uddannelsesplanen til os på FGU Hovedstaden. AGU-elever skal lave prioriteret liste med tre ønsker om lokalitet for deres spor. For kommende PGU-elever vil vi bede jer og eleverne notere tre ønsker om linje og lokation. Se nedenstående link til PGU linjer og den nye struktur. Hvis en elev ønsker EGU, vil valget af fagtema være bestemmende for den adresse, eleven tilknyttes. Så her skal der ikke prioriteres mellem lokationerne.

 

SPS-støtte: Har eleven brug for SPS-støtte på FGU og hvilken dokumentation der skal sendes med uddannelsesplanen og MGV?

Ordblindhed: Det er som regel ordblindetesten eller anden form for dokumentation for elevens ordblindhed.
Synshandicap: Der skal bruges en kopi af journal fra øjenklinik, speciallæge eller statens øjenklinik, hvor diagnosen fremgår.
Hørehandicap: Der skal bruges en kopi af seneste kontrol på høreklinik/sygehus med den aktuelle hørekurve.
Døve elever: Der skal bruges en kopi af journal fra høreklinik/sygehus, hvor diagnosen fremgår
Bevægelseshandicap: Der skal bruges en kopi af journal fra sygehus, speciallæge eller læge, hvor diagnosen fremgår. Det er ikke nok at indhente en udtalelse fra egen læge.

Læs mere om SPS-støtten på FGU på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Klik her

 

Afsøgningsforløb: FGU Hovedstaden tilbyder også et afsøgningsforløb hvis den unge er uafklaret omkring hvilket uddannelsesspor vedkommende skal vælge. Vi anbefaler i høj grad denne mulighed. Læs alt om afsøgningsforløbet HER

 

UnoUng:

Målgruppevurdering og uddannelsesplan deles via UnoUng

 

Kontakt til elevadministration:

Find kontaktoplysninger og tidsperiode for telefonisk henvendelse HER

 

PGU:

Beskrivelser af PGU linjer og deres lokation samt fag og undervisningsindhold

 

AGU:

Beskrivelser af almenfag på AGU sporet

 

EGU:

Beskrivelse af EGU virksomhedspraktik