Optag

 

Alle under 25 år, som bor i København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner og hverken er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse kan begynde på FGU Hovedstaden.

Her finder I informationer om udfyldelse af uddannelsesplan, svar på optagelse og FGU Hovedstadens unikke afsøgningsforløb. Jo flere af de nødvendige oplysninger vi får fra jer sammen med uddannelsesplanen, jo hurtigere kan vi give eleverne besked om optagelse og eventuel opfyldelse af deres ønsker. Derfor vil vi gerne bede jer hjælpe os.

 

Info om uddannelsesplan:

⊚  Skriv både elevens og jeres egne kontaktoplysninger på planen. Vi vil gerne bede om mail og telefonnummer på begge parter, hvis der er noget, der hurtigt skal afklares. Eleven får et velkomstbrev i E-boks

⊚ Det er vigtigt, at I (UU- og KUI-vejledere) sammen med en kommende elev udfylder alle punkter i planen. Vær opmærksom på at notere, om eleverne skal have dansk eller dansk som andetsprog. Som udgangspunkt skal elever, der ikke har gået i dansk folkeskole en længere årrække have dansk som andetsprog. Det gælder således elever fra sprogskoler. Kravet til dem for at begynde på FGU Hovedstaden er, at de skal have taget en såkaldt PD2 (danskprøve 2) eller have bestået minimum FVU trin 2 eller tilsvarende.

⊚ Husk dokumentation fra elevernes tidligere skolegang og eventuelle eksamener og at sende kopi med uddannelsesplanen til os på FGU Hovedstaden. AGU-elever skal lave prioriteret liste med tre ønsker om lokalitet for deres spor. For kommende PGU-elever vil vi bede jer og eleverne notere tre ønsker om tema og værksteder. Hvis en elev ønsker EGU, vil valget af fagtema være bestemmende for den adresse, eleven tilknyttes. Så her skal der ikke prioriteres mellem lokationerne.

⊚ FGU Hovedstaden tilbyder også et afsøgningsforløb hvis den unge er uafklaret omkring hvilket uddannelsesspor vedkommende skal vælge. Vi anbefaler i høj grad denne mulighed. Læs alt om afsøgningsforløbet HER

Målgruppevurdering og uddannelsesplan deles via UnoUng
Info om spor og værksteder - se skema nederst på denne side eller i denne hjemmesides faner.

Elev-administrationen: Sikkerpost@fguhovedstaden.dk 

mobiltlf: 51814151

Klik her for detaljeret beskrivelse af værksteder og fag info