VejlederNyhed #1

 

Opdatering omkring udvikling af PGU-linjer i FGU Hovedstaden:

d. 30.04 kl 14.35

Vi er i gang med at udvikle PGU’en (produktionsgrunduddannelsen). Det betyder at vores nuværende 40 individuelle PGU-værksteder bliver sammenlagt og temamæssigt opdelt i 8 nye PGU-linjer. F.eks. vil værkstederne grafisk, foto og videoværkstedet på bydelsskolen Østerbro, blive samlet i linjen “Medie & Kommunikation”. Det vil sige, at elever fremadrettet ikke kun er tilknyttet ét værksted, men går på en linje med flere fag og flere muligheder.

FGU Hovedstadens 5 bydelsskoler vil i flere tilfælde udbyde de samme linjer på flere adresser, men toningerne og størrelse ift. fag og elevantal vil være forskellige på de respektive bydelsskoler.

Eleven vælger først hvilken bydelsskole og dermed hvilken toning af linjen, der ønskes. Efter eleven er startet på en linje, vil vedkommende komme til at arbejde med alle linjens fag, samt tage del i tværfaglig undervisning og projektforløb. Eleven kan på sigt også vælge at fordybe dig i et hovedfag. Det kan f.eks. være, at eleven der går på “Medie & Kommunikation” på Østerbro, er mest interesseret i det fotografiske arbejde, og derfor skal vedkommende have mulighed for at kunne fordybe sig mere i det fag end andre.

Hvis eleven starter på en stor linje med mange fag og elever, vil man stadigvæk være tilknyttet en mindre gruppe elever og en kontaktlærer, så eleven altid har et samlingspunkt.

De nye linjer træder først i kraft i det nye skoleår i August 2020, og er ikke helt på plads endnu, da beskrivelser af fag og undervisningsrytme, stadig er i gang med at blive udformet.

Du kan dog her læse om vores 8 linjer og orientere dig om lokation, toning, fag og undervisningsindhold HER


Tilbage til Nyheder