Vejledernyhed#9

 

Hermed en julehilsen fra FGU Hovedstaden inden vi d. 23.12, lukker skolerne helt ned og går på juleferie frem til d. 4. januar.
Fra den 21. december er FGU omfattet af reglerne for overgang til nødundervisning, hvilket betyder at alle eleverne bliver undervist virtuelt indtil de går på juleferie og ligeledes igen mandag d.4. januar og 5.januar. Først onsdag d.6 januar møder de op fysisk på skolerne.
 
Alle elever, gamle såvel som nye vil modtage et brev i e-Boks om, at den fysiske undervisning først starter den 6. januar.
 
Opstart af nye elever onsdag d. 6.januar kl. 8.30:
Ca. 40 nye PGU-elever og 45 nye AGU-elever starter op på bydelsskolerne efter juleferien. Første skoledag for alle de nye elever er onsdag d. 6. januar, når den fysiske undervisning begynder for alle elever i FGU Hovedstaden.
De nye elever modtager i disse dage et velkomstbrev/optagelsesbrev i e-Boks. I velkomstbrevet står, at de skal holde sig orienteret på vores hjemmeside ang. Covid19 situationen.
Hvis vi ikke, mod forventning, kan åbne skolerne op d. 6. januar, sender vi ligeledes og til alle elever i FGU-H, et orienteringsbrev til deres E-Boks., hvori vi skriver hvorledes de skal forholde sig og hvem de evt. skal kontakte.
 
Status på antal pladser på PGU og AGU-sporet:
Der er stor søgning til PGU-sporet for tiden og på f.eks. Medie og Kommunikation- og Design og Genbrugs er der pt, meget få pladser ledige. Elever, der søger denne vej vil blive tilbudt plads på vores PGU-basis på Nørrebro.
Der er god plads på Scenekunst på Vesterbro, Pædagogik og Omsorg i Husumgade og i Valby. Der er ligeledes plads på Køkken og Klima på både, Amager og i Valby.
På AGU-sporet er der også godt fyldt op, men der er god plads på vores AGU-basis i Valby.
Team optag behandler uddannelsesplaner hver uge og der startes fortsat nye elever op hver mandag.
 

EGU-sporet:

Vores EGU-elever som er i praktik, følger de Covid19-retningslinjer, der gælder på de arbejdspladser de er. Vores EGU-vejledere er i tæt kontakt med EGU-eleverne og deres arbejdsgivere.
 

Vi ønsker jer alle en glædelig jul, et godt nytår og ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2021