Vejledernyhed#8

 

Status på pladser

 

Status d. 25.9.2020

 

PGU- sporet:

Vi modtager for tiden mange uddannelsesplaner på unge, som ønsker optag på håndværk og servicelinjerne, og der er desværre lige nu helt fyldt op på alle vores skoler, og vi må afvise en del.

Ligeledes er Medie & Kommunikationslinjerne igen ved at være fyldt godt op, der er pt. enkelte pladser rundt omkring. Der er ligeledes meget få pladser på Design & Genbrug.

For blot 14 dage siden havde vi god plads på de fleste linjer, men det ændrer sig hurtig alt efter de unges ønsker og antal planer, som bliver sendt til os.

 

AGU-sporet:

Vi har fortsat fint plads på dette spor, dog er Amager og Nørrebro fyldt op pt. Dette ændrer sig dog løbende.

 

EGU-sporet:

Vi optager løbende, husk forpraktik.

 

Afsøgningsforløbet:

Der er fortsat afsøgningsforløb i lige uger, med coronas-forholdsregler. Vi forsøger altid at få startet de unge op, så hurtig så muligt efter endt afsøgningsforløb. Dog med forbehold for at linjer og hold er fyldt op.

 

Status d.25.8.2020


Vi optager løbende på alle hold og der skal stadigvæk forventes en ca. behandlingstid på tre uger fra vi har modtaget den unges plan i Unoung og selvfølgelig længere behandlingstid, hvis vi skal indhente eller, hvis der mangler oplysninger til brug for optagelse på FGU-H.

AGU: Vi har overraskende god plads på AGU-sporet pt. Vores DSA G-hold er dog ved at være fyldte op på alle skoler og vi begynder at optage dem på AGU-basis på Valby, til der igen bliver plads på de hold.


PGU: Vi opfylder de flestes unges 1. eller 2 prioritet om linjeønske på PGU-sporet. Få linjer er der stort pres på og på alle skoler, f.eks. Design og Genbrug.  men det samlede landskab ser ok ud pt. i forhold til pladser. Der igen en del pladser på Medie og Kommunikation på Østerbro og Nørrebro. Ligeledes er der også rigtig god plads på Scenekunst på Vesterbro.


EGU: På EGU-sporet får vi forsat elever og vi arbejder hele tiden så hurtig vi kan med at finde og udvikle løsninger hvor vores EGU-elever også er indtænkt på både PGU-og AGU-sporet. EGU-Basis er pt. fyldt op og vi starter i næste uge EGU-pædagogik- hold på Valby. Det er et nyt tiltag og vi glæder os til at få det søsat. OBS. Husk at de unge som I sender planer på til EGU-sporet, skal have været i et minimum 4 ugers brancheafklarende praktikforløb.  
Afsøgningsforløbet: Vi har startet afsøgningsforløbet op igen. Det hører til på Vesterbro. Afsøgningsforløbet kører i de lige uger. Dvs. 34,36,38 osv. Vi forsøger at optage de unge fra afsøgningsforløbet direkte ind på hold og linjer hvor det er lade sige gøre, men der er mange brikker der skal falde på plads ml. endt afsøgningsforløb, fredag eftermiddag til opstart mandag morgen; I skal have lavet en færdig MGV, vi skal have talt med lærere og vejleder om opstart, sendt optagelsesbreve ud osv. osv.
Nedenfor er en status på hvor vi har pladser pt.
Som I ved er det kun et øjebliksbillede, da der sker ændringer hver dag, sådan er vilkåret jo i arbejdet med de unge i denne målgruppe.

 

Amager                           AGU: dansk og dansk som andetsprog- lukket for optag

Amager

 

Håndværk & Service- Åben for optag, få pladser, dog helt lukket for cykeldelen

Amager

 

Køkken & Klima- Åben for optag

Amager

 

Pædagogik & Omsorg- Åben for optag

 

Vesterbro

Vesterbro

 

 

AGU- Dansk-åbent for optag

Design & Genbrug- Lukket for optag

Vesterbro

 

Håndværk & Service- Lukket for optag

Vesterbro

 

Kultur & Event- Åbent for optag

Vesterbro

 

Køkken & Klima- åbent for optag

Vesterbro

 

Medie & Kommunikation- Lukket for optag

Vesterbro

 

Scenekunst- Lukket for optag

 

 

Nørrebro R og H

Nørrebro R

 

 

 

AGU-dansk- åbent for optag

Design & Genbrug- Lukket for optag

Nørrebro R

 

Håndværk & Service- Lukket for optag

Nørrebro R

 

Køkken & Klima- Åbent for optag

Nørrebro H

 

Køkken & Klima- Åbent for optag

Nørrebro R

 

Medie & Kommunikation- Åbent for optag

Nørrebro R

 

PGU- basis- lukket for optag

Nørrebro H

 

Pædagogik & Omsorg- Åbent for optag

 

Valby

Valby

Valby

 

 

 

 

 

EGU- Basis: Pt. fyldt op, nyt hold opstarter i december EGU-pædagogik: lukket for optag, nye hold starter op i uge 43

AGU: AGU-basis, AGU-online- åbent for optag,  dog er dansk som andetsprog -G og dansk G pt. fyldt op

Business- Åbent for optag på handelsdelen, lukket på detaildelen

Valby

 

Køkken & Klima- Åbent for optag

Valby

 

Pædagogik & Omsorg- Åbent for optag

 

Østerbro

Østerbro

  

 

AGU: åbent for optag, dog er dansk som andetsprog -G og dansk G pt. fyldt op

Kultur & Event-lukket for optag

Østerbro

 

Køkken & Klima- Åbent for optag

Østerbro

 

Medie & Kommunikation-Åbent for optag

Østerbro

 

Scenekunst- Dans og teater- Åbent for optag

Østerbro

 

Scenekunst- musik Lukket for optag