Vejledernyhed#7

 

Skolestart i august, fremmøde, status på pladser og nyt om rundvisninger

 

Skolestart i August og fremmøde
Ca. 330 unge startede op onsdag d. 5. august på vores fem bydelsskoler i dejligt sommervejr. Det har været nogle varme introdage og tilbagemeldingerne fra skolerne er, at det er en masse søde og forventningsfulde unge mennesker, som glæder sig til at komme i gang med deres FGU-forløb.

Der har været blandet fremmøde de første dage og vi har sendt sms’er ud til alle eleverne, for at påminde om, at de skal pakke badehåndklædet ud af tasken og finde skoletasken frem. Nogen har meldt tilbage, at de er kommet på uddannelse, andre at de har fået job og så er der også en gruppe vi stadigvæk ikke har hørt fra. Her kontakter vi selvfølgelig jer i kommunerne således, at vi kan samarbejde om at få den unge i gang på FGU.

Hvis vi ikke har set eller hørt fra den unge 14 dage efter skolestart og I heller ikke kan få kontakt, afbrydes forløbet og der sendes udmeldelsesbrev i e-Boks. Vi udmelder selvfølgelig ingen elever uden, at I er inde over.

Hvis unge henvender sig til jer angående ønsker om at skifte hold, linje eller skole osv. bedes I enten henvende jer til den lokale FGU-vejleder, eller sige til den unge, at de skal tale med deres FGU-vejleder, som vil tale med dem om, hvad det handler om og hvad mulighederne er.  Alle elever har fået tildelt en FGU-vejleder og de har været rundt i klasserne/på linjerne og præsentere sig.

 

Status på de tre spor
Vi har behandlet planer i denne uge som I har sendt ind til os efter ca. uge 30 og disse unge sættes til opstart i næste uge. Stort set alle unge har fået deres første eller anden prioritet i dette optag.

⊚ AGU: Der er masser af plads på AGU-sporet, herunder AGU-online og AGU-basis. Dog er der næsten fyldt op på Amager lige nu.

⊚ EGU: I har hen over sommeren sendt en del EGU-elever til os, hvilket er rigtig godt og vi arbejder hårdt og hurtigt for at få dem alle i gang.
EGU-basis er fyldt op, men vi kan altid optage EGU-elever som har en praktikaftale og  husk at der som minimum skal have været en forpraktik. Henvend jer til vores EGU-koordinator, Kim Vallentin ( Kima@fguhovedstaden.dk ) som ved alt om EGU.  

⊚ PGU: Som vi skrev ud til jer om i uge 29, er PGU-sporet godt fyldt op mange steder. Der har dog været en del elever, som har henvendt sig til os da de er kommet ind på uddannelses eller fået arbejde og det har frigivet pladser rundt omkring og ligeledes forventer vi at der bliver et ”naturligt” frafald her i starten og som ligeledes frigiver pladser.

 

Pladser på PGU-sporet torsdag d. 14.august 2020
⊚ Østerbro: Her er nu 8 pladser ledige på Medie og Kommunikation og ligeledes Scenekunst (dans og teater) har igen et par pladser. OBS: Scenekunst- Musik på Østerbro er fortsat LUKKET for optag pga. Covid19. Vi melder ud når det åbner igen.

⊚ Vesterbro: Der er fint plads på Scenekunst og på Kultur og Event-linjen. Håndværk og Service er helt fyldt op og vi optager ikke her foreløbig.

⊚ Amager: På Håndværk og Service er der en enkelt plads tilbage på og der er stadigvæk et par pladser på Pædagogik og Omsorg og så er der alt for god plads på Køkken og Klimalinjen, her mangler vi elever.

⊚ Nørrebro: Melder om et stort fremmøde, men der er blevet to pladser på Medie og Kommunikation og ligeledes på Køkken og Klima på begge afdelinger.

⊚ Valby: Her er der plads på Business, men kun handel og kontordelen, detail er fyldt op. Ligeledes er der pladser på Pædagogik og Omsorg samt Køkken og Klima.

 

Rundvisning
Der er givet grønt lys for at vi igen fra uge 35 kan åbne op for rundvisninger. Det bliver dog Corona-venlige rundvisninger med kun 4-6 personer pr. rundvisning. Det betyder også, at det kræver tilmelding, hvis en ung skal på rundvisning. Vi er i gang med at organisere dette og skriver snarest her på hjemmesiden, hvornår og hvordan der skal tilmeldes til rundvisning på de enkelte skoler.