vejledernyhed#5

 

AGU online

Opstart d. 10. august i Valby. 20 pladser

 

Målgruppe og organisering:

⊚ AGU online er et alternativ for de elever, som ikke kan honorere at være tilstede til den fysiske undervisning på fuld tid.

⊚ Den unge modtager onlineundervisning i dansk, matematik, engelsk og identitet og medborgerskab.

⊚ Den unge skal være i stand til at kunne følge onlineundervisningen hver dag inden for tidsrummet: 8.30-15.00, se online-ugeskema.

⊚ Tilbuddet har samme antal undervisningstimer som et normalt AGU hold.

⊚ Elever skal have egen PC og en stabil internetforbindelse. Alt struktureres via Teams, og der laves arbejds- portfolio heri via OneNote.

⊚ UVM ligger stor vægt på at det kun er i særlige tilfælde at online-undervisning kan tilbydes. Altså hvor det er vurderet at en ung ikke kan følge et ”normalt” AGU hold. Den unge skal være i stand til at møde op rent fysisk og modtage undervisning en gang om ugen. UVM pointerer at elever på nedsat tid IKKE kan undgå fysisk tilstedeværelse.

 

Fag og niveauer:

⊚ Matematik
⊚ Dansk
⊚ Engelsk
⊚ Identitet og medborgerskab

Alle niveauer: Introducerende - D

 

Skemastruktur:

 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

 

Fysisk undervisning på skolen 

Inkl. Samtaler og vejledning 

Online undervisning 

dansk

Online undervisning 

matematik

Online undervisning 

engelsk

Online undervisning 

Identitet og medborgerskab 

08:30-09:30 

Identitet og medborgerskab  

 

Virtuel time på Teams 

Virtuel time på Teams 

 Fri

Virtuel time på Teams 

09:30-10:00 

Pause 

 

 

 

 

10:00-11:30 

Dansk

 

Vejledning 
Feedback på opgaver 

Vejledning 
Feedback på opgaver 

Virtuel time på Teams 

Vejledning 
Feedback på opgaver 

11:30-12:15 

Frokostpause 

 

 

 

 

12:15-14:00 

Matematik 

 

Vejledning 
Feedback på opgaver 

Vejledning 
Feedback på opgaver 

Vejledning 
Feedback på opgaver 

Aflevering af opgave 

14:00-14:15 

Pause 

 

 

 

 

14:15-15:00 

Engelsk

Aflevering af opgave 

Aflevering af opgave 

Aflevering af opgave