56

Værksteder

 

Danse og idrætsværkstedet - FGU Nørrebro (afdelingen på Husumgade 44)

I Danse og idrætsværkstedet arbejder eleverne med at forberede og gennemføre bevægelse/sundhedsaktiviteter, primært for børn og unge. Der indgår bl.a. undervisning i en række sundhedsrelaterede områder så som kost, skadeforebyggelse, opvarmning, fysiologi mm. samt pædagogik.

Eleverne kan vælge at fokusere på dans eller idræt, hvor de arbejder med vedholdenhed og træning, perfektionering af detaljer, samarbejde i grupper samt det at optræde.

Værkstedsundvisningen vil blive koblet til Dansk, Identitet og Medborgerskab, Samfundsfag, Matematik, PASE og Engelsk.

 

Pædagogik, omsorg og bevægelse - FGU Valby

I værkstedet Pædagogik, Omsorg og Bevægelse arbejder eleverne med at planlægge og gennemføre inden- og udendørsaktiviteter for børn og ældre medborgere. Der bliver bl.a. undervist i sundhed, pædagogik, idræt, kulturforståelse, friluftsliv og førstehjælp.

Eleverne har mulighed for at fokusere på pædagogik og omsorg eller sport og natur.

Værkstedsundvisningen vil blive koblet til Dansk, Identitet og Medborgerskab, Samfundsfag, Matematik, PASE og naturfag.

 

Pædagogik, Drama og Formidling - FGU Vesterbro

I Pædagogik, drama og formidlingsværkstedet arbejder eleverne med at sætte gang i krop og tanke igennem sceniske produktioner og workshops. Der arbejdes med formidling af forskellige dagsaktuelle og vigtige temaer igennem arbejde med scenisk formidling og dramapædagogik, for forskellige mål og aldersgrupper på skoler og institutioner, foreninger eller i form af fysisk igangsættende indslag til konferencer, debatter m.v.

Der er undervisning bl.a. i drama, pædagogik, konflikthåndtering og formidling. Eleverne får teoretisk og praktisk erfaring med igangsættende pædagogik, æstetiske læreprocesser, og scenisk formidling.

Værkstedsundervisningen vil blive koblet til Dansk, Matematik og PASE.

 

Pædagogik og SOSU - FGU Amager

I Pædagogik og Sosuværkstedet arbejder eleverne med at planlægge, beskrive og afholde aktiviteter for og med ældre medborgere eller små og større børn med udgangspunkt i borgernes eller børnenes alder, interesser, lokale og/eller etniske traditioner, motoriske formåen og evt. kognitive begrænsninger.

Værkstedsundervisningen vil blive koblet til Dansk, Identitet og Medborgerskab, Samfundsfag, Matematik, og PASE.

 

Kontor og Kundeservice - FGU Valby

I Kontor og kundeserviceværkstedet arbejder eleverne bl.a. med at servicere mindre virksomheder, FGU-Hovedstaden og skolen i form af bogføring, regnskaber, brevskrivning, kasseoptælling, telefonpasning og lignende administrative opgaver. Undervisningen indeholder kundeservice, indføring i skrive-, regne- og bogføringsprogrammer, korrekt fakturaopsætning, love og regler, infosøgning o.l.

Værkstedsundervisningen vil blive koblet til Dansk, Matematik, PASE og Teknologiforståelse.

 

Kunst og projekt samt Beklædningsdesign - FGU Nørrebro (afdelingen på Ravnsborggade 18)

I de to værksteder Kunst og projekt samt Beklædningsdesign arbejder eleverne med produktion og præsentation af kulturelle og kunstneriske produkter og oplevelser. Eleverne opnår kendskab til kulturelle traditioner og trends, og arbejder selvstændigt med udvikling, produktion og præsentation – bl.a. gennem udstillinger og fremvisninger. Med de to værksteder i temaet, kan eleverne vælge at fokusere på visuelle/kunstneriske medier eller tekstile medier/beklædningsdesign.

Værkstedsundervisningen vil blive koblet til Dansk, Identitet og Medborgerskab, Samfundsfag, Matematik, PASE og Engelsk.

 

Tekstilværkstedet - FGU Østerbro

I Tekstilværkstedet arbejder eleverne med tekstilhåndværket på mange forskellige måder og niveauer. De arbejder med design og mode, produktioner til udsmykning og udstillinger, kostumer til forestillinger og salg. Eleverne lærer de grundlæggende håndarbejdsteknikker og at bruge de maskiner der hører til faget. Eleverne bliver trænet i tålmodighed og fordybelse, samt i at holde orden og have overblik.

Værkstedsundervisningen vil blive koblet til Dansk, Identitet og Medborgerskab, Matematik og PASE.

 

Event og Kultur - FGU Vesterbro

I Event og Kulturværkstedet arbejder eleverne med aktiviteter og oplevelser fx i foreningslivet for børn og unge og med at skabe oplevelser i byrummet for turister. Eleverne får teoretisk og praktisk erfaring og kompetencer inden for procesudvikling: idé til resultat, kundesamtale, opgavebeskrivelse, servicebegreber, vild fantasi, fundraising, planlægning, organisering og markedsføring/P.R. Eleverne arbejde med små og store kulturelle events.

Værkstedsundervisningen vil blive koblet til Dansk, Matematik og PASE.

 

Teater/Danseværkstedet og Lyd/Musikværkstedet - FGU Østerbro

I Teater/Danseværkstedet og Lyd/Musikværkstedet arbejder eleverne med at udtrykke sig enten gennem dramatik eller gennem musikalsk produktion. Eleverne arbejder med vedholdenhed og træning, perfektionering af detaljer, samarbejde i grupper samt det at optræde. De opnår teoretisk, metodisk og praktisk kendskab og kunnen inden for det fag de vælger at specialisere sig i, og de arbejder med at udvikle deres eget udtryk.

Eleverne kan vælge at specialisere sig i dans eller teater i det ene værksted, og musik eller lydproduktion i det andet værksted.

Værkstedsundervisningen vil blive koblet til Dansk, Identitet og Medborgerskab, Samfundsfag, Engelsk, Matematik og PASE.

 

Nycirkus og performance samt Visuelt Atelier - FGU Vesterbro

I de to værksteder Nycirkus og performance samt Visuelt Atelier arbejder eleverne med tematiske visuelle og scenekunstneriske produktioner til forskellige målgrupper. Begge værksteder arbejder med kunstnerisk udviklingsarbejde i processer fra idé til realisering, og med kunstnerisk formidling af aktuelle temaer, til forskellige modtagere og kunder

Eleverne på Nycirkus og Performance får teoretisk og praktisk erfaring med fysisk træning, anatomi og sikkerhed, cirkusdiscipliner, dans og scenisk praksis. Eleverne på Visuelt Atelier får teoretisk og praktisk erfaring med medier til visuel kunstnerisk produktion og arbejdet med form, farve, komposition, materialer og redskaber m.v.

Værkstedsundervisningen vil blive koblet til Dansk, Matematik og PASE.

 

Køkkenværkstedet - FGU Nørrebro (afdelingen på Ravnsborggade 18)

I Køkkenværkstedet arbejder eleverne med produktion af måltider og madoplevelser. Eleverne opnår bredt kendskab til relevante emner som ernæring, råvarer, kost til forskellige målgrupper, kvalitetskrav, hygiejne og service/værtsskab. Eleverne er aktive i planlægning, tilberedelse og servering af måltider på daglig basis, og stifter bekendtskab med en vifte af råvarer, retter og madkulturer.

Eleverne varetager produktion af frokost til skolens elever og ansatte, samt anretning og servering af maden.

Værkstedsundervisningen vil blive koblet til Dansk, Identitet og Medborgerskab, Matematik og PASE.

 

Gastronomiværkstedet -FGU Nørrebro (afdelingen på Husumgade 44)

I Gastronomiværkstedet arbejder eleverne med produktion af måltider og madoplevelser. Eleverne opnår bredt kendskab til relevante emner som ernæring, råvarer, kost til forskellige målgrupper, kvalitetskrav, hygiejne og service/værtsskab. Eleverne er aktive i planlægning, tilberedelse og servering af måltider på daglig basis, og stifter bekendtskab med en vifte af råvarer, retter og madkulturer.

Eleverne varetager produktion af frokost til skolens elever og ansatte, og har også mulighed for at tage del i produktion og afholdelse af folkekøkkener, catering og andre opgaver ud af huset. Gastronomi værkstedet er godkendt til at have lærlingeuddannelse inden for kokkefaget.

Værkstedsundervisningen vil blive koblet til Dansk, Identitet og Medborgerskab, Matematik, PASE og Teknologiforståelse.

 

Køkkenværkstedet - FGU Østerbro

I Køkkenværkstedet arbejder eleverne med produktion af måltider og madoplevelser. Eleverne opnår bredt kendskab til relevante emner som ernæring, råvarer, kost til forskellige målgrupper, kvalitetskrav, hygiejne og service/værtsskab. Eleverne er aktive i planlægning, tilberedelse og servering af måltider på daglig basis, og stifter bekendtskab med en vifte af råvarer, retter og madkulturer.

Eleverne varetager daglig produktion af frokost til skolens elever, og deltager også i produktion af mad ud af huset på bestilling, samt anretning og servering af maden.

Værkstedsundervisningen vil blive koblet til Dansk, Identitet og Medborgerskab, Matematik og PASE.

 

Bæredygtig Kantine - FGU Valby

I værkstedet Bæredygtig Kantine arbejder eleverne ud fra bæredygtige principper med at drive skolens kantine. Eleverne deltager i planlægning og valg af menu, budgetlægning, indkøb, fremstilling og anretning af kantinens måltider. Der undervises bl.a. i bæredygtighed, grundlæggende teknikker (bagning, stegning, udskæring, kogning osv.), finere madlavning/hverdagskost, genbrug, allergener, madkultur, arbejdsmiljø, sikkerhed samt maskinkendskab og egenkontrol.

Eleverne varetager produktion af frokost til skolens elever og ansatte, samt anretning og servering af maden.

Værkstedsundervisningen vil blive koblet til Dansk, Identitet og Medborgerskab, Matematik og PASE.

 

Madværkstedet FGU Vesterbro

I Madværkstedet arbejder eleverne med produktion og tilberedning af mad. Eleverne får teoretisk og praktisk viden og erfaring med råvarebehandling og tilberedning. Eleverne er med til Idé-, menu- og konceptudvikling, og de lærer om hygiejne, rengøring og egenkontrol. På værkstedet arbejder eleverne med alt fra enkel morgenmad til eksklusive kanapéer og menuer til store festmiddage, pop-up restauranter og med produktion af konditorkager og syltede varer til salg på markeder m.v. Der er mange forskellige kunder og eleverne har hele tiden gode og meget forskellige råvarer imellem hænderne.

Værkstedsundervisningen vil blive koblet til Dansk, Identitet og Medborgerskab, Matematik og PASE.

 

Madglædeværkstedet - FGU Amager

I Madglædeværkstedet arbejder eleverne med menuplanlægning, fremstilling af mad fra bunden med fokus på tilsmagning af maden, økologi, årstidens råvarer, samt tilberedningsmetodik. Der undervises i køkkenhygiejne, samt menu- og måltidsplanlægning, hvor vi inddrager ernæring, madens smag, konsistens og farver. Eleverne lærer at håndtere og tilberede både kød, fisk, grøntsager og brød.

Eleverne varetager produktion af frokost til skolens elever og ansatte, samt anretning og servering af maden. Køkkenet er godkendt til at have lærlinge inden for kokkefaget.

Værkstedsundervisningen vil blive koblet til Dansk, Identitet og Medborgerskab, Matematik og PASE.

 

Bæredygtigt Design - FGU Vesterbro

I værkstedet Bærdygtigt Design arbejder eleverne med at skabe nye produkter af ”kasserede” materialer – fra møbler, inventar, beklædning og accessories til scenografi, samplinger og lign. Eleverne får både teoretisk og praktisk kendskab til at arbejde med maskiner, håndværktøj, forskellige teknikker, materialer, reparationer og sikkerhed. Derudover arbejder eleverne med miljøpolitik og bæredygtig bevidsthed.

Eleverne kan vælge at fokusere på enten ”hårde ” eller ”bløde” materialer – dvs. møbler/træ eller tekstil/læder og plastik både i form af egne produktioner eller efter bestilling fra eksterne kunder.

Værkstedsundervisningen vil blive koblet til Dansk, Matematik og PASE.

 

Træværkstedet - FGU Nørrebro (afdelingen på Ravnsborggade 18)

I Træværkstedet arbejder eleverne med snedker- og tømreropgaver. Produktionerne kan være alt fra møbler til ejendomsserviceopgaver. Eleverne opnår kendskab til fagets metoder, arbejdsprocesser, redskaber og materialer, og udvikler kompetencer til selvstændigt at gennemføre opgaver fra A til Z. Træværkstedet uddanner lærlinge inden for møbelsnedkeri.

Eleverne får en indføring i brugen af stationære maskiner samt diverse håndværktøj.

Værkstedsundervisningen vil blive koblet til Dansk, Matematik og PASE.

 

Træværkstedet - FGU Østerbro

I Træværkstedet arbejder eleverne med snedkeropgaver, både bestillingsopgaver, udvikling og produktion af egne designs og forskellige indretningsopgaver. Eleverne opnår kendskab til fagets metoder, arbejdsprocesser, redskaber og materialer.

Eleverne får en indføring i brugen af stationære maskiner samt diverse håndværktøj.

Værkstedsundervisningen vil blive koblet til Dansk, Matematik og PASE.

 

Skate & Create - FGU Vesterbro

I Skate & Create værkstedet designer og bygger eleverne skateramper, både til CPH Skatepark og til skoler, institutioner, private og midlertidige DIY pladser. Værkstedet udfører også pedelarbejde på skolen. Der arbejdes med idéudvikling, konstruktion, beregninger, træarbejde og betonstøberi. Dertil kommer rengøring, grafittifjernelse og diverse småreparationer.

Eleverne får både teoretisk og praktisk kendskab til at arbejde med maskiner, håndværktøj, forskellige materialer og sikkerhed.

Eleverne skater dagligt et par timer.

 

Træ og Håndværk - FGU Amager

I Snedkerværkstedet på arbejder eleverne med snedker- og tømreropgaver, både bestillingsopgaver, egne designs og forskelligt vedligehold af huset. Eleverne får en indføring i brugen af stationære maskiner, såsom kap/geringssav, bygningssav, afretter/tykkelseshøvl, søjleboremaskine, bænksliber, o.l. samt diverse håndværktøj. Der vil blive fokuseret meget på sikkerhed. Der undervises også i materialelære og kendskab til forskellige træsorter og disses anvendelighed til forskellige formål.

Værkstedsundervisningen vil blive koblet til Dansk, Matematik og PASE.

 

Foto og Kampagne - FGU Nørrebro (afdelingen på Ravnsborggade 18)

I Foto og Kampagneværkstedet arbejder eleverne med formidling gennem forskellige medier. De opnår teoretisk, metodisk og praktisk kendskab til formidlingsprocessen, arbejder med forskellige medier og udvikler praktiske kompetencer og eget udtryk.

Eleverne kan vælge at fokusere på fotografi eller på at arbejde med planlægning, realisering og formidling af ung-til-ung udviklingsprojekter i samarbejde med unge i 3. verdenslande.

Værkstedsundervisningen vil blive koblet til Dansk, Identitet og Medborgerskab, Matematik, Samfundsfag, Engelsk og PASE.

 

Film/Foto og Grafisk/tekst - FGU Østerbro

I de to værksteder Film/Foto og Grafisk/tekst arbejder eleverne med at udtrykke sig gennem forskellige medier. Eleverne lærer den grundlæggende teknik inden for det medie, de vælger at specialisere sig i. De opnår teoretiske, metodiske og praktiske kompetencer inden for faget, og de udvikler deres eget udtryk.

Med de to værksteder i temaet, kan eleverne vælge at specialisere sig i fotografi og film eller i grafisk- og tekstarbejde.

Værkstedsundervisningen vil blive koblet til Dansk, Identitet og Medborgerskab, Matematik og PASE.

 

Visuel kommunikation og dokumentation - FGU Vesterbro

I værkstedet Visuel kommunikation og dokumentation arbejder eleverne med formidling gennem grafisk visuel kommunikation og dokumentation. Eleverne får både teoretisk og praktisk kendskab, erfaring og kompetence inden for formidling, produktion, digitale og analoge teknikker og medier. Der vil være undervisning i fx interviewteknik, research, SoMe, grafiske tekniker, layout, design og klargøring til tryk.

Eleverne arbejder med Idé & konceptudvikling, udtryk og produktionsforløb fra idé til produkt.

Værkstedsundervisningen vil blive koblet til Dansk, Matematik og PASE.

 

Cykel & Metal - værkstedet på FGU Amager

I Cykel & Metalværkstedet arbejder eleverne med at skille og samle cykler. Her igennem får eleverne forståelse af alle cyklens dele og mekanismer, lærer at designe og samle cykler til såvel alment som specialbrug.

Eleverne lærer om værktøj, materialer og produkt, om værkstedssikkerhed, kundebetjening og tilbud/prissætning. Derudover arbejdes der med forskellige smedeteknikker og produktdesigns.

Værkstedsundervisningen vil blive koblet til Dansk, Matematik, PASE og Teknologiforståelse.