Teknologiforståelse

Teknologiforståelse er et almen-dannende og studieforberedende it-fag med fokus på det undersøgende og skabende. Det behandler og udfolder temaer indenfor ”digital dannelse” og ”kvalificeret anvendelse” af digitale teknologier, som i stadigt stigende omfang omgiver og inddrager borgeren. Dette indbefatter forståelse og indsigt i design og programmering af digitale produkter.
 
Faget bidrager til, at eleverne opnår viden, færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde og forholde sig analytisk, praktisk og produktivt til digitale teknologier. Dette med henblik på at styrke elevernes forudsætninger for at begå sig og deltage som unge digitale borgere i samfundet.