Skoleydelse

gf


Du får skoleydelse, når du er elev på FGU Hovedstaden. Ydelsen varierer, i forhold til om du bor hjemme eller for dig selv. Hvis du har børn, er det også muligt af få et tillæg.

⊚ Ung under 18 år: 382 kroner om ugen, 1.662 kroner om måneden.
⊚ Ung over 18 år, hjemmeboende: 663 kroner om ugen, 2.884 kroner om måneden.
⊚ Ung over 18 år, udeboende: 1.539 kroner om ugen, 6.695 kroner om måneden.

 

Har du børn kan du få et forsørgertillæg:
⊚ Ikke-enlig forsørger: 595 kroner om ugen, 2.588 kroner om måneden.
⊚ Enlig forsørger: 1.489 kroner om ugen, 6.477 kroner om måneden.

 

NB: Du skal være opmærksom på, at du trækkes i ydelse, hvis du ikke møder op til undervisning. Selvfølgelig trækkes du ikke i ydelse, hvis du har lovligt fravær, fx når du er syg.

Læs mere om skoleydelsen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside HER

Angående skoleydelse i sommerferien

Besked fra undervisningsministeriet:

”Så længe eleven er tilmeldt FGU, kan eleven modtage skoleydelse.Det der er afgørende her er, at eleven ikke modtager to former for offentlige ydelser på samme tid, der tilsigter at dække leveomkostninger. Hvis der ikke er et overlap i ydelser, så er der ikke et problem. Eksempel: en FGU-elev kan godt modtage skoleydelse frem til den 31. juli og overgå til SU den 1. august. Ydelserne overlapper ikke hinanden, da skoleydelse er bagudbetalt og SU er forudbetalt. Skoleydelsen, der er bagudbetalt, dækker juli måned. SU, der er forudbetalt, dækker august måned. Bemærk, at en FGU-elev skal afmeldes FGU den dag elevens uddannelse afsluttes. Hvis en elev for eksempel afslutter sin uddannelse d. 30. juni og først begynder på en ny uddannelse 1. august, så modtager eleven ikke skoleydelse i den mellemliggende periode, hvor eleven ikke er tilmeldt nogen uddannelse”

Læs hele teksten i dette link: KLIK HER

Det betyder at:

Helt konkret i praksis betyder det, at for de elever der afslutter på FGU med sidste skoledag d.30.6, får fuld skoleydelse i juli måned og en halv skoleydelse til udbetaling i august da skoleydelsen jo er bagudbetalt. Elever der fortsætter på FGU efter sommerferien, får selvfølgelig også fuld ydelse i juli og august.

Bemærk: man må ikke have overlap i ydelser, da man så risikerer at skulle tilbagebetale en af ydelserne. Ydelserne Skoleydelse og SU overlapper ikke hinanden, da skoleydelse er bagudbetalt og SU er forudbetalt.