Scenekunst

 

Beskrivelse:
På linjen Scenekunst udvikler og styrker du dine evner inden for et eller flere af de sceniske kunstarter: dans, teater, musik eller artisteri. I samarbejde med andre elever arbejder du også med at producere forestillinger, shows og events.

Undervisningen:
Undervisningen foregår som en kombination af teori, proces og samarbejde omkring produktion, markedsføring og afholdelse af events. Du får afprøvet grænser og styrket kroppen/stemmen/det musiske udtryk afhængigt af lokation og de linjefag du vælger. Se nedenstående figur. Du får kendskab til alle fag på din linje, men du har mulighed for at fordybe dig i et fag og dygtiggøre dig inden for det område.

Almenfag og fremtidsperspektiver:
På FGU Hovedstaden laver vi integreret undervisning. Det betyder at du lærer dansk og matematik samtidig med at du arbejder i praksis med dine linjefag. Vi i FGU hovedstaden tror nemlig på, at du lærer bedst, når du er aktiv, og derfor bryder vi med den klassiske skolebænksundervisning.

Linjen retter sig mod: Erhvervsuddannelser inden for den kreative branche, fx event og av-tekniker, scenekunstskolen, film og tv-produktion, eventkoordinator, ufaglært arbejde som fx assistent på teatre, festivaler/koncertsteder, servicejobs indenfor kultur- og turistbranchen mv.

Lokationer, fag og undervisning: (NB - hvis du vælger scenekunst på Østerbro skal det udspecificeres i din målgruppevurdering, om du vil spille musik eller lave dans og teater)

 

 

Toninger:


⊚ Scenekunst linjen på Østerbro omfatter Dans,Teater og Musik. På Dans og Teater arbejder du med fremstilling af sceniske forestillinger med brug af et væld af forskellige genrer inden for teater og dans. På Musik får du indgående kendskab til hele det rytmiske felt gennem samspil og performance ved koncerter i og uden for huset.

⊚ På Vesterbro er fokus lagt på artisteri, hvor du trænes i at udvikle og vise din kunnen inden for cirkusdiscipliner i ny-cirkusgenren ved mange forskelligartede events.

 

Kontakt:

Se kontakt og besøgsinfo på de bydelsskoler, hvor du kan tage Scenekunst:

VesterbroØsterbro

 

Bliv elev - klik her