cover

Produktionsgrunduddannelse

Produktionsgrunduddannelsen (pgu) er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde, men også gerne vil forbedre dig i dansk og matematik. Undervisningen foregår på en af skolens mange værksteder rundt omkring i hovedstadsområdet, hvor du fx kan arbejde med at lave mad i et køkken, bygge ting på et træværksted eller producere foto & video på et medieværksted.

Uddannelsessporet er for dig, der gerne vil ind på en erhvervsuddannelse eller i ufaglært arbejde - enkelte kan også komme videre på en ungdomsuddannelse - såsom HF eller gymnasiet. For at sikre din fremtid efter dit FGU forløb, afholdes der månedlige evalueringssamtaler mellem dig og dine lærere.

Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller ydelser, som kan sælges. FGU hovedstaden har værksteder inden for følgende 12 faglige temaer:

 

tema

 

Ved siden af værkstedsundervisningen får du også undervisning i dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære) samt eventuelle valgfag. På pgu bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens fagområder.

 

Produktionsgrunduddannelsen er især for dig som:

⊚ Er træt af den almindelige skolegang og undervisningsform
⊚ Er god til at bruge dine hænder
⊚ Gerne vil arbejde inden for produktion og/eller håndværk
⊚ Gerne vil videre på erhvervsuddannelse eller i ufaglært arbejde

 

Godt at vide inden du starter

Optag:
Der er optag på pgu to gange om året - januar og august, og starter ud med et introducerende basisforløb. Læs mere om dette HER
 

Adgangskrav:
Produktionsgrunduddannelsen er for dig under 25 år uden en ungdomsuddannelse, der har opfyldt
undervisningspligten, og som elsker at bruge dine hænder.


Længde:
Uddannelsen tager minimum 12 uger og maksimum 2 år, men kan forlænges, hvis skolen og kommunen mener, at det
vil være godt for dig.


Økonomi:
Skoleydelsen er på 2.631 kr. pr. måned til hjemmeboende og 6.106 kr. pr. måned til udeboende, og der kan søges om et
forsørgertillæg.


Fremtidsmuligheder:
Produktionsgrunduddannelsen er for dig, der gerne vil videre på en erhvervsuddannelse eller i ufaglært arbejde.

 

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Uddannelsen foregår, så den teoretiske del og den praktiske undervisning blandes. Uddannelsen består af ca. ⅔
produktion og ⅓ almindelig undervisning. Et forløb kan se sådan ud:
⊚ Basisforløb:‘Mad og ernæring’ (intro), matematik (intro), dansk (G), PASE (G)
⊚ 1. halvår: Mad og ernæring (FGU1), matematik (intro), dansk (G), PASE (G)
⊚ 2. halvår: Mad og ernæring (FGU2), matematik (intro), dansk (E)
⊚ 3. halvår: Mad og ernæring (FGU3), matematik (G), dansk (E)
Den måde, undervisningen foregår på, sikrer, at du kan begynde og afslutte din Almene grunduddannelse på det niveau,
som er det rigtige for dig. Begyndelses- og slutniveauet kommer til at stå i din uddannelsesplan.

 

Prøver og beviser

Du kan afslutte dit faglige tema med en prøve på fgu 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Hvis du afslutter dit faglige tema på fgu 1- eller 2-niveau, får du en standpunktsbedømmelse, hvor det bliver vurderet, om du har bestået/ikke bestået.  

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten g-, e- eller d-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, herunder karakterer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer. Hvis du afslutter pgu med en faglig prøve på fgu 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.

 

Kombinationsforløb

Når du går på FGU har du har mulighed for at komme på Kombinationsforløb.
Kombinationsforløb er korte undervisningsforløb, der foregår på en erhvervsskole.

Et Kombinationsforløb kan hjælpe dig med at bliver afklaret om uddannelsesvalg, og med at udvikle dine personlige, sociale og faglige kompetencer inden uddannelsen påbegyndes, så du får mulighed for at vænne dig til den atmosfære og de krav, der stilles på en erhvervsskole.
Ideen er, at du bliver afklaret, inden du begynder på en uddannelse og ikke risikerer at dropper ud efter nogle måneder, for derefter at skulle starte forfra.
​Efter kombinationsforløbet kan du komme tilbage på FGU, som du kender, indtil du kan blive optaget på erhvervsskolen i et ordinært uddannelsesforløb, eller du kan starte direkte op på erhvervsskolen.

 

Tilfør din uddannelse spændende erhvervstræning

På Produktionsgrunduddannelsen kan du tilføje erhvervstræning med skoleydelse. Erhvervstræningen, som er kortere
end fx virksomhedspraktikken i Erhvervsgrunduddannelsen, planlægges, så du kommer til at arbejde i en rigtig
virksomhed. Det giver dig erfaringer, der gør det lettere for dig at vælge uddannelse og job i fremtiden.
Erhvervstræningen kan også bruges som din adgang til en praktikplads eller et job i en virksomhed. Du kan få 4 ugers
erhvervstræning pr. halve år, dog højst 2 uger ad gangen. 
 

 

Har du brug for vejledning?

Er Produktionsgrunduddannelsen noget for dig, og vil du gerne høre mere om dine muligheder for at blive optaget? Så
book en tid med din vejleder enten på din nuværende skole eller hos din UU vejleder. Du kan finde kontakt info på FGU hovedstaden HER

 

Tilmeld dig en FGU-uddannelse

Du kan finde kontakt info på FGU hovedstaden HER