PGU linjers faglige temaer

Linjer og deres faglige temaer

Håndværk & Service   Byg bolig og anlæg, Motor og mekanik

Business   Handel og Kundeservice

Scenekunst  Musisk og kunstnerisk produktion 

Medie & Kommunikation    Kommunikation og medier

Køkken & Klima   Mad og ernæring

Design & Genbrug  Miljø  og genbrug

Pædagogik & Omsorg  Omsorg og Sundhed

Kultur & Event  Turisme, kultur og fritid

 
 
Det vil sige, at FGU Hovedstaden pt ikke udbyder følgende faglige temaer på PGU sporet.
 

Jordbrug, skovbrug og fiskeri

Service og transport

Industri (plast, metal m.m.)

Service og transport og Industri er tilgængelige på erhvervsgrunduddannelsen EGU.