PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære)

 

PASE handler om privatøkonomi og læren om at kunne indgå, kollegialt og professionelt, på en arbejdsplads. Faget skal give en forståelse for vigtigheden af, at eleven dels bliver selvforvaltende, og dels kan samarbejde og indgå på en arbejdsplads eller et videre uddannelsesforløb. I faget indgår små teoretiske oplæg, gruppearbejde, virksomhedsbesøg, projekter og praktiske øvelser.
 
I PASE indgår grundlæggende dele af privatøkonomiske områder, kommunikation og samarbejde, arbejdsmarkedets muligheder inden for elevens beskæftigelsesprofil, samt virksomhedsforlagt undervisning og erhvervstræning. Den praktiske del af PASE kan med fordel integreres i den øvrige undervisning.  
 
Undervisningen i PASE sigter mod at styrke elevernes forståelse for betydningen af grundlæggende kompetencer som f.eks. mødestabilitet, kommunikation og samarbejde, arbejdsmarkedsforhold, samt at eleven skal kunne forvalte problemstillinger inden for privatøkonomiske områder som eksempelvis egen økonomi, skatteforhold, løn- og ansættelsesforhold og forsikringer. Endvidere skal arbejdet med faget udvikle elevens faglige, personlige og sociale kompetencer, og derved øge elevens lyst, motivation og forudsætning for videre uddannelse eller beskæftigelse med selvforsørgelse som mål.