Pædagogik & Omsorg

 

Beskrivelse:
Du arbejder med pædagogik og undervisning for børn, unge og ældre igennem dans, idræt og kreative projekter, og sammen med dine klassekammerater på linjen prøver du kræfter med at udvikle og afholde aktiviteter for målgruppen.

Undervisning:
Du får praktisk og teoretisk viden om pædagogik, psykologi, motivation, leg og læring, krop og idræt og sundheds -og omsorgslære. På linjen arbejder du med teamwork, konflikthåndtering, natur, sundhed, trivsel, kost, motion og kommunikation. Se nedenstående figur for overblik over fag og undervisningsindhold på de linjen forskellige bydelsskoler. Du får kendskab til alle fag på din linje, men du har mulighed for at fordybe dig i et fag og dygtiggøre dig inden for det område.

Almenfag og fremtidsperspektiver:
På FGU Hovedstaden laver vi integreret undervisning. Det betyder at du lærer dansk og matematik samtidig med at du arbejder i praksis med dine linjefag. Vi i FGU Hovedstaden tror nemlig på, at du lærer bedst, når du er aktiv, og derfor bryder vi med den klassiske skolebænksundervisning.

Linjen retter sig mod: Pædagog, Pædagogisk assistent, Lærer, Social – og sundhedshjælper og -assistent

Lokationer, fag og undervisning:

Toninger:

⊚ FGU Amager beskæftiger sig med ældreomsorg, pleje, livskvalitet, fysisk aktivitet samt projekter og events, herunder workshops i f.eks. børnehaver.

⊚ FGU Valby beskæftiger sig hovedsageligt med undervisning og projektforløb med børn og unge. Du deltager i og igangsætter sport og fysisk aktivitet samt event og projekter med målgruppen. Kontakt med fx ældre kan også være en del af aktiviteterne.

⊚ FGU Nørrebro giver dig mulighed for at udforske mulighederne i idræt og dans. De får undervisning i dans samt sport, særligt i fodbold. Du underviser andre, f.eks. i børnehaver, på lokale skoler mv.

 

Kontakt:

Se kontakt og besøgsinfo på de bydelsskoler, hvor du kan gå på Pædagogik & Omsorg:

NørrebroValby ★ Amager

 

Bliv elev - klik her