Ordensreglement

ORDENS- OG SAMVÆRSREGLER for FGU-Hovedstaden


 

SKOLETID
I skoletiden opholder du dig på skolen, med mindre andet er aftalt med læreren. Hvis du er forhindret i at møde på skolen, skal du melde det til din lærer før mødetid. Hvis du ikke er mødestabil, vil du blive indkaldt til en samtale.

 

SKOLEYDELSE
Din lærer registrerer dit fremmøde og fravær hver dag. Du modtager kun skoleydelse for den tid du deltager i undervisningen, produktionen eller erhvervstræning. Der trækkes dog ikke i skoleydelsen, hvis der er tale om ”lovligt fravær”, f.eks. når du er syg eller skal til et vigtigt møde - og melder det til din lærer. Hvis du mener, at du er blevet trukket for meget i skoleydelse på grund af ”ulovligt fravær”, har du ret til at klage.


MOBNING OG CHIKANE
På skolen skal der være plads til os alle, og vi accepterer ikke mobning, chikane, trusler, vold eller anden krænkende adfærd. Hvis du er udsat for dette, eller oplever at andre bliver det, skal du henvende dig til din lærer, vejleder eller skolens ledelse.


HÆRVÆRK
Vi behandler bygninger og inventar ordentligt, og rydder op efter os selv. Hærværk og anden skadevoldende adfærd vil medføre sanktioner, og evt. krav om erstatning eller udbedring.


RYGNING
Rygning er ikke tilladt på skolens område, men tillades dog på et særligt afgrænset rygeområde.


RUSMIDLER
I skoletiden skal du være upåvirket, og må ikke indtage eller være i besiddelse af alkohol eller andre rusmidler.


BILLED- OG LYDOPTAGELSER
Du må ikke optage eller dele foto, video eller lyd af andres private forhold, navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke andres blufærdighed eller personlige integritet.


SANKTIONER
Overtrædelse af skolens ordens- og samværsregler vil – afhængigt af graden og karakteren – medføre sanktioner i form af
- mundtlige eller skriftlige advarsler
- midlertidig udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer
- midlertidig udelukkelse fra undervisning i op til 10 dage
- midlertidig bortfald af skoleydelsen i op til 5 dage
- bortvisning fra skolen (i grove eller gentagne tilfælde)