Nødundervisning på FGU Hovedstaden

 

I skrivende stund er vi på FGU stadig omfattet af nødundervisning, hvor det meste af undervisningen foregår virtuelt. Enkelte elever, der er i en særlig sårbar position, møder op fysisk på skolen. Myndighederne har forlænget restriktionerne til d. 5 februar, så vi forsætter med virtuel undervisning og nedlukkede bydelsskoler.

Det er en udfordring for mange af vores elever, når undervisningen primært foregår virtuelt. Vores fokus er derfor i høj grad at fastholde eleverne i uddannelse.  Her får vi brug for jeres hjælp, i forhold til at få støttet op omkring og få motiveret denne gruppe af unge, som har det særligt svært under nedlukningen. Vi kontakter jeg, hvis vi mener, at der er risiko for frafald, hvis der er mistrivsel osv.

 

Afsøgningsforløbet og rundvisninger 

Vi bliver nødt til at aflyse afsøgningsforløbet, det kan ikke afholdes på forsvarlig vis, da en stor del af indholdet på afsøgningsforløbet, er at komme rundt på skolerne og se og opleve de forskellige linjer og hold. 

Vi melder ud på vores hjemmeside og her under vejledernyheder, når det igen er muligt at afholde både afsøgningsforløbet og rundvisninger. 

Alle, der var tilmeldt afsøgningsforløbene i uge 2 og 4 har fået besked i e-Boks om aflysningen 

 

Optagelse af nye elever: 

Der startede ca. 85 nye elever op FGU-Hovedstaden d.6. januar og vi optager fortsat elever. Næste opstartsdato er d.18. januar.  

At starte nye elever op på onlineundervisning er ikke en helt let opgave, men vi har forsøgt os med nedenstående model: 

 I optagelsesbrevet til eleverne står der, at vi kontakter dem for at aftale et tidspunkt, hvor de skal komme ind fysisk på skolen til et kort informationsmøde. Her hjælper vi eleverne med at komme på de digitale platforme vi bruger i onlineundervisningen. Ligeledes vil deres FGU-vejleder være til stede på mødet. Eleverne kommer ind i hold med fire ad gangen. 

Næsten alle de 85 elever, som startede d. 6. januar har fået adgang til Teams og deres holdrum. De elever vi ikke har kunne få kontakt til, vil vi kontakte jer vejledere i kommunen om. 

 

Elevadministration og opdateret kontaktoplysninger og telefontider 

Vores elevadministration har åben for telefonisk henvendelse hver dag ml. kl. 10-12. Henvendelse kan enten ske til elevadministrationsmedarbejder:  

Lone Seidelin: Mobil: 22119534 Mail: Losa@fguhovedstaden.dk 

Andreas Vegeberg Løgstrup: Mobil: 51814151 Mail: anlo@fguhovedstaden.dk 

Ligeledes kan der også sendes mail til vores sikkerpost@fguhovedstaden.dk