Medie & Kommunikation

 

Beskrivelse:
På Medie & Kommunikation arbejder du med flere forskellige typer af kommunikation og medier såsom SoMe, foto, film, video, podcast, grafik, artikler m.fl. Sammen med andre elever arbejder du også med udførelse af kreative PR-projekter og kampagner eller laver events såsom udstillinger, støttekoncerter eller filmscreening.
 
Undervisning:
I undervisningen arbejder du og dine klassekammerater med hele den kreative proces fra ide til udførelse/udgivelse. Undervejs i projekterne får du også indblik i processen med kunde-/målgruppekontakt i konkrete opgaver. Du arbejder selvstændigt og i grupper med opgaver på og uden for din bydelsskole. Du får kendskab til alle fag på din linje, men du har mulighed for at fordybe dig i et fag og dygtiggøre dig inden for det område.

Almenfag og fremtidsperspektiver:
På FGU Hovedstaden laver vi integreret undervisning. Det betyder at du lærer dansk og matematik samtidig med at du arbejder i praksis med dine linjefag. Vi i FGU hovedstaden tror nemlig på, at du lærer bedst, når du er aktiv, og derfor bryder vi med den klassiske skolebænksundervisning.

Linjen retter sig mod: Fotograf, grafiker, skilteteknikker, kommunikation og medieuddannelser, eventkoordinator m.fl.

 

Lokationer og toninger:

 

Toning:

⊚ På Nørrebro er der fokus på børn og unges opvækst- og livsvilkår i et globalt perspektiv gennem planlægning og gennemførelse af rejse med efterfølgende udarbejdelse af kampagnematerialer om de unges vilkår. Linjen opfordrer eleverne til at tage stilling til det samfund, både lokalt og globalt, de er en del af, ved aktivt at producere materiale, der kan fremme debat og forandring.

⊚ På Vesterbro er der fokus på tværfagligt arbejde i et stort autentisk atelierfællesskab med produktioner og opgaver, ofte udført i grupper, hvor forskellige niveauer og kompetencer kommer i spil og kan løfte og inspirere hinanden. På linjen udvikler, afprøver og afvikler eleverne ambitiøse projekter.

⊚ På Østerbro er der fokus på at opnå erfaring med de forskellige håndværk (foto, film, podcast, grafik) og deres muligheder i tværfaglige projekter. Mulighed for fordybelse i konkrete håndværk og processer for interne og eksterne samarbejdspartnere.

 

Kontakt:

Se kontakt og besøgsinfo på de bydelsskoler, hvor du kan tage Medie & Kommunikation:

NørrebroVesterbroØsterbro

Bliv elev - klik her

dsc