Ingen prøve afholdelse

Ingen prøveafholdelse for elever på FGU Hovedstaden

Fredag d. 22/4 2020 kl. 16.45

Forklaringsvideo HER

Standpunktsbedømmelse

Folketinget har vedtaget en lov, der betyder, at prøverne på FGU i værkstedsfag og i almene fag er aflyst i juni 2020. I stedet vil du modtage en standpunktskarakter eller en standpunktsbedømmelse i dine fag. Standpunktsbedømmelsen og -karakteren kommer til at stå på det bevis, du modtager, når du stopper på skolen.

Ifølge FGU-loven skal hver elev, der stopper på FGU, have en afsluttende bedømmelse/karakter. Så selvom du ikke er tilmeldt prøve her til sommer, skal du alligevel have en bedømmelse i alle dine fag, hvis du stopper.

Du bliver vurderet på dit faglige niveau. Bedømmelsen tager udgangspunkt i din arbejdsportfolie og din indsats i faget – både før og under nedlukningen. Tal med din lærer om, hvordan du kan arbejde med fagene, så du styrker dit faglige niveau.

Du modtager dit bevis i e-boks i begyndelsen af juli 2020.

 

For PGU-elever

Du vil modtage en standpunktsbedømmelse i dit værkstedsfag. Dit faglige niveau vil blive bedømt som enten bestået eller ikke bestået. Der er tre faglige niveauer i dit værkstedsfag: FGU niveau 1, 2 og 3. Din lærer vil orientere dig om, hvilket niveau du bliver bedømt på.

I dine almene fag dansk, matematik og PASE vil du modtage en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. Dit faglige niveau vil blive bedømt ud fra et af niveauerne G, E og D. Din lærer vil orientere dig om, hvilket niveau du vil blive bedømt udfra.

 

For AGU-elever

Du vil modtage standpunktskarakterer efter 7-trinsskalaen i alle dine fag på AGU, dvs dansk, matematik, identitet og medborgerskab samt valgfag. Dit faglige niveau vil blive bedømt ud fra et af niveauerne G, E og D. Din lærer vil orientere dig om, hvilket niveau du vil blive bedømt udfra.

 

For KUU-elever

Du vil modtage en standpunktsbedømmelse i stedet for prøven i din portfolie. Du vil modtage standpunktskarakterer efter 7-trinsskalaen i dine almene fag på D-niveau i stedet for AVU-prøverne.

 

Vi forsætter vores kreative og indholdsrige undervisning online. Vi bager nemlig stadig brød, fikser cykler, tegner pythagorastrekanter, læser Steen Steensen Bliche