Information om COVID 19 restriktioner fra 10. december i FGU Hovedstaden til alle elever

 

Kære elev på FGU Hovedstaden


Som følge af et øget smittetryk i hovedstadsområdet har regeringen indført yderligere restriktioner for 38
kommuner fra 9. december og året ud. FGU Hovedstaden er ikke omfattet af kravet om nedlukning af skoler, men vi
vil gerne passe mest muligt på dig og dine skolekammerater og undgå smittespredning på vores skole. Derfor vælger
vi at omlægge vores undervisning til virtuel undervisning fra 10. december 2020 og året ud.
Det betyder, at du skal møde normalt i skole i morgen onsdag den 9. december, hvor du sammen med din lærer får
mere besked om, hvordan du skal møde ind virtuelt fra torsdag den 10. december. Vi regner med, at du skal følge
dit normale skema hjemme fra de kommende uger.


Har du ikke adgang til PC eller telefon så undervisningen kan følges hjemmefra, forventer vi, at du møder ind på
skolen og følger den virtuelle undervisning fra det faste lokale/værksted, du normalt har undervisning i.
Din lærer og vejleder vil sammen med dig også aftale, om du af andre grunde skal have mulighed for at møde fysisk
ind på skolen de næste to uger.


Er du EGU-elev i virksomhedspraktik, så skal du følge de regler som din praktikvirksomhed har for håndtering af de
nye COVID19 restriktioner. Vejlederne kan ikke komme ud i din virksomhed, men du kan altid få telefonisk kontakt
med din vejleder.


Hvis du er en af de elever, som skal til prøve i december måned, så afholder vi dine prøver som planlagt.
Har du aftalt en vejledersamtale eller får du behov for det de kommende uger, så kan du sammen med din vejleder
aftale om samtalen holdes på skolen eller virtuelt.


Da køkkener også omlægges til virtuel undervisning, vil vi ikke kunne servere morgenmad og frokost.

Hvis du har spørgsmål så snak med din vejleder eller lærer.

Vi glæder os til at se dig igen den 4. januar

Venlig Hilsen
Lone Hansen
Rektor