Info til vejlederne i den kommunale ungeindsats

 

Tilmeldingsprocessen og samarbejdet mellem FGU Hovedstaden og de Kommunale UngeIndsatser om målgruppevurdering og udveksling af oplysninger i Uddannelsesplanen er endnu ikke fuldt ud planlagt, udfoldet og fastlagt.  

Vi ved dog, at alle unge i FGU Hovedstadens dækningsområde skal have mulighed for at starte i FGU, umiddelbart efter at de er målgruppevurderet og har fået en uddannelsesplan. Derfor vil der være løbende optag i FGU Basis. Derudover vil der være to årlige optagelsestidspunkter til sporene. Tidpunkterne herfor er endnu ikke fastlagt, og vil derfor blive udmeldt senere. 

Det aktuelle og løbende udbud af pladser i AGU, PGU og EGU vil så vidt muligt blive justeret i takt med, at vi opnår viden om de unges ønsker til FGU. Samtidig vil det ikke altid vil være muligt at indfri de unges specifikke og individuelle ønsker, hvis der allerede er fyldte hold på det tilbud, den unge ønsker. Derfor vil FGU Hovedstaden arbejde på, at den unge - når de har valgt enten AGU eller PGU/EGU - får mulighed for at afgive en 1-3. prioriteret omkring valg af adresser i AGU, samt temaer, værksteder og adresser i PGU.  For EGU elever vil tema og praktikaftale være udslagsgivende for muligheden for at kunne prioritere en adresse. Formålet hermed er, at den unge ikke skal vente eller på venteliste til at komme i gang, hvis de som 1. prioritet vælger et AGU-forløb eller et tema/ værksted på en adresse, hvor der ikke er plads, når eleven vil have behov for at starte. 

 

Se detaljeret beskrivelse af vores tilbud her