Info til vejledere i kommunerne

 

Alle under 25 år, som bor i København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner og hverken er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse kan begynde på FGU Hovedstaden. Vi modtager mange uddannelsesplaner i de her dage fra jer kommunale vejledere og vi er i fuld gang med at placere og indskrive elever.
I den her fane finder I informationer om udfyldelse af uddannelsesplan og svar på optagelse. Jo flere af de nødvendige oplysninger vi får fra jer sammen med uddannelsesplanen, jo hurtigere kan vi give eleverne besked om optagelse og eventuel opfyldelse af deres ønsker. Derfor vil vi gerne bede jer hjælpe os.

Info om uddannelsesplan:
⊚  Skriv både elevens og jeres egne kontaktoplysninger på planen. Vi vil gerne bede om mail og telefonnummer på begge parter, hvis der er noget, der hurtigt skal afklares. Eleven får desuden besked om optagelse på mail.

⊚ Det er vigtigt, at I (UU- og KUI-vejledere) sammen med en kommende elev udfylder alle punkter i planen. Vær opmærksom på at notere, om eleverne skal have dansk eller dansk som andetsprog. Som udgangspunkt skal elever, der ikke har gået i dansk folkeskole en længere årrække have dansk som andetsprog. Det gælder således elever fra sprogskoler. Kravet til dem for at begynde på FGU Hovedstaden er, at de skal have taget en såkaldt PD2 (danskprøve 2) eller have bestået minimum FVU trin 2 eller tilsvarende.

⊚ Husk dokumentation fra elevernes tidligere skolegang og eventuelle eksamener og at sende kopi med uddannelsesplanen til os på FGU Hovedstaden. AGU-elever skal lave prioriteret liste med tre ønsker om lokalitet for deres spor. For kommende PGU-elever vil vi bede jer og eleverne notere tre ønsker om tema og værksteder. Hvis en elev ønsker EGU, vil valget af branche være bestemmende for den adresse, eleven tilknyttes. Så her skal der ikke prioriteres mellem lokationerne.

Målgruppevurdering og uddannelsesplan sendes enten til vores e-boks eller på sikker mail til sikkerpost@fguhovedstaden.dk
Info om spor og værksteder - se skema nederst på denne side.

Kontakt FGU-vejledning: vejledning@fguhovedstaden.dk  mobiltlf.: 51814151

Klik her for detaljeret beskrivelse af værksteder og fag info