Info til vejledere

 

FGU Hovedstadens Afsøgningsforløb er et introducerende vejledningsforløb på 5 dage, og der afsluttes når der er lagt en plan for den unges videre forløb. Formålet er at afklare hvorvidt den unge er målgruppe for FGU og, hvor dette er tilfældet, sammen med den unge at definere hvilket uddannelsesspor i FGU, der udgør et match til den unges drøm og kompetencer indenfor hhv. AGU, PGU og EGU.


Forløbet afsluttes med en skriftlig tilbagemelding med en anbefaling til MGV/uddannelsesplan.Tilbagemeldingen udgør en vurdering af den i den unges ressourcer, samt skønnet behov for tilegnelse af faglige, sociale og job- eller studierelaterede kompetencer rettet mod kompetencegivende uddannelse eller beskæftigelse på kortere eller længere sigt.

 

Det tilstræbes, at du overgår direkte fra Afsøgningsforløbet og videre til basis eller en af sporene i FGU Hovedstaden.

 

Målgruppe


Forløbet retter sig mod de unge, der er i tvivl om FGU er rette uddannelse og hvilket spor i FGU de skal vælge. Den unge skal være klar på at forløbet dels foregår på forløbets ”base” (FGU Hovedstaden - Vesterbro), samt på de øvrige fem bydelsskoler i hovedstaden, hvor eleverne via rundvisning, i møde med skolernes elever og rent praktisk, introduceres til de mange uddannelsesveje i FGU.  

 

Indhold

Afsøgningsforløbet står på et forløbsdesign, der dels sikrer at de unge introduceres bredt til FGU, dels tilrettes i forhold til skolens øvrige uddannelsesaktivitet, hvor det skønnes relevant for gruppen at deltage. Hertil udgør vejledningen et centralt bindeled mellem skolen og den unge i samarbejde med UU og jobcenter, hvorfor en fast tilknyttet FGU-vejleder følger den unge gennem forløbet og sikrer den gode overgang. 

Indholdet er sammensat af følgende elementer:

•    Introduktion til FGU Hovedstadens skoler og information om AGU, PGU og EGU

•    Intro til EGU og gruppevejledning

•    Information om EUD, HF og adgangskrav

•    Gruppe- og individuel vejledning

•    Afsluttende tilbagemelding med anbefaling til målgruppevurdering/uddannelsesplan

 

Afsøgningsforløbet foregår på:

FGU Hovedstaden - Vesterbro

Enghave 82B

2450 København SV

 

Opstart

Hvis den unge vil på afsøgningsforløbet skal vedkommende tale med sin vejleder i kommunen om det. Ved vedkommende ikke hvem det er, kan det undersøges HER

 

Eksempel på ugeskema:

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08:30 - 9:30


FGU Vesterbro 

Velkommen til FGU

Indhold for afsøgningsforløbet

 

 

FGU Vesterbro

EGU

 

FGU Vesterbro

Introduktion til EUD/HF.

Powerpoint.

 

 

FGU Vesterbro

Individuelle samtaler

 

FGU Vesterbro

Individuelle samtaler

09:30 - 10:00

Pause/morgenmad  

Pause/morgenmad 

Pause/morgenmad

Pause/morgenmad

Pause/morgenmad

10:00 - 11:30

 

Intro til FGU

Uddannelse. Powerpoint mm.

 

Rundvisning - FGU Husumgade

 

 Transport til FGU Amager

 

Individuelle samtaler

 

Individuelle samtaler

12:00 - 12:45

Frokost

Frokost

Frokost kl. 11.30-12.15

Frokost

Frokost

12:45 – 15.00

 

Rundvisning FGU Vesterbro

Rundvisning FGU Valby

 

 

Rundvisning - FGU Ravnsborggade & Østerbro.

 

Rundvisning – FGU Amager

 

 

Individuelle samtaler

 

Individuelle samtaler