Identitet og Medborgerskab

Identitet og medborgerskab er et dannelsesfag. Faget giver eleverne kompetencer til selvstændigt, at kunne medvirke som aktive medborgere i det danske samfund. Faget inddrager temaer og problemstillinger fra filosofi, sociologi, religion, historie, psykologi, sundhed, ernæring og motion til at afdække aktuelle udfordringer og dilemmaer. Emnerne skal have relevans for de unges muligheder for at foretage selvstændige valg, udvise ansvar og indgå i fællesskaber.
 
Eleverne skal i faget Identitet og medborgerskab tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til egen og andres livsopfattelser. Undervisningen skal styrke elevens forståelse for egen psykiske udvikling og andre menneskers personlige, sociale og kulturelle forskelligheder.
 
Eleverne skal udvikle kompetencer til kritisk tænkning. Eleven skal i faget stifte bekendtskab med forskellige livssyn og politiske ståsteder, der sætter egen livssituation i perspektiv. Undervisningen skal sætte eleven i stand til at forholde sig til udsagn og argumenter, der bygger på varierende værdigrundlag.
 
Eleverne skal gøre sig erfaringer med demokratiske processer i relation til fællesskaber i skolen og i samfundet samt bruge deres færdigheder i forbindelse med personlig stillingtagen, medansvar og handling i et demokratisk samfund.