sd

FGU - din nye uddannelse

 

Din fremtid ligger lige om hjørnet

 

Er du under 25 år og ikke rigtig klar til gymnasiet eller erhvervsuddannelse, så kan FGU være det rigtige for dig.

FGU hovedstaden er for dig, der har brug for et trygt undervisningsmiljø, hvor du har tid og ro til at blive dygtigere fagligt, vokse som menneske og skabe tætte venner. Uddannelsen er på højst 2 år og hjælper dig videre til en erhvervsuddannelse, gymnasiet eller til hf. Du kan også gå direkte ud og få et job.

Måske er du skoletræt eller er faldet fra en ungdomsuddannelse, og har brug for at finde motivationen og vejen tilbage. FGU hovedstaden tilbyder dig derfor en unik forberedende grunduddannelse (FGU) med almene fag, undervisning på værksted og praktik. Dertil får du skoleydelse, når du er elev på FGU Hovedstaden.

FGU Hovedstaden er for unge, der bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommuner. Vi har adresser på Vesterbro, Nørrebro, Valby, Østerbro, Amager og Indre by, hvor du kan vælge mellem de tre spor og mellem forskellige værksteder/temaer, - hvis du vil på PGU eller EGU.

 

Uddannelsen består af tre uddannelsesspor:

 

Almen grunduddannelse - agu: For dig, der gerne vil forbedre dine boglige fag og gå videre på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse som for eksempel HF.


Produktionsgrunduddannelse - pgu: For dig der kan lide praktisk og kreativt arbejde, men også får mulighed for at forbedre dig i dansk og matematik for at gå på erhvervsuddannelse/HF.


Erhvervsgrunduddannelse – egu: For dig der gerne vil i praktik i en virksomhed for at komme i job eller tage en erhvervsuddannelse.

 

Og der er god mulighed for at skifte spor undervejs, hvis du ikke lige rammer rigtig første gang.

struktur

 

FGU - den forberedende grunduddannelse


FGU er et tilbud til dig, der

⊚ Er under 25 år

⊚ Ikke har taget en ungdomsuddannelse

⊚ Ikke har et fuldtidsjob (defineret som 20 timer eller derover pr. uge)

⊚ Har brug for at få overblik over dine muligheder, og blive sendt godt afsted til job eller uddannelse

⊚ Har brug for at få afklaret dine fremtidsdrømme og få rum til at udvikle dit talent

 

På FGU Hovedstaden laver vi integreret undervisning. Det betyder at du lærer matematik samtidig med at du arbejder i praksis med træ, metal, foto og video, mad eller lign. Vi i FGU hovedstaden tror nemlig på, at du lærer bedst, når du er aktiv. Derfor bryder vi med den klassiske skolebænksundervisning, og skaber et miljø, hvor du lærer samt udvikler dit talent gennem praktisk erfaring.

 

Med FGU får du

⊚ En uddannelse på op til 2 år, der er tilpasset dig

⊚ En uddannelse der kan sættes sammen efter dine interesser og ønsker

⊚ Undervisning på forskellige niveauer. Du kan altså begynde og afslutte på det niveau, der passer til dig.

⊚ Mulighed for at gennemføre en uddannelse

⊚ En klar plan for næste skridt i dit liv - den uddannelse eller job, du kunne tænke dig

 

To ting der gør FGU hovedstaden helt særligt

⊚ For det første er undervisningen anderledes end på andre skoler. Praksis, produktion og praktik er det, som undervisningen bygger på. Du får en aktiv og varieret skoledag, hvor du kan bruge dig selv. Du kan arbejde i grupper eller arbejde alene, hvis du har brug for det.
 

⊚ Der vil være fælles sociale arrangementer og idrætsaktiviteter. Der vil være en madordning, så du slipper for madpakken. På FGU vil alle have fokus på, at du trives og har det godt. Derudover får du skoleydelse, når du går på FGU hovedstaden. Læs mere om hvor mange penge du får HER

 

produktiv

 

Faglige temaer og almen undervisning

FGU Hovedstaden tilbyder 9 forskellige faglige temaer og 9 almene fag. Et fagligt tema er fx Mad og ernæring eller Motor og mekanik. Temaerne danner rammen om det værksted, hvor undervisningen foregår. Du kan få temaerne på et intro­niveau og efterfølgende på de tre niveauer FGU 1, FGU 2 og FGU 3. Med FGU 3 kan du afslutte uddannelsen med et uddannelsesbevis. Du finder ud af sammen med din kommunale vejleder, hvilket niveau du skal begynde på, og hvilket niveau du skal slutte på.

De ni almene fag kan du også få på et introniveau og efterfølgende tre niveauer G, E og D (G svarer til 9. klasse­ niveau, E svarer til 10. klasseniveau, og D svarer til et niveau over 10. klasse). Du kan få adgang til en ungdomsuddannelse, fx hf, ved at bestå dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik på D niveau og samfundsfag og naturfag på mindst G niveau. For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du som udgangspunkt have bestået 9. klasses afgangseksamen. Hvis du ikke har bestået afgangseksamen, men opnået karakteren 02 i dansk og matematik på G ­niveau, er det muligt at blive optaget via en samtale.

FGU hovedstaden har alle de fag, du skal bruge for at  komme ind på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Men der er forskel på, hvilke faglige temaer og værksteder der udbydes på de forskellige adresser af FGU hovedstaden. Din vejleder i kommunen eller på de forskellige skoler under FGU Hovedstaden kan fortælle dig, hvilke muligheder der er på hvilke FGU adresser i hovedstadsområdet.

Se alle 9 faglige temaer i FGU Hovedstaden HER

 

Optagelse på FGU hovedstaden

Du skal allerførst kontakte din vejleder og aftale et møde. Husk at tage dine skolepapirer fra tidligere og eventuelle eksamensbeviser med til mødet. Din vejleder finder du ved at ringe enten til din kommune og spørge, eller du kan finde vedkommende på minvejleder.dk

Sammen med vejlederen finder du ud af, om FGU Hovedstaden er noget for dig. Vejlederen laver en såkaldt målgruppevurdering og en uddannelsesplan. Du skal lave en liste med tre ønsker om, hvor på FGU Hovedstaden, du vil gå. En uge efter din ansøgning er modtaget, får du besked af skolen om, hvor du skal gå.

For elever, der allerede er i gang med et forløb på produktionsskoler i FGU Hovedstadens område, gælder der særlige regler. Kontakt din vejleder på skolen for at være klar til næste elevoptag.

Læs mere HER

 
Op til 2 år

Det er ikke et krav, at du gennemfører FGU på en bestemt tid. Det kommer an på, hvad du har behov for. Du kan fx gå på FGU i 3 måneder og derefter gå til prøve, hvis du er klar. Som udgangspunkt kan du ikke gå på FGU mere end to år.

Hvis du er i tvivl, om FGU er noget for dig, kan du starte i et afsøgningsforløb på op til 2 uger. Her kan du snuse til de forskellige fagområder og få vurderet dine kompetencer (fx tidligere skolegang, arbejde og kurser). Læs mere HER

Du er altid sikret en plads på FGU Hovedstaden, hvis du er i målgruppen og har fået en uddannelsesplan til FGU fra den kommunale ungeindsats. Vi vil bestræbe os på at tilbyde dig en plads på den adresse og i det PGU faglige tema eller i de AGU fag du ønsker, men hvis der ikke er plads, der hvor du helst vil gå, kan vi altid tilbyde dig et alternativ.

Læs mere om FGU Hovedstadens tilbud HER

Hvis du har spørgsmål kan du finde kontakt info på FGU hovedstaden HER