Engelsk

Engelsk er et kommunikationsfag, som giver viden, færdigheder og kompetencer inden for sprog, kultur og samfundsforhold. På en praksisrettet og procesorienteret måde beskæftiger faget sig med det engelske sprog som kommunikationsmiddel i personlige, erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige kontekster.
 
Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: at tale, at samtale, at lytte, at læse og at skrive. Gennem tværfagligt samspil med de øvrige fag på FGU bidrager faget med et internationalt perspektiv.
 
Formålet med undervisningen i engelsk er at styrke elevernes kommunikative og interkulturelle kompetencer. Undervisningen skal medvirke til at udvikle elevernes læringskompetence samt nysgerrighed for og viden om engelsk sprog og globale kultur- og samfundsforhold. Eleverne kan i faget opnå viden og færdigheder, som giver dem kompetencer til videre uddannelse, ligesom faget bidrager til den enkelte elevs personlige udvikling og almene dannelse. Formålet med faget er desuden at opøve eleverne i at fungere i en praksis-situation, hvor skriftlig og mundtlig kommunikation foregår på engelsk.